Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
THÔNG BÁO HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH NGĂN CHẶN CSVN HỦY DIỆT CÁC CƠ SỞ TÔNG GIÁO DO HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN PHÁT ĐỘNG

PHONG TRÀO LIÊN ĐỚI DÂN OAN TRANH ĐẤU VIỆT NAM
********
THÔNG BÁO 

Hưởng ứng chiến dịch góp sức ngăn chặn CSVN hủy diệt các cơ sở Tôn giáo do Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam phát động, những Dân Oan thành viên thuộc Phong Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu dưới đây đồng ký tên ủng hộ:
- Dân Oan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Ngọc Anh

- Dân Oan tại tỉnh Bến Tre gồm 22 người: Trần Thị Tím, Nguyễn Thị Nị, Nguyễn Văn Lậy, Huỷnh Thị Hương, Huỳnh Thị Hòa, Nguyễn Thị Những, Phan Thị Thà, Lê Văn Hải, Võ Thị Kim, Tô Văn Tùng, Hồ Thị Đậy, Lê Thị Ghi, Nguyễn Thị Nghĩa, Đặng Thị Chính, Lê Thị Ngang, Lê Kiều Hạnh, Phạm Ngọc Như, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Văn Trạch, Mai Bá Quang, Nguyễn Ngọc Mai, Trần Thị Phú. 

- Dân Oan tỉnh Long An gồm 59 người: Lê Thị Ngọc Đa, Nguyễn Thị Yến, Phan Thị Quởn, Trần Văn Đức, Trần Thị Lê, Đặng Thị Linh, Nguyễn Văn Nhơn, Nguyễn Thị Ngọc Thu, Tô Thanh Nhã, Phan Thị Điều, Trần Văn Sơn, Lâm Thị Báo, Lâm Văn Tính, Nguyễn Thị Điệp, Nguyễn Thị Trân, Trần Thị Liễu, Phùng Thị Ly, Mai Thị Kim Hương, Tô Văn Tiếp, Võ Thị Thu Lan, Nguyễn Thị Nhân, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Tài, Phùng Văn Lâm, Phùng Văn Nhỏ, Phùng Văn Tuấn, Phan Thị Đẻn, Võ Thị Hà, Nguyễn Thi Đủa, Nguyễn Thị Xứng, Hồ Thị Phú, Lê Thị Tâm, Huỳnh Thị Tuất, Võ Thị Rua, Huỳnh Thị Thị Nhang, Lê Thị Kính, Hồ Thị Mai, Trần Thị Xê, Võ Văn Sơn, Võ Văn Mỹ, Ngô Thị Kim Loan, Lê Thị Thủy, Phan Văn Biểu, Nguyễn Thị Ánh, Đỗ Văn Quang, Đỗ Thị Tiên, Võ Thị Quạnh, Trần Thị Sắc, Lê Thị Trinh, Trần Thị Thêm, Trần Văn Thân, Trần Thị Đẹp, Lê Thị Xâm, Nguyễn Văn Đang, Đỗ Thị Giàu, Lý Thị Xía, Lý Thanh Bá, Nguyễn Thị Lâm, Lê Thị Ẩn.
- Dân Oan tỉnh Kiên Giang gồm 96 người: Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Hoa, Đỗ Thị Kim Hương, Nguyễn Thị Lãnh, Trần Thị Gái, Trần Thị Ba, Huỳnh Văn Bở, Trần Văn Tuấn, Nguyễn Văn Bằng, Lâm Văn Hùng, Trịnh Thị Thành, Nguyễn Văn Khoa, Hồ Văn Tường, Nguyễn Văn Nhuyễn, Lý Văn Tô, Du Thị Dung, Lê Thị Dung, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Thị Vàng, Lý Văn Thạch, Hồ Huỳnh Sơn, Hồ Hải Âu, Trần Văn No, Dung Thị Thành, Phan Thị Mạnh, Hồ Văn Vũ, Hồ Thị Linh, Mã Thị Vàng, Nguyễn Văn Giàu, Trịnh Thị Mai, Đỗ Thị Tư, Lý Văn Náo, Mai Thị Út, Mai Thị Anh, Nguyễn Văn Khử, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Đẹp, Đặng Dũng, Nguyễn Thị Thảo, Thụy Đẹp, Thụy Tê, Đặng Văn Ly, Đặng Văn Tâm, Hồ Thị Hiếm, Nguyễn Thị Phương, Tô Văn Hoàng, Trần Văn Tuấn, Trần Bá Đảnh, Hồ Thị Chiêm, Hồ Thị Chiến, Lý Phúc Phước, Nguyễn Bé Tư, Nguyễn Thanh Binh, Nguyễn Thị No, Nguyễn Kim Hoàng, Hồ Thị Lếm, Hồ Văn Khía, Trần Văn Hơi, Nguyễn Thị Dung, Trần Kim Hoa, Lê Thị Thường, Dương Thị Điểu, Đặng Hồng Sơn, Nguyễn Thanh Hùng, Huỳnh Hoàng, Trần Kim Hoa, Nguyễn Thị Lài, Đặng Thị Khe, Lê Thị Sống, Lê Văn Khâu, La Văn Mách, Phạm Thị Tâm, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Kim Y, Nguyễn Kim Nhân, Nguyễn Kim Đẹp, Đinh Văn Dũng, Trần Thị Tuyến, Nguyễn Thị Phượng, Trần Thị Hoa, Bùi Thị Phoẻ, Trần Thị Mạnh, Trần Quốc Thái, Nguyễn Thị Khủy, Nguyễn Văn Nga, Võ Thị Hà, Huỳnh Thị Lê, Phan Thị Nghĩa, Đinh Thị Mỹ Hương, Đinh Thị Lê, Nguyễn Thị Xuân, Lê Thị Đạt, Lê Thị Để, Phạm Thị Lài, Phạm Thị Nhân, Nguyễn Thị Le, Nguyễn Thị Thanh Xuân.

- Dân Oan tỉnh Tiền Giang gồm 14 người: lê thi ánh nga , Trần Thị Hoàng, Nguyễn Thị Hai, Nguyễn Thị Riêng, Nguyễn Thị Ánh, Nguyễn Thị Huệ, Trần Thị Liễu, Trần Thị Sáu, Trần Thị Thạch, Trần Thu Trang, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Võng, Nguyễn Thế Hoa, Đặng Thị Bi. 
Binh duong Nguyên thi Kim Lien , Pham thi Huệ ,

Tổng cổng tất cả là 194 dân Oan đồng ký tên ủng hộ .


Cũng xin nói thêm: từ ngày 27-9 Dân Oan thuộc Phong Trào tại tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp và Sài Gòn, tổng cộng 13 người đã tới hiệp thông và sát cánh nhiều ngày với Hòa thượng Thích Không Tánh - trụ trì Chùa Liên Trì, để bảo vệ chùa.
Sang ngày 29-9, một xe đò chở 21 Dân Oan tỉnh Bến Tre đi Thủ Thiêm để ủng hộ Chùa Liên Trì nhưng bị côn an an ninh chặn lại giữa đường rồi cưỡng chế trở về; một số Dân Oan nữa từ các tỉnh Long An, Bình Dương, Sài Gòn, Kiên Giang thì bị côn an an ninh chặn ngay tại cửa nhà nên không thể tới Thủ Thiêm được.


Phong Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu trân trọng thông báo với công luận trong và ngoài nước như trên.

Thay mặt
Dân OanTrần Ngọc Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét