Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
11-3 : NGÀY NÀY NĂM XƯA

11-3-2015


Hình bên: Đồng bào miền Bắc mít tinh với Cờ Vàng tổ quốc trước nhà hát thành phố Hà nội 1945.

Ngày 11 tháng 3 năm 1945, Đế Quốc Việt Nam tuyên bố độc lập. Trong bản tuyên ngôn độc lập này ghi rõ:

"Theo tình hình thế giới nói chung và hiện tình Á Châu, chính phủ Việt Nam long trọng công bố rằng: Kể từ ngày hôm nay, Hòa ước Bảo hộ ký kết với nước Pháp được hủy bỏ và vô hiệu hóa. Việt Nam thu hồi hoàn toàn chủ quyền của một Quốc gia Độc lập."

Sau đó thì, như quý bạn đã biết, ông Hồ Chí Minh không muốn Việt Nam độc lập mà phải là 1 bộ phận của Quốc Tế vô sản nên đã tổ chức cướp chính quyền vào ngày 19/8/1945.

Ngày nay, nguyện vọng của ông Hồ sắp trở thành sự thật khi Việt Nam đang dần từng bước được chuyển giao cho Trung Cộng.

Nguồn: FaceBook


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét