Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________
QUYỀN CÔNG DÂN, QUYỀN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM CHỈ LÀ BÁNH VẼ

Phỏng vấn Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi
Nhà báo Trần Quang Thành thực hiện
27-12-2014

Cách đây 69 năm, nhà nước cộng sản đầu tiên ở Việt Nam đã ban hành bản hiến pháp 1946. Sau gần 70 năm độc quyền cai trị, nhiều lần hiến pháp được làm mới hoặc sửa đổi, như gần đây là hiến pháp năm 1992 được sửa đổi năm 2013 và bất đầu có hiệu lực thi hành từ 1/1/2014. 

Tuy nhiên càng sửa đổi, hiến pháp càng tăng quyền lực cho Đảng, nó như chiếc vòng kim cô càng ngày càng siết chặt trên đầu người dân. 


Bản hiến pháp 1992 được sửa đổi năm 2013, là hiến pháp đầu tiên nhà nước cộng sản Việt Nam ghi nhận quân đội và công an đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng. 

Đảng cộng sản Việt Nam đã dùng quân đội và công an để cai trị đất nước. Hiến pháp là Đảng pháp. Chỉ có đảng viên và những người theo Đảng thì mới được Đảng ban phát một chút ít quyền lợi. .

Từ Huế, Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi đã bình luận về quyên công dân, quyền con người ở Việt Nam dưới chế độ độc tài đảng trị qua cuộc phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

Mời quí vị theo dõi


**************

Nhà báo Trần Quang Thành : Kính chào Linh mục Phan Văn Lợi ạ!

Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi : Vâng, xin kính chào anh Trần Quang Thành và quí vị thính giả đang lắng nghe chương trình

TQT : Thưa LM Phan Văn Lợi,

Hiến pháp của nhà nươc cộng sản Việt Nam kể từ Hiến pháp năm 1946 đến hiến pháp 2013 đều ghi rất rõ những quyền và nghĩa vụ công dân. Nhưng trên thực tế nhiều người nói rắng những quyền đó chỉ trên giấy tờ. Trong thực tế các quyền đó không được tôn trọng. LM Phạn Văn Lợi bình luận sao vấn đề này ạ?

PVL : Kính thưa quí vị,

Trong hiến pháp của nhà nước cộng sản Việt Nam đã ghi rõ các quyền công dân cũng như quyền con người. Họ cũng đã ký vào 2 công ước quốc tế về các quyền dân sự chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội..

Theo thống kê của những nhà nghiên cứu có 26 quyền, trong đó có 8 quyền về thân thể, 6 quyền vè an cư, 8 quyền về lạc nghiệp và 4 quyền về tự do, dân chủ.. Nhưng trong thực tế tại Việt Nam dưới chế độ cộng sản các quyền đó hoặc bị hạn chế, hoặc bị xuyên tạc bởi nhà cầm quyền, hoặc bị cấm cản. Điều đó dễ hiểu. Bởi vì trong một chế độ đọc tài toàn trị. Trong một chế độ mà nhà cầm quyền cộng sản tìm mọi cách để mà giữ được quyền lực của mình hầu có thể hưởng thụ được mọi quyền lợi. Cho nên họ viết ra những quyền đó trong Hiến pháp, cũng như họ công nhận những điều đó khi họ ký vào các văn bản quốc tế. Nhưng sau đó những văn bản dưới luật thì họ lại dần dần triệt tiêu tất cả.

Ví dụ trong hiến pháp họ nói rằng có quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Nhưng mà rồi Pháp lệnh 2004 và Nghị định 2012 đã tiêu diêt hoàn toàn quyền tự do tôn giáo. Họ nói rằng người dân có quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu. Nhưng mà chính Luật Báo chí và các điều luật khác trong bộ Luật Hình sự như điều79, 88, 258 đã ngăn cản hoàn toàn điều tự do này. Họ nói rằng người dân được quyền sinh sống, được quyền làm ăn. Nhưng trong Hiến pháp họ đã tước bỏ quyền sở hữu tài sản của người dân. Rồi sau đó bộ Luật Đất đai đã làm người dân trở thành người đi thuê đất của nhà nước mà thôi, tức là thuê đất cảu Đảng cộng sản. 

Trong thực tế tất cả 26 quyền đó đã bị đàn áp hoặc là tinh vi, hoặc là lộ liễu dùng bạo lực. Nghĩa là mỗi khi người dân đứng lên đồi quyền con người hoặc quyền công dân thì họ phải đối mặt với sự sách nhiễu, với sự hăm dọa, với sự bỏ tù, thậm chí cả những thủ đoạn thâm độc hơn. Cho nên ở Việt Nam không bao giờ các quyền đó được thực thi. trong thực tế cũng như bị gạt bỏ trong các văn bản của nền tư pháp Việt Nam., nền lập pháp Việt Nam..

TQT : Hiến pháp năm 1946 đưa đến sự ra đời của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do ông Hồ Chí Minh đứng đầu.. Nhưng ngày từ ngày đầu dường như bản Hiến pháp đó đã bị chà đạp. Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kể từ khi thành lập đên khi két thúc giai đoạn lịch sử của nó vào năm 1975, hầu như những điều ghi trong Hiến pháp 1946 cũng không được thực hiện.. Linh mục nghĩ sao về vấn đề này ạ?

PVL : Thưa quí vị,

Bản hiến pháp này rất nhiều người, nhất là người của chế độ khen nó. Coi như là bản hiến pháp đầu tiên và có tính chất dân chủ. Họ nói là bản hiến pháp này đã được soạn thảo bởi rất nhiều người bên cạnh ông Hồ Chí Minh. Lúc đó có nhiều đảng phái nữa. Cho nên nó mang tính cách dân chủ, nhưng tiếc nó bị thay thế qua sớm. 

Nhưng mà những nhà nghiên cứu thật sự họ thấy bản hiến pháp này rất là bất toàn. Bản hiến pháp này rất là thiếu sót như luật sư Trần Thanh Hiệp, người đang đứng đầu một tổ chức bảo vệ nhân quyền ở Pháp đã nói rằng đây là một bản văn bất hợp pháp vì không được ban hành một cách hợp pháp. 

Nó là một bản văn có giá trị chính trị, dân chủ bánh vẽ. Người ta thấy trong hiến pháp này nhiều điều rất nguy hiểm. Ví dụ ba quyền hạn quá lớn lao cho Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nào là thay mặt cho nhà nước, nào là giữ quyền chỉ huy quân đội trong toàn quốc, chỉ định các c hức tước, thống soái trong lu cj quân, hải quân, không quân. Ký sắc lệnh bổ nhiệm Thủ tướng, nhân viên nội các, nhân viên các cấp của các cơ quan chính phủ. Đến điểu 50 Chủ tịch nước không phải chỉ có trách nhiệm loại trừ trách nhiệm trừ khi phạm tội phản quốc. Điều này đặt Chủ tịch lên trên cả hiến pháp và luật pháp quốc gia. 

Cho nên bản hiến pháp này nó đã đặt nền tảng cho nên thống trị độc tài của ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản. Nhiều nhà phân tích khác cũng nói trong hiến pháp 1946 không có con người, không có tính cách bảo chứng, không có tự do đích thực, không có sự liên đới hỗ tương. Cho dù thời đó người ta cho đây là bản hiến pháp có một số giá trị nhưng nó cũng chả thực thi được, sau đó nó đã bị thay bằng nhiều hiến pháp khác càng lúc càng khẳng định quyền thống trị tuyệt đối của Đảng Cộng sản kể từ bản hiến pháp 1959, 1980, 1992 và hiên phâp gần đây là hiến pháp 2013.

TQT : Có một số người nói rằng Hiến pháp năm 1946 là hiến pháp của ta. Trong một bài viết phân biệt giữa ta và giăc có người nói "Ta" là những ai đi theo hiến pháp 1946 và đi theo chính phủ Việt Nam Dân chủ Công hòa. Linh mục nghĩ sao về sự đánh giá này của họ?

PVL : Kính thưa quí vị

Nói ta là những người đi theo chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tức là những người đã chấp nhận chế độ cộng sản. Và là những người cho rằng bản hiến pháp năm 1946 là có giá trị thật sự. Là có giá trị như các bản hiến pháp dân chủ trên khắp thế giới. Đó là một cái lối ngụy biện mà thôi.

"Ta" ở đây phải là toàn dân Việt Nam bất kể là ai. "Ta" ở đây là tất cả những con người sông trên dải đất hình chữ S mong muốn tự do, dân chủ. Đặc biệt những ai đã từng bị bức hại vì chế độ độc tài cộng sản, vì sự phi nhân toàn trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nói cho đúng "ta" là toàn thể dân tộc Việt Nam đang muốn sống với gía trị dân chủ, giá trị tư do của toàn thế giới. Những ai không chấp nhận độc tài, độc đảng ; không chấp nhận bất cứ thể chế nào đàn áp con người, tước đoạt các quyền chính đáng của con người. Đó mới là Ta thật sự.. 

Đó mới là chúng ta. Là dân tộc Việt Nam . Một dân tộc luôn luôn đấu tranh giành độc lập cho đất nước, cho tự do chính bản thân mình, cho ngàn năm đối diện với giặc Tàu, giặc Pháp

TQT : Phải chăng hiên pháp của nhà nước cộng sản nó chỉ là một bản Đảng pháp và đảng viên chính là công dân của cái đảng pháp đó chứ còn người dân đâu có được quyền là công dân như họ qui định thưa linh mục?

PVL : Thưa quí vị, 

Nếu chúng ta nhìn vào bản hiến pháp mới nhất năm 2013 do Quốc hội của cộng sẩn phê chuân - một quốc hội mà 90% là đảng viên và 10% là cảm tình viên của Đảng. Họ đã nhắm mắt, họ đã bất chấp những góp ý của toàn dân trong năm 2012, 2013 để rồi họ phê chuẩn bản hiến pháp đó thoát thai từ Cương lĩnh của Đảng cộng sản. Cho nên người ta gọi đó là Đảng pháp, không phải là Hiến pháp. Hiến pháp đó chỉ bảo vệ quyền lực của Đảng cộng sản, bảo vệ những người trung thành với Đảng cộng sản. Những người đang lợi dụng Đảng cộng sản để làm giàu trên xương máu của dân tộc và đang dùng quyền lực để bọc lột tất cả người dân ở tại Việt Nam..

Chúng ta biết rằng bản hiến pháp của cộng sản năm 2013 cũng như các bản hiến pháp trước đều dành ưu quyền và độc quyền cho Đảng cộng sản. Họ cố, dành độc quyền về chính trị, về cai trị cho Đảng cộng sản. Độc quyền về sở hữu đất đai, tài sản, tài nguyên của đất nước. Độc quyền về các lực lượng vũ trang tức là công an, quân đội. Rồi ưu quyền cho Đảng cộng sản về văn hóa là được truyền bá chủ nghĩa Mác -Lenin duy vật, vô thần, phi nhân. Rồi ưu quyền về kinh tế cho rằng các công ty quốc doanh, những tập đoàn nhà nước là lực lượng chủ đạo trong nèn kinh tế đó. Tất cả ưu quyền và độc quyền đó chỉ phục vụ cho Đảng ,cộng sản. Còn người dân thì không có gì cả.. Mặc đầu có nguyên cả một chương trong hiến pháp nói về quyền công dân và nghĩa vụ. Nhưng mà người ta thấy hai vấn đề này đan xen vào nhau. Hầu như nghĩa vụ là khống chế công dân.

Nói tóm lại chúng ta thấy tất cả các bản văn của nhà nước cộng sẩn Việt Nam chỉ là để phục vụ cho Đảng cộng sản chứ không phục vụ cho con ngươi, cho người công dân ở tại Việt Nam.

TQT : Thưa LM Phan Văn Lợi,

Trong hiến pháp của nhà nước cộng sản Việt Nam năm 1946 ghi rất rõ quyền sở hữu, quyền tư hữu của người dân Việt Nam. Công nhận mọi quyền của công dân Việt Nam. Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là người thực hi bản hiến pháp đó.

Nhưng suốt từ năm 1946 đến năm 1959 đã bị xuyên tạc như thế nào, đã thực thi ra sao để gây nên những tội ác lới như cải cách ruộng đất trong những năm 50 rồi đến việc cướp tài sản của những nhà tư sản trong cuộc cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh năm 1958. 

Linh mục bình luận sao về những tội ác này?

PVL : Thưa quí vị,

Mặc dầu hiến pháp năm 1946 của cộng sản nó có ghi rõ quyền tư hữu. 

Tranh thủ quần chúng, người cộng sản luôn luôn nêu cao khẩu hiệu "Người cày có ruộng", Chính vì vậy nên họ đã lừa gạt, đã thu hút được sự ủng hộ của nông dân. Nhưng khi họ bắt đầu có quyền lực, đầu tiên là ở một vài nơi và sau là cả miến Bắc họ đã thực thi cuộc cải cách ruộng đất.

Cuộc cải cách ruộng đất do họ tiến hành không phải là sự phân chia lại cho đồng đều ruộng đất mà là thâu tóm lại tất cả nguồn đất đai vào tay của Đảng. Cuộc cải cách ruộng đất đó đã làm đổ máu biết bao người vô tội, nhất là những nông gia giỏi của Việt Nam chỉ cần có một vài mẫu ruộng thôi đã bị tử hình rồi.. Cộng sản sau khi lấy của người ta lại giết người ta nữa. Không chỉ giết họ, mà sau đó còn giết gián tiếp thân nhân của họ nữa.. Trong cuộc cải cách ruộng đất chúng ta thấy số người chết lên đên khoang nửa triệu người Việt Nam..

Lấy được ruộng đất rồi giả đò chia cho các bần cố nông. Nhưng sau đó một thời gian ngắn Đảng cộng sản lại thu hồi lại đưa vào trong các hợp tác xã. Lấy ruộng đất, nông cụ của nông dân.

Tiếp đo đánh tư sản. Những người đang ở thành phố giàu có nhờ của cải của cha ông để lại hoặc do công sức của mình thì cộng sản cũng tìm cách để đoạt cho được.

Cuộc chiến tước đoạt đất đai, tài sản này lại được tiếp tục sau năm 1975. Chúng ta biết rằng sau năm 1975, cộng sản đã có nhiều cuộc cải tạo công thương nghiêp. Đã cướp đoạt những công ty, xí nghiệp của người dân miền Nam. Những người đã góp phần làm nên một Việt Nam Cộng hòa trù phú. Cộng sản đã tàn phá nền kinh tế đó đên kiệt quệ đến nỗi gần rơi xuống vực thẳm trong vòng 10 năm. Đến năm 1986 lúc đó mới gọi là mở cửa trở lại..

Nhưng sau khi mở cửa cho người ta được thở đôi chút . Được tự do đôi chút về kinh tế, cộng sản lại tiếp tục cái trò cướp bóc đất đai của người dân.

Năm 1980 đã hiến định đất đai thuộc quyên sở hữu cuả nhà nước, tức là của Đảng cộng sản. Những cuộc cướp ruộng dất của người dân để mà qui hoạch vùng xây dựng kinh tế gì đó. Rồi cướp đất của thị dân để làm cái gọi là chính sách mở mang đô thị, làm các khu công nghiệp.

Tất cả những cái đó đã làm cho người dân điêu đứng. Và đã tạo ra một hạng dân chưa từng có trong lịch sử, đó là hàng triệu dân oan. Đa phần dân oan là những nông dân bị mất ruộng, mất vườn. số thị dân mất cửa, mất nhà nữa.. Họ phải lang thang sống ở đầu đường, xó chợ, vật va, vật vờ ở các công viên. Họ phải đi kiện từ Nam ra Bắc. Từ địa phương tới trung ương. Đi kiện từ đời ông, đến đời châ, đời, con, đời cháu mà không bao giờ được giải quyết cả..

Những con người đó giờ đây đang là sự nhức nhối cho đất nước và có thể là một cái mầm mống cho sự nổi lọan của người dân để chống lại một chế độ đã tươc đoạt một trong các quyền cơ bản nhất là quyền tư hữu.

Chế độ này nó muốn thâu tóm hết mọi nguồn tài nguyên đất nước vào tay chúng để : 

Một là sống xa hoa, hưởng thụ trên nỗi đau khổ, nhọc nhằn của người khác

Hai là để có phương tiện bảo vệ chế độ. Để trả tiền công, trả lương cho công an, quân đội, dân phòng, côn đồ. Tất cả lực lượng đang tìm cách bảo vệ Đảng cộng sản và chế độ cộng sản.

Cho nên ở trong xã hội này người dân không còn có phương tiện để mà sống. Đó là đất mình đang sử dụng,thậm chí là đất mình đang ở. Tất cả người dân ở Việt Nam đều có thể bị lấy nhà, lấy cửa, lấy đất bất cứ lúc nào bởi Đảng cộng sản Việt Nam.

TQT : Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thực thi hiến pháp năm 1946 đứng đầu là ông Hồ Chí Minh đã gây rất nhiều tội ác đối với dân trong cải cách ruộng đất như linh mục vừa nói, như trong cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh cũng như linh mục vừa đề cập, rồi đến cuộc trấn áp phong trào Nhân Văn - Giai phẩm năm 1954 - 1956.

Vậy phải chăng chính phủ đó là của dân, do dân và vì dân, là phe ta - Thưa linh mục?

PVL : Câu mà chính phủ Việt Nam gọi là của dân, do dân và vì dân xin lưu ý đây là câu .ăn cắp của Tổng thống Abraham Lincoln. Tổng thông Abraham Lincoln và chính phủ Hoa Kỳ nói như vậy là được. vì đó là chính phủ hàng đầu của nhân loại trong thời hiện đại này.. Nhưng đối với cộng sản những câu nói đó chi để đi đến lừa gạt quốc tế và làm cho người dân im tiếng mà thôi.

Chế độ này, nhà nước này mọi cơ chế của nó đều là của Đảng, do Đảng và vì Đảng cả..

Bao nhiêu năm nay cai trị đất nước, cai trị dân tộc họ chỉ biết bóc lột người dân. Họ coi người dân như là con đẻ để mà dạy dỗ, để mà buộc phải vâng lời. Ai mà nói khác đi, nói ngược lại thì bị ở tù. Họ coi mọi người dân như con ở để mà sai khiến, để mà bóc lột sức lao động. Coi người dân là con tin để mà mặc cả, để mà đem bán cho ngoại quốc hoawcjm là để trao nđổi với các chính phủ dân chủ khi bị áp lực về kinh tế, về chính trị, về nhân quyền.

Cho nên người dân trong nước luôn luôn trở thành nô lệ, thành thần dân chứ không bao giờ trở thành công dân đúng nghĩa đen của nhân loại văn minh cả. Đảng này đã tự cho mình làm chủ đất nước và muốn làm chủ mãi mãi. Trước đây họ có môt cái khẩu hiệu là "Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, dân làm chủ". Nhưng người ta sửa lại câu này là "Đảng lãnh đạo nhà nước, quản lý nhân dân, làm chủ". Đó là bộ mặt thực của Đảng cộng sản Việt Nam. Đõ là một sự bi thương cho cả đất nươc, một sự khốn nạn cho cả dân tộc Việt Nam.ta.

TQT : Có một nhà thơ thống kê rất công phu hàng chục loại giặc ở Việt Nam. Nhưng mà ai đẻ ra loại giặc đó thì chưa thấy nhà thơ này nêu lên.. Theo linh mục ai để ra hàng chục tên giặc đó để nhân dân ta đi vào thảm họa như ngày nay, thưa linh mục?

PVL : Nhà thơ đó nói giặc đó là những kẻ bóc lột người dân. Đánh đập người dân. Nói mà không giữ lời. Phá hoại văn hóa của dân tộc, phá hoại giá trị tinh thần của đất nước hoặc làm cho đất nước đang phải lâm nguy trước Tàu cộng.

Những loại giặc đó đều đẻ ra từ một loài giặc tổ mà thôi. Đều từ một tên đầu xỏ đó là chủ nghĩa cộng sản, là chế độ cộng sản, là Đảng cộng sản Việt Nam. Ba thực thể đó thực ra chỉ là một mà thôi. Bời vì chính Đảng cộng sản đã đưa chủ nghĩa cộng sản vào đất nước và áp dụng chủ nghĩa cộng sản trên đất nước. Từ đó sinh ra hạng người cai trị dân không cần luật pháp, không cần tình người. Những kẻ cai trị dân bất chấp cả tính người. Đối xử một cách rất tàn bạo với tất cả hạng người, với mọi giới đồng bào. Những kẻ chà đạp luật pháp. Những kẻ làm cho văn hóa lụn bại, làm cho môi trường xuống cấp, làm cho đạo đức suy đồi. Làm ra một nền giáo dục thay vì đào tạo con người thì đào tạo ra thần dân, làm cho khoa học kỹ thuât của đất nước lụn bại. Cả mấy chục ngàn tiến sĩ mà không có nổi một bằng sáng chế như người ta mới thống kê năm 2013. Đa phần tiến sĩ là những tiến sĩ dởm. Đào tạo những con người sẵn sàng làm ra những ấn tử cho những công dân vô tội để mình hòng có thành tích, hoặc che chở cho những người của mình, hoặc bảo vệ, che chở cho chế độ. Những hạng người đó đều được sản sinh ra từ một cái lò, từ một tên giặc cầm đầu : Đảng cộng sản Việt Nam.

TQT : Mấy tháng gần đây người dân từ Bắc chí Nam đang rất sửng sốt về 2 vụ án nhẽ ra được thi hành rồi nhưng vì chưa có liều thuốc độc nên mới hoãn lại. Hai vụ án đó đang chấn động trong dư luận xã hội. Đó là vụ án thanh niên Nguyễn Văn Chưởng ở tỉnh Hải Dương và vụ án thanh niên Hồ Duy Hải ở tỉnh Long An. Hai bản án mà ai cũng thấy là oan ức. Bị kết án tử hình là vì bị nhục hình tra tấn bắt nhận tội

Linh mục nhận định sao về nhân mạng Việt Nam, con người Việt Nam, dưới chế độ cộng sản Việt Nam?

PVL : Thưa quí vị,

Qua 2 vụ án tử hình này cũng như nhiều vụ án oan khác chẳng hạn như ông Nguyễn Thanh Chấn ngồi tù 10 năm rồi ông Hàn Đức Long và nhiều người khác thi đây là điển hình cho việc coi thường sinh mạng con người.

Việt Nam từ lâu vẫn giữ án tử hình. Trên thế giới phần lớn các nước văn minh người ta đã bỏ rồi, nhưng Việt Nam và các nước cộng sản rất muốn giữ án tử hình. Vì chế độ này là uy hiếp con người. Chế độ cộng sản trên khắp thế giới đã giết cả trăm triệu người rồi. Ở Việt Nam trong thời gian gần đây dư luận phẫn nộ về 2 vụ án dành cho 2 thanh niên trẻ đó. họ vô tội. Mặc dầu những bằng cớ đưa ra không thể kết án được họ cũng như những chứng minh của luật sư cho thấy họ đã bị bức cung, họ đã bị ép cung. Các tài liệu, các bút lục, các bản cáo trạng đã bị viết một cách xuyên tạc sự thật bất chấp công lý, thậm chí bất chấp cả luật pháp nữa.

Tình trạng của 2 thanh niên này chứng minh cho tình trạng của nhân dân Việt Nam, tất cả những người dân Việt Nam vô tội đều có thể một ngày nào đó trở thành như Hồ Duy Hải hoặc giống như Nguyễn Văn Chưởng. Có thể bị đem ra như một vật tế thần để thế cho một viên chức hoặc là con cái của viên chức Đảng cộng sản, hoặc là trở thành phương tiện gây nên thành tích cho ngành công an, ngành tòa án, viện kiểm sát.

Cho nên chúng ta thấy những con người cộng sản này họ bất chấp mạng sống của con người. Họ bất chấp tự do của con người, bất chấp hạnh phúc của con người.

TQT : Nhà thơ có liệt kê ra một loạt giặc, trong đó nhà thơ có nói là bọn giặc đó đã giết , đã ăn thịt cả đồng chí, đồng bào của mình.. Vậy phải chăng giặc đó là Đảng cộng sản - Thưa linh mục Phan Văn Lợi?

PVL : Ai đã gây nên cái chết nhiều người cho dân tộc Việt Nam trong lịch sử. Mấy nghìn năm dân tộc phải chống lại đô hộ Tàu và thực dân Pháp, nhưng không có thời nào người dân Việt Nam lại chết nhều, chết tất tưởi, chết một cách vô lý như dưới thời cộng sản. 

Dưới thời cộng sản đã có hàng triệu người Việt Nam ở cả 2 miền chết vì cuộc chiến xâm lăng cuả Đảng cộng sản gây ra. Sau cuộc chiến này lại có những cuộc chiến do cải cách ruộng đất, cuộc chiến gọi là Nhân Văn - Giai phẩm, rồi cuộc thanh trừng trong Đảng cộng sản. Bây giờ trong thời bình lại có những cái chết do bạo hành của công an. Người đi đường quên đội mũ bảo hiểm cúng có thể bị đánh vỡ sọ. Người dân thường bị đưa vào đồn công an bị tra vấn, có người bị đánh cho chết sau đó bị vu cáo cho là treo cổ tự tử. Có những vụ án oan bị kết tội tử hình như anh Nguyễn Văn Chưởng, anh Hồ Duy Hải và nhiều vụ án oan khác.

Cho nên dân tộc Việt Nam bị làm thịt. Làm thịt tức là bóc lột sức lao động, bóc lột những cái quyền của con người, và cuối cùng là bóc lột cả cái mạng sống.

Đó là chưa kể chế độ cộng sản Việt Nam chủ trương . phá thai. Mối gia đình chỉ có 2 con mà thôi. đứa thứ ba phải lo mà giết đi. Cho nên số lượng thai nhi ở Việt Nam mỗi năm chết hàng triệu. Quả thực con thú ăn thịt người dân không ai khác là Đảng cộng sản

TQT : Trong bài viết phân biệt ta và giặc với tiêu đề "Đâu có giặc là ta cứ đi". Đó là lấy tên của một bài hát đã có một thời lùa hàng triệu sinh linh thanh niên Việt Nam chết thay cho ý thức hệ của chủ nghĩa cộng sản. Hiệp định Paris năm 1973 trong đó có Định ước quốc tế đã công nhận ở Việt Nam có nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở phía Bắc, có Việt Nam Cộng hòa ở phía Nam. Phải chăng hàng triệu sinh linh là thanh niên miền Bắc đi đánh phá Việt Nam Cộng hòa đó là đi đánh giặc thưa linh mục?

PVL : Đảng cộng sản Việt Nam luôn tự cho mình là có chính nghĩa. Đi xâm lăng nước khác thì gọi là đi làm nhiệm vụ quóc tế như là qua Campuchia chẳng hạn, hoặc là qua bên Lào. Còn đi đành miền Nam thì gọi là giải phóng và gọi tất cả những người trong chế độ hợp hiến, hợp pháp Việt Nam Cộng hòa là kẻ thù cả.. 

Sau khi chiếm được miền Nam rồi bắt tất cả quân, cán, chính Việt Nam Cộng hòa đi ở tù.. Lúc đó Phạm Văn Đồng tuyên bố rắng "bọn chúng đã bị biến thành thú. Bây giờ chúng ta phải giam chúng lại để cải tạo thành người". Đó là một lời tuyên bố không thể nào tưởng tượng tất cả những ai tự vệ đánh lại sự xâm lăng cảu cộng sản đều là kẻ thù cả. 

Cho nên cộng sản gọi người dân miền Nam chiến đấu tự vệ là giặc. Tất cả quân, cán, chính miền Nam bảo vệ tự do, bảo vệ Tổ uốc của mình được LHQ công nhận là giặc.. Cho nên sau khi chiếm được miền Nam cộng sản Hà Nội đã tìm cách trả thù. Quân, cán, chính miền Nam bị nhốt tại những nơi gọi là trại cải tạo thực chất là những nhà tù khổ sai mà thôi. Còn đối với người dân khác thì tìm cách tước đoạt nhà cửa, nơi sản xuất của họ. Đẩy người dân thành thị đến những vùng kinh tế mới nơi rừng thiêng, nước độc. Bóc lột, bần cùng hóa người dân miền Nam. Những nhà trí thức mang đi cải tạo gọi là tẩy não.. Bao nhiêu tác phẩm của các nhà văn ở miền Nam, thậm chí cả những tác phẩm lịch sử, tác phẩm văn hóa cộng sản đã mở ra một chiến dịch thủ tiêu giống như Tần Thủy Hoàng đã đốt sách vậy. Sau đó lại giam giữ họ, gán cho họ là những tên biệt kich văn hóa.. Do một cái tâm trạng cói tất cả đều là giặc.

Thực ra chỉ có một loại giặc thôi. Đó là những kẻ đã đầy đọa dân tộc Việt Nam, đã đem vào Việt Nam cái chủ thuyết phi nhân, vô thần. Cái chủ thuyêt cộng sản.

Giặc chính là những kẻ đã đưa vào Việt Nam một cái chế độ tàn ác, bất nhân. Cái chế độ bất lực, bất công. Đó là chế độ cộng sản..

Giặc chính là những người mang danh đảng viên cộng sản đã chà đạp tình đồng bào không hề thương tiếc. Họ không hề có ý thức về tình ccn người. Họ không hề tôn trọng long nhân ái

TQT : Vậy chúng ta phải làm gì để góp phần tiêu diệt bọn giặc đó để đất nước chúng ta vượt qua mọi đau thương để trở thành một đất nước đúng như nhân dân Việt Nam mong muốn - Thưa linh mục

PVL : Bây giờ chỉ có một cách thôi. Đó là toàn dân Việt Nam ta phải đứng dậy. Tất cả mọi dân Việt Nam yêu nước phải ý thức được tình trạng của đất nước. Phải thấy cho được bộ mặt thật của chế độ, của chủ nghĩa và của Đảng cộng sản. Và phải có đủ lòng can đảm và sự đoàn kết để cùng nhau đứng lên.

Chúng ta phải bắt chước các dân tộc ở bên Đông Âu từ năm 1989 đến năm 1991 họ đã quét sạch tất cả thành trì cộng sản tại Nga và Đông Âu để từ đó dành lại tự do cho mình. Khôi phục lại những giá trị của đất nước, của dân tộc.

Bây giờ ở Việt Nam cũng phải vậy. Tất cả người dân, các giới đồng bào đứng dậy dưới sự hướng dẫn, sự tác động của những người đấu tranh dân chủ, của các tổ chức xã hội.

Chúng ta phải làm tất cả những công việc đó để cứu đất nước chúng ta khỏi hai kẻ thù : 

Một là kẻ thù ở trong nước đó là Đảng công sản

Hai là kẻ thù ở ngoài nước đó là Đảng Tàu cộng đang lăm le nuốt chửng đất nước của chúng ta với sự đồng lõa của Đảng cộng sẩn Việt Nam.

Để tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản đang tàn hại dân trí, để giải thể chủ nghĩa cộng sản đang tàn hại xã hội và tống cổ Đảng cộng sản Việt Nam ra khỏi quyền lực đang đưa đất nước vào ngõ cụt, vào những suy thoái và những khủng hoảng trầm trọng, đang đẩy đất nước vào nguy cơ bị xóa trên bản đồ và lịch sử

TQT : Xin chân thành cảm ơn linh mục Phan Văn Lợi

PVL : Cảm ơn anh và càm ơn qui vị đã lắng nghe.************ 
Phụ chú của Trí Nhân Media: Đọc thêm Đâu có giặc là ta cứ đi" tác giả Bùi Mnh Quốc


8 nhận xét:

 1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cám ơn Định Lê Công đã có công vào đọc những bài báo dùng SỰ THẬT đánh thẳng vào tử huyệt của ĐCSVN được đăng trên Trí Nhân Media và đã dành thì giờ viết ý kiến cho từng bài.

   Nhưng Định Lê Công đã dùng chữ vô văn hóa không lịch sự khi đóng góp ý kiến. chửi bới các bạn đọc có ý kiến trái ngược, bạn không tôn trọng người đọc. Nếu bạn muốn bày tỏ ý kiến, mong bạn dùng chữ nhả nhặn hơn.

   Rất tiếc chúng tôi phải xóa ý kiến của bạn. Cám ơn

   Xóa
 2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cám ơn Định Lê Công đã có công vào đọc những bài báo dùng SỰ THẬT đánh thẳng vào tử huyệt của ĐCSVN được đăng trên Trí Nhân Media và đã dành thì giờ viết ý kiến cho từng bài.

   Nhưng Định Lê Công đã dùng chữ vô văn hóa không lịch sự khi đóng góp ý kiến. Bạn đã chửi bới tác giả, chửi bới bạn đọc có ý kiến trái ngược, bạn không tôn trọng người đọc. Nếu bạn muốn bày tỏ ý kiến, mong bạn dùng chữ nhả nhặn hơn.

   Rất tiếc chúng tôi phải xóa ý kiến của bạn. Cám ơn

   Xóa
 3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cám ơn Định Lê Công đã có công vào đọc những bài báo dùng SỰ THẬT đánh thẳng vào tử huyệt của ĐCSVN được đăng trên Trí Nhân Media và đã dành thì giờ viết ý kiến cho từng bài.

   Nhưng Định Lê Công đã dùng chữ vô văn hóa không lịch sự khi đóng góp ý kiến. chửi bới các bạn đọc có ý kiến trái ngược, bạn không tôn trọng người đọc. Nếu bạn muốn bày tỏ ý kiến, mong bạn dùng chữ nhả nhặn hơn.

   Rất tiếc chúng tôi phải xóa ý kiến của bạn. Cám ơn

   Xóa
 4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 5. nói đến hiến pháp thì không đâu bằng cái ông diệm, ông diệm của VNCH có phát biểu "sau hiến pháp còn có tôi" không biết ông trí nhân media này có biết câu đấy không nhỉ, thế nên ông đừng phê phán hiến pháp của VIệt Nam, còn hiến pháp mà các ông hồi trước xây dựng cũng chẳng hơn gì đâu

  Trả lờiXóa