Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
HÃY COI CHỪNG NHỮNG CON NGỰA THÀNH TROIE

Phan Văn Song
16-5-2015
Trích từ "Hội Chứng Con Ngựa Thành Troie"

Con Ngựa Thành Troie có muôn mặt. Nhưng tựu trung đều là những mưu kế của địch để thắng ta !

- Con Ngựa Thành Troie có thể là một nhơn vật gián điệp nhị trùng, tam trùng, trực tiếp hay gián tiếp, được chiêu hồi , trá hàng, lặn sâu, nằm vùng...

- Cũng có thể là một đoàn thể một tổ chức, hay cả một ý thức hệ thời đại, loại tư tưởng, thí dụ Hòa Hợp Hòa Giải chẳng hạn. Vì Hòa Hợp Hòa Giải là một quan niệm ôn hòa thoạt xem tử tế, dễ rước vào nhà.

- Cũng có thể là những tin tức , lời đồn làm bấn lòng, loạn trí.

Nhớ lại lúc xưa, trước những ngày cuối tháng ba qua tháng tư 1975, với những tin hành lang - Radio Catinat - thí dụ như một Việt Nam chia ba thành phần, ba thể chế ! Nước Việt Nam chia thành ba nước gồm từ Bắc xuôi Nam, Cộng sản ở Bắc Vìệt và Nam Bắc Việt, Mặt Trận Giải Phóng Miền Trung và Nam Trung Việt - Từ Quảng tri- đến Phan Rang - và Miền Nam Tự Do với Miền Đông Sông Bé và Sông Đồng Nai, Thủ đô Saigon và Miền Tây Hậu Giang. Hay tin tức cho rằng ngành Ngoại Giao Pháp sẽ sắp đặt đình chiến ! Hay vai trò Nhơn Vật Đại sứ Pháp Mérillon giải quyết vấn đề với Big Minh và nhóm thân Pháp vân vân ...Hoặc vai trò Thầy Trí Quang, vai trò Bà Ngô Bá Thành ...Rút cuộc ... trớt quớt... "tout le sud est dépouillé - cả miền nam bị lột truồng ! tout le sud est cocu - Cả miền Nam bị cặm sừng !" Thằng bạn Tây đồng nghiệp ở BGI bình luận !

- Con Ngựa Thành Troie có thể là một chiến lợi phẩm, chiếm được do địch để lại, nhưng dùng làm vũ khí nội gián :

Ngày xưa, thời Xuân Thu bên Tàu, Việt Câu Tiển, vua nước Việt thua trận, nước Việt bị nước Ngô xâm chiếm và đô hộ. Vua Câu Tiển theo kế của Phạm Lãi quân sư của mình, dâng người đẹp Tây Thi cho Ngô Phù Sai vua nước Ngô. Sắc đẹp và tài nghệ "đàn bà" của Tây Thi đã làm mê hoặc Ngô Vương đến Nhà Vua phải bỏ bê lơ là quốc sự. Nhờ vậy, Câu Tiển đã phục quốc thành công, giải phóng đất Việt đánh đuổi được Quân Ngô.
Tây Thi là một Con Ngưạ thành Troie.

- Con Ngựa Thành Troie có thể là những tên chiêu hồi "nằm vùng".

Thời Đệ Nhứt Cộng Hòa Việt Nam, có tay Vũ Ngọc Nhạ, một con chiên đắc lực của Nhà Thờ Thiên Chúa Giáo La mã, được các linh mục chiêu hồi mang từ kháng chiến trở về thành, "dinh tê", phục vụ cho Nhà Thờ Thiên Chúa Giáo La mã miền Bắc. Vũ Ngọc Nhạ tiếp tục theo các linh mục đưa các giáo dân di cư vào Nam, được các linh mục gởi gắm tiến cử làm việc với gia đình cụ Ngô Tổng Thống, cùng gốc Thiên Chúa Giáo. Về sau, phát giác hắn ta là một tay gián điệp nằm vùng, và nội gián Việt Cộng.

Hay cùng trường hợp, bên Phật Giáo cũng vậy, một số các Chùa chiền, một số các các sư sãi Phật giáo thời Đệ Nhứt Cộng Hòa được Việt Cộng tạo thành Những Con Ngựa Thành Troie, ngụy trang là nơi thờ phượng, ngụy trang tham qia đấu tranh xã hội, bề mặt đấu tranh, xây dựng đóng góp cho một nền dân chủ, cho tự do tôn giáo, cho công bằng xã hôi, cho một Việt Nam Tự Do, viện lý rằng chế độ Cụ Ngô Tổng Thống là độc tài, là Gia đình trị, hóa ra chỉ là một Con Ngựa Thành Troie của Việt Cộng tổ chức, không hơn không kém.

- Con Ngựa Thành Troie có thể là một tổ chức chánh trị, một Mật Trận gọi là Yêu Nước nổi lên Giải Phóng Đất nước khỏi ách Ngoại Bang.

Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, Con Ngựa Thành Troie của Việt Cộng tổ chức ra đời cuối năm 1960, với những người miền Nam, tung khẩu hiệu Chống Mỹ Cứu Nước, giải phóng miền Nam. Thế là Việt Cộng đột nhập miền Nam Việt Nam. Thế là Bắc Việt Cộng sản đột nhập Miền Nam Việt Nam.
1965, Mỹ và đồng minh đến giúp đở Việt Nam be bờ Chống Cộng. Nhưng chỉ be bờ, không đánh lại.
Như Thành Troie năm xưa chỉ giữ, giữ mãi, tự vệ mãi, nên nản chí, chỉ mong Hòa Bình, chỉ mong Bình Yên.

Vì vừa đánh giặc tự vệ, chỉ mong cầu hòa, Mỹ thì muốn "ra đi trong danh dự". Tay thí sanh Tổng Thống Mỹ nào cũng hứa mang lại Hòa Bình, đem quân mình về. Mỹ đi đánh giặc mà sợ chết, sợ mất xác, sợ mất tích.

Chỉ có dân miền Nam đơn độc, kẻ quyết tâm không bao nhiêu, kẻ thờ ơ nhiều hơn, dễ dàng gởi thân gời phận, nên khi được lời đường mật thi xiêu lòng. Tất cả đấu tranh chống đối thời Việt Nam Cộng Hòa đều do chế độ Dân Chủ mở rộng, chế độ Tự Do mở rộng, Tự Do báo chí, Tự Do chỉ trích, Tự Do Chánh trị dân biểu đối lập chẳng những đối lập với chánh quyền, còn phản lại chánh quyền và nối giáo cho giặc. Bao nhiêu dân biểu đối lập, bao nhiêu nghị sĩ đối đối lập là bao nhiêu con Ngựa Thành Troie !

- Tuy Con Ngựa Thành Troie do địch gài mưu, nhưng chính thành công là do các nạn nhơn tương lai cũng sẵn sàng mở lòng mở cửa rước vào, để rồi cuối cùng, cũng bị gạt.

Ngày xưa, dân chúng miền Nam vì quá muốn yên lành, quá sợ giặc giả, quá sợ bạo động nên chấp nhận tất cả. Nào là Phong trào Phụ nữ Hòa Bình, nào là Phong trào chống Tham Nhũng, nào Cha Thanh, Cha Tín phía Thiên Chúa Giáo, nào Thầy Quang Thầy Điển phía Phật Giáo...Cha Thầy các vị tu hành gì mà không đứng ra nói Đạo lý, mà chuyện nói chuyện Cách Mạng, nói chuyện đổi đời, đổi Chánh phủ, đổi thể chế, xúi dân xuống đường biểu tình ? Thế mà chế độ Việt Nam Cộng Hòa không bắt, không giam. Trái lại, chế độ Việt Nam Cộng Hòa bị nhơn dân nguyền rủa !

Ai bảo vậy ? Việt Cộng xúi phải nói vậy. Và tất cả những tay đầu xỏ xúi dục con nít xuống đường biểu tình chống chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa ! Vi trọng tôn giáo nên Việt Cộng xài toàn các thầy tu, Thiên Chúa Giáo hay Phật giáo. Nhưng sau ngày 30 tháng tư Việt Cộng thắng trận, vào Sài gòn, chả thấy ai cả, từ linh mục Trần Hữu Thanh đến Thầy Chùa Thích Trí Quang đều mất tích ! trốn biệt. Giúp Việt Cộng, làm nôi gián Việt Cộng, cuối cùng chẳng có sơ múi gì !

Trái lại chỉ có ở Chế độ Việt Nam Cộng Hòa mới thấy có chuyện một cô bé Quách Thị Trang phản chiến biểu tình chống một Chánh phủ nhưng chẳng may bị lạc đạn chết, và được chế độ Việt Nam Cộng Hòa đặt tên cho một Quảng trrường. Thật hết ý !

Một hiện tượng lạ, một nghịch lý, một thể chế với những con người đầy nhơn ái, nhơn bản như vậy chỉ có thua thôi.

Vì vậy nên nhớ rằng:

- Con Ngựa Thành Troie chỉ thành công khi những con người nạn nhơn tương lai sẵn sàng nghe lời đường mật, sẵn sàng bị mua chuộc, sẵn sàng THỎA HIỆP với địch.

Thỏa hiệp cách nào cũng thua thôi !

Thỏa hiệp với muôn vàn lý do, từ mệt mỏi đến nhơn đạo, từ yêu chuộng hòa bình đến yêu thương tình tự dân tộc, tình nghĩa đồng bào. Thỏa hiệp vì ghét chiến tranh, vì mình là tu sĩ, vì lý do triết lý, vì ... hoặc vì bất bạo động, hay vì lòng nhơn từ, nhơn ái.... Nhưng tựu trung, tất cả do không quyết tâm, do thiếu ý chí, do không nắm rõ căn cước, gốc gác và căn bản nhơn sanh của mình. Và có thể thể do yếu đuối, hèn nhát, chủ bạị !

Ngày xưa, dân chúng miền Nam Việt Nam cũng lãnh bài học đầy kinh nghiệm máu và nước mắt do những lưng chừng lừng khừng, lưỡng lự của các chánh phủ của các Quốc gia phía Đồng minh của phe Thế Giới Tự Do không nắm rõ được nhiệm vụ và vai trò là phải be bờ làn sóng đỏ.

Cho nên Việt Nam Cộng Hòa vi` quá tin tưởng vào đồng minh mình nên bị bỏ rơi, bức tử.

Ngày nay, vì những lý do trên, xin các người Việt Tỵ Nạn Chánh Trị Nạn Cộng sản hãy chớ quên căn cước của mình.

Luôn luôn cảnh giác nhớ rằng Việt Cộng và nhà cầm quyền Hán Ngụy đang tung cả chục Con Ngựa Thành Troie.

Từ chiếu khán thường trực về du hí quê hương. Từ mua chuộc chất xám, về nhà làm ăn. Từ du lịch rẻ tiền resorts năm sao đến ngắm sao trên Vịnh Hạ Long. Từ về thăm chợ nổi trên giòng Cửu Long đến những vườn khế ngọt, trái thơm miệt vườn. Từ vọng cổ hoài lang đến Nam ai vọng nguyệt. Tất cả đều là những con Ngựa Thành Troie !

Và nếu không dụ ta về cưỡi Ngựa Thành Troie, thì đem, bế con Ngựa qua tận xóm làng người tỵ nạn Việt Nam Hải ngoại Orang County ở Mỹ hay Cabramatta Sydney Úc Châu bằng các ban nhạc, các ca sĩ...

Đường mật, ngọt bùi, nhớ quê, nhớ nước. Lòng người Việt tỵ nạn từ nay nhủn xuống. Uất hận quên cả, hận thù quên luôn. Ngày nay lòng ta mềm xuống, nhủn xuống.

Vì vậy phe ta đành Ba phải. Xá chi cái chữ xót xa chiến đấu, đấu tranh.

Vì muốn tránh tiếng "Quá Khích", "Hận Thù", ta đành khi thì nói giả nhơn giả nghĩa Hòa Hợp Hòa Giải.

Phe ta không thể vừa nói: " Phải Dẹp Bỏ Đảng Cộng sản, vừa nói Hòa Hợp Hòa Giải"
Khi dẹp Đảng Công sản thì chỉ còn người dân với nhau thì Hòa Hợp Hòa Giải Với ai ?

Hết Đảng Cộng sản là hết Đối Tượng để Hòa Hợp Hòa Giải.

Vì vậy:

Khi Nghĩ đến, Nói đến Hòa Hợp Hòa Giải là Rước một Con Ngựa Thành Troie.

Cũng như, ngày nay Gọi Ngày Quốc Hận là Ngày Hành Trình Tự Do vậy, là rước một Con Ngựa Thành Troie !

Ngày Hành Trình Tự Do là một quan niệm dễ dãi, lạc quan để dễ quên Ngày Quốc Hận.

Nói như anh bạn Luật sư Tiến sĩ Lưu Nguyễn Đạt "đúng là một loại Đám Cưới Chạy Tang" !.

Chúng ta sau 40 năm tỵ nạn, gia đình con cháu thành công nên cho rằng, phải trân trọng Ngày Ra đi Tỵ Nạn và sung sướng Mừng Ngày Hành Trình Tự Do.

Cám ơn và Mừng Canada ra Đạo Luật gì gì đó. Nhưng đó là một Con Ngựa Thành Troie.

Mừng Hành Trình Tự Do quên đi Quốc Hận và tại sao không ? Ngày mai nầy sẽ cám ơn Việt cộng đã xâm chiếm miền Nam Việt Nam để ta được Hành Trình Tự Do ? Ai cấm ta nói như vậy ? Ai cấm ta nghĩ như vậy ?

Cái nguy hiểm hơn của "Con Ngựa Thành Troie Hành Trình Tự Do" là hiện nay đang chia rẽ cộng đồng người Việt Tỵ nạn.

Một bên những người bị mắng là quá khích như chúng tôi và bạn bè chúng tôi, tiếp tục ôm lòng uất hận và Ngày Quốc hận để cùng các chiến sĩ dân chủ trong nước quyết một ngày dẹp bỏ Đảng Cộng Sản.

Ngày ấy chúng tôi hân hoan trở về Hành Trình Tự Do Hồi Hương.

Một bên phe những ai cho rằng đã thành công, danh thành công toại, viện lý rằng thôi đất nước Việt Nam nay yên bình, Việt Cộng chiếm là xong rồi, yên ổn rồi, đánh đấm chi nữa !

Hãy cám ơn Canada, cám ơn Mỹ, Pháp...cám ơn cả Việt Cộng ngày nay nhờ vậy ta được "Hành trình đến xứ Tự Do" con cháu nhờ vậy từ nay Bác sĩ, Kỹ sư, nhà cao cửa rộng, làm ăn phát tài .. 

Và vì được làm ăn phát tài nên mong được đóng góp với đất nước, viết Kiến nghị, ra Khuyên nhủ, đóng góp với Nhà Cầm quyền Hán Ngụy Hòa Hợp Hòa Giải, anh em một nhà.

Rước những Con Ngựa Thành Troie do địch tạo, hay do ta tạo để được yên ổn, không chóng thì chầy cũng bị Cộng sản xơi tái, nuốt trọn.

Còn nếu mơ rằng vì đưa tay volonteer, tự nguyện về nước đánh giặc Tàu cùng với Việt Cộng, sẽ được trọng dụng, lại càng lầm to !

Vì Việt Cộng là Hán Ngụy, là đồng minh với Tàu Cộng thì làm sao có thể chấp nhận ta về đầu quân chống Tàu được ?

Và cái anh tuyên bố tự nguyện đứng cạnh anh Việt Cộng là một anh làm chuyện rất vô duyên, vô thưởng vô phạt ! Vì cá nhơn anh ấy vốn là một anh sanh năm Nhâm Ngọ 1942 - cùng tuổi với thằng tui - nay trên 7 bó rồi ! Thì sức voi sao ? Mà chiến với đấu. Hay là anh cương ẩu ? Tính xúi trẻ ăn cứt gà ? Thì tội nghiệp con trẻ Việt Nam quá !

Thôi ít hàng bàn với bà con, hãy coi chừng những Con Ngựa Thành Troie.

Nó tuy cũng do địch bày ra, nhưng nó cũng ở tại lòng ta.
Ta hay địch chớ để lẫn lộn !

Ta muốn tiếp tục thua thì ta cứ tiếp tục rước vào nhà.

Phan Văn Song 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét