Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
HÒA GIẢI HÒA HỢP DÂN TỘC KIỂU GIẢ CẦY: 40 NĂM LÀ QUÁ ĐỦ

Thành Lê
4-05-2015


Làm sao CSVN có thể "giải phóng" được đất nước khỏi sự áp chế của bạo lực khi chúng là hiện thân của bạo lực ? Làm sao CSVN có thể "giải phóng" được đất nước khỏi sự nghèo đói khi chính chúng chỉ có thể sinh tồn trong môi trường nghèo đói ? 


Làm sao CSVN có thể "giải phóng" được đất nước khỏi sự ngu dốt khi chính chúng áp dụng chính sách ngu dân, là tận diệt ánh sáng sự thật ? Làm sao CSVN có thể "giải phóng" được đất nước khỏi sự lũng đoạn khi chính nó là hiện thân của vô thần vô giáo? Làm sao CSVN có thể mang quyền tự chủ lại cho đất nước khi chính chúng chủ trương đi theo đàn anh Trung Cộng, dâng hiến phần đất giang sơn biển đảo cho giặc Tàu phương Bắc ? Làm sao CSVN có thể bảo vệ Tổ Quốc khi chính nó từ chối Tổ Quốc ?

Đúng! CSVN đã chiến thắng nhưng chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ thành công, trong công cuộc "giải phóng" đất nước như chúng đã từng rêu rao. CSVN đã chiếm được lãnh thổ nhưng chúng sẽ không bao giờ chiếm được lòng dân, như vậy làm sao chúng có thể mang hạnh phúc an bình đến cho đồng bào ?

                                                                                    (Lực Lượng Dân Tộc Quật Khởi)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét