Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________
VÌ CỘNG SẢN CHỈ GIẾT DÂN CỦA HỌ ...???

18-1-2015
trích từ "Khủng Bố VC"

Chết 17 ngưòi Pháp làm rúng động cả thế giới . Không phải vì con số nhiều mà vì chết do khủng bố Hồi giáo hiện là hiểm họa chung của nhơn loại .

Nhưng Cộng sản là thứ khủng bố ghê gớm từ bản chất và cũng là hiểm họa chung của nhơn loại mà thế giới cơ hồ như không thấy. Cộng sản còn vào ngồi chễm chệ trong LHQ để cùng lãnh đạo thế giới !

Và không có chế độ nào căm thù báo chí và khủng bố báo chí hơn cộng sản . Ở Việt nam có hơn 700 tờ báo mà không có báo tư nhơn . Nhà in, nhà xuất bản đều của đảng Cộng sản .

Gần đây những người viết báo Blog bị đảng Cộng sản khủng bố vừa thân thể, vừa tâm thần . Nhiều kẻ chết trong tù vì bị tra tấn . Số người chết chắc chắn hơn 17 người . Trước 30/04/1975, VC pháo kích hỏa tiền 222 ly như cơm bữa vào nhà dân . Không kể, đấu tố, hộ khẩu, …Sau 30/04/1975, trong buổi học tập khu phố, cán bộ vc hỏi một bà lão « Sau ngày giải phóng, Cụ thấy có vui mừng không ? – Tui mừng lắm, không còn sợ VC pháo kích nữa » .

Thế giới không thấy họ là nạn nhơn của khủng bố vì đảng Cộng Sản Hà nội khủng bố bằng luật pháp. Hay vì Cộng sản chỉ giết dân của của họ mà thôi ?

Cái gian ác Cộng sản và cái tàn bạo Hồi giáo, cái nào hơn cái nào ?

Quảng Hương Tự, Blog

Trí Nhân Media