Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
NHÂN ĐẠI HỘI DIÊN HỒNG THỜI ĐẠI NGHĨ VỀ MỘT LẬP TRƯỜNG ĐẤU TRANH

Trí Nhân Media
8-11-2014

Đại Hội Diên Hồng Thời Đại được tổ chức vào ngày 2/11/2014 tại miền Nam California đã nao nức lòng người, nhuốm lên hy vọng sẽ mở ra một giai đoạn mới cho việc cứu nước. Nhìn vào danh sách các hội đoàn, các tổ chức, các vị nhân sĩ trí thức ký tên, mọi người đều dấy lên những niềm vui.

Hội Nghị Diên Hồng năm xưa là một vết son lịch sử, thể hiện tinh thần đoàn kết, một lòng "QUYẾT CHIẾN" đánh đuổi xâm lăng, giữ gìn bờ cõi. Theo tinh thần xưa, ngày nay có Đại Hội Diên Hồng Thời Đại, cũng quyết lòng chống giặc Tàu Cộng xâm lăng để bảo vệ biển đảo.

Nhưng, thế nước nay đã khác thế nước ngày xưa.

Giặc thù chính là những kẻ đang nắm quyền lãnh đạo đất nước, là những tên Hán gian đang âm mưu đưa giang sơn gấm vóc vào vòng tay nô lệ giặc tàu phương Bắc, là một lũ ngợm đang cúi đầu qui phục cái chủ nghĩa CS đui mù, phá hoại đất nước, tận diệt sức sống dân tộc để hưởng vinh hoa phú quí.

Muốn cứu đất nước ra khỏi vòng nô lệ ngoại xâm, thì phải làm sạch giặc nội thù, phải giải quyết tận gốc rễ, phải giải thể Đảng CSVN.

Ngày nào còn ôm mộng "chỉ chống Tàu chứ không chống Đảng", còn hy vọng bắt tay, còn tìm phương cách "chuyển hóa" những cái đầu sạn của lãnh đạo CSVN ... thì con đường đưa đến họa diệt vong đang ..trước mặt.

Tự hỏi, có bao nhiêu đoàn thể, có bao nhà đấu tranh xác định lập trường đấu tranh để GIẢI THỂ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ???

*********************************

Lời chào mừng đại hội của giáo sư Nguyễn Thanh Liêm:

"Thực tế hôm nay chúng ta không có sự đồng lòng như xưa, người dân Việt ở trong nước có hoàn cảnh và điều kiện trực tiếp chống cộng hơn người Việt ở hải ngoại nhưng lại không thể nổi lên đồng lòng chống Trung Cộng vì bị áp lực mạnh mẽ của nhà cầm quyền Cộng Sản VN, chỉ một số nhỏ nổi lên chống cộng mà thôi. Ở hải ngoại, số người chống Trung Cộng mạnh mẽ, đồng lòng nhưng rất tiếc hải ngoại không đủ hoàn cảnh, môi trường, điều kiện chống xâm lăng như ở trong nước. Chưa kể một sự chia rẽ rất đáng kể trong hàng ngũ quốc gia chúng ta.

Do đó, chúng tôi nghĩ đến làm sao có được tinh thần đoàn kết, tinh thần dân chủ, tự do, nhân bản của quốc gia dân tộc để việc chống bọn xâm lăng phương Bắc được hữu hiệu hơn. Tinh thần đó chỉ có thể xảy ra dưới một Hội Nghị Diên Hồng, và vì thế Hội Nghị Diên Hồng Thời Đại ra đời để đáp ứng yêu cầu bức thiết của quốc gia dân tộc VN.

Diên Hồng Thời Đại mang tinh thần đại đoàn kết quốc gia, bao gồm bảo toàn lãnh thổ, một lòng, một dạ cùng nhau nắm tay chống xâm lăng Trung Cộng. Diên Hồng Thời Đại năm 2014"


DANH SÁCH CÁC HỘI ĐOÀN, ĐOÀN THỂ, CÁC NHÂN SĨ TRÍ THỨC KÝ TÊN VÀO HIẾN CHƯƠNG LỊCH SỬ DIÊN HỒNG THỜI ĐẠI 2014

1.      Bô Lão Võ Toàn 104 tuổi.
2.      Nữ Sĩ Việt Nữ Hoan Châu 96 tuổi. 
3.      Bô Lão Phan Như Toản: 95 tuổi.
4.      HT Thích Nguyên Trí, CT Phong Trào Yểm Trợ Tư Do Tôn Giáo và Nhân quyền Việt Nam.
5.      LM Phan Văn Lợi, Khối 8406 (Quốc Nội).
6.      TT Thích Thiện Minh, Giáo Hội PGVNTN (Quốc Nội).
7.      Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam: Chánh Trị sự Cao Đài Hứa Phi (Quốc Nội).
8.      Nhân sĩ GSTS Nguyễn Thanh Liêm, CT Phong Trào Đoàn Kết VNCH.
9.      Nhân sĩ Sử Gia Phạm Trần Anh CT Mặt Trận Dân Tộc Cứu Quốc.
10.  Mục Sư Nguyễn Trung Tôn (Quốc Nội)
11.  Nhân sĩ Phan Kỳ Nhơn CT UBĐN Chống CS và Tay Sai..
12.  Chiến sĩ Dân Chủ Nguyễn Vũ Bình (Quốc Nội)
13.  Học giả Nguyễn Hy Vọng.
14.  LS Nguyễn Văn Đài (Quốc Nội).
15.  Học Giả Vũ Hữu San, Cố vấn Đoàn Đại Hội Diên Hồng Thời Đại.
16.  CT Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước: Nhân sĩ Đặng Thị Danh.
17.  GSTS Cao Văn Hở, PCT HĐGS Đại Hội Diên Hồng Thời Đại.
18.  Phong Trào Toàn Dân Cứu Nước: Chiến Sĩ Trần Việt (Quốc Nội)
19.  CT Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị VN: ĐT Nguyễn Văn Quý.
20.  PCT Tổng Hội CTNCTVN: Nguyễn Như Được.
21.  Nhân sĩ Cao Gia PT Liên Kết Đấu Tranh.
22.  CT Điều Hành - Hội Đồng Kết Đấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền VN: Nhân sĩ Lạc Việt.
23.  CT Liên Minh Dân Chủ Việt Nam Nhân sĩ Nguyễn Hữu Ninh.
24.  PCT Hội Ái Hữu Tù Nhân CT và Tôn Giáo VN: Nhân sĩ Doãn Hưng Quốc.
25.  Phong Trào Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam: Trần Thúy Nga (Quốc Nội).
26.  Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo VN: Người Tù Thế Kỷ Nguyễn Hữu Cầu (Quốc Nội).
27.  Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo VN: LS Nguyễn Bắc Truyển (Quốc Nội).
28.   Đài Phát Thanh Toàn Dân Cứu Nước: Chiến sĩ Trần Việt Lê Chân.
29.  Hội Anh Em Dân Chủ Quốc Nội: Nhà văn Trần Đức Thạch.
30.  Hội Anh Em Dân Chủ Quốc Nội: Nhà dân chủ Phạm Văn Cội.
31.  Sinh Viên Yêu Nước: Nguyễn Văn Tráng (Quốc Nội).
32.  Tuổi Trẻ Yêu Nước Nguyễn Phương Uyên (Quốc Nội).

DANH SÁCH CÁC HỘI ĐOÀN ĐOÀN THỂ

1.      Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam (Quốc Nội).
2.      Hội Nhân Sĩ Diên Hồng Thời Đại.
3.      Hội Đồng Liên Kết Đấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho Việt Nam.
 4.      Phong Trào Liên Đới Dân Oan (Quốc Nội).
5.      Phong Trào Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam (Quốc Nội).
6.      Hội Anh Em Dân Chủ.
7.      Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam (Quốc Nội).
8.      Tổng Hội Cựu Tù Nhân CTVN.
9.  Phong Trào Đấu Tranh Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền Việt Nam.
10.  Phong Trào Đoàn Kết VNCH.
11.  Phong Trào Toàn Dân Cứu Nước (Quốc Nội).
12.  Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước.
13.  Mặt Trận Dân Tộc Cứu Quốc.
14.  Tổng Đoàn Thanh Niên Võ Đạo Việt Nam (Vovinam-Việt Võ Đạo).
15.  Khối 8406 Quốc Nội.
16.  Khối 8406 Hoa Kỳ.
17.  Phong Trào Dân Tộc Hải Ngoại.
18.  Phong Trào Thanh Niên Cờ Vàng Bắc Califotnia.
19.  Tập Thể Chiến Sĩ VNCH/TB Hoa Kỳ.
20.  UBVĐ Hiệp Định Paris 1973.
21.  UB Phối Hợp Vận Động Đại Hội DHTĐ Bắc Cali.
22.  Hội Cựu Sinh Viên QGHC Nam Cali.
23.  UB Đặc Nhiệm Chống CS và Tay Sai.
24.  Little Saigon Vancouver Canada.
25.  UBVĐ CPC.
26.  UBVĐ ‘Ngày VNCH’.
27.  Nha Tuyên Úy Tin Lành Hoa Kỳ
28.  Nhà Việt Nam Foundation.
29.  Hội Nhân sĩ Diên Hồng Thời Đại Canada.
30.  Hội Nhân sĩ Diên Hồng Thời Đại Florida.
31.  Hội Nhân sĩ Diên Hồng Thời Đại Philadelphia.
32.  Hội Nhân sĩ Diên Hồng Thời Đại Arizona.
33.  Hội Nhân sĩ Diên Hồng Thời Đại San Diego.
34.  Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ.
35.  Câu Lạc Bộ Thi Văn Tao Đàn Hải Ngoại.
36.  UB Bảo Toàn Đất Tổ.
37.  Hội Đồng Việt Nam Tự Do.
38.  Hội Đồng TSTU Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo.
39.  Việt Nam Quốc Dân Đảng Thống Nhất.
40.  Liên Minh Dân Chủ Việt Nam.

Kính Mời Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể Nhân Sĩ Trí Thức và Quý Đồng Bào Yêu Nước chúng ta cùng ký tên vào bản Hiến Chương Diên Hồng Thời Đại

(Liên Lạc: dienhongthoidai@gmail.com)

Xin Quý Vị tiếp tay phổ biến rộng rãi về Quốc Nội cũng như Hải Ngoại.
- See more at: http://www.dienhongthoidai.com/2014/11/ai-hoi-dien-hong-thoi-ai-2-11-2014.html#sthash.SDhxXBSl.dpuf1 nhận xét:

  1. Trong danh sách, ngoại trừ LM Phan Văn Lợi, không có một đoàn thể Công Giáo nào?!?
    Kle

    Trả lờiXóa