Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
TRUYỆN SỞ KHANH THÚY KIỀU - NGÀY 30/4

Lê Bá Vận
29-4-2016

Lẫy Kiều: Cộng Sản giải phóng miền Nam.
Sở Khanh : “Thuyền quyên ví biết anh hùng, 
                  Ra tay tháo cũi, sổ lồng như chơi !” 

Ngày 30/4/1975 thế kỷ trước, bộ đội viễn chinh miền Bắc đánh bại quân dân miền Nam.

Cũng ngày 30/4 mà kẻ thắng, người bại, mỗi bên diễn dịch ý nghĩa một cách.

l) LẬP LUẬN CỦA CỘNG SẢN

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV tháng 12/1976 có lối nhận định:

“Ngày 30/4/1975, đại thắng mùa xuân đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta.”

Và từ bấy giờ đến nay cứ mỗi 30/4 csvn lại như ve sầu mùa hạ ca mãi bài vọng cổ đó. Cầu van quá khứ nhằm củng cố độc tôn, đã là cộng sản ắt phải làm vậy. Chúng ta hãy khách quan cứu xét sự đúng đắn của các nhận định kể trên:

1) Cuộc Chiến Tranh Xâm Lược: 

Lập luận này không đúng, do bối cảnh cuộc chiến:

- Quân đội Mỹ tại VN không phải chiếm đóng - đánh bại VNCH - mà là trú đóng.
- Trên miền Nam Việt Nam trú đóng một lực lượng quốc tế gồm: Mỹ, Úc (ở Biên Hòa), Tân Tây Lan, Nam Hàn (ở Qui Nhơn), Thái Lan, Phi Luật Tân, Đài Loan, Tây Ban Nha.

Quân đội các nước đồng minh trong khối Tự do đến giúp Nam Việt Nam tự vệ, là công khai. Hiện giờ lính Mỹ cũng có mặt tại nhiều nơi: châu Âu, Nam Hàn, Nhật… để giúp phòng thủ. 

Ngược lại, ở miền Bắc cũng chẳng kém, có quân đội ngoại quốc hiện diện. Sau năm 1975, tin tức dần dần mới được tiết lộ: Liên Xô 3000, Tàu 320.000. Bắc Hàn gởi hai trung đoàn pháo binh phòng không và hai phi đội sang giúp bảo vệ Hà Nội. Cuba cung cấp dân sự, chuyên viên khai thác tù binh Mỹ. Các lực lượng này giúp giữ nhà để toàn bộ bộ đội csvn viễn chinh vào Nam.

- Chiến tranh VN 1965-75 khởi động giống Triều Tiên 1950-53.
Bắc Hàn, với vũ khí của Liên Xô trang bị đầy đủ, đánh xuống Nam Hàn. Mỹ lãnh đạo 23 nước, giương cờ Liên Hiệp Quốc, đem quân đến cứu, đẩy lui quân Bắc Hàn. 
Tàu đổ ngót 1 triệu quân vào cuộc chiến. Liên Xô giúp thêm cố vấn, vũ khí.
Không cứ có quân đội ngoại quốc hiện hữu trên đất nước là xâm lược.

2) Ách Thống Trị Thực Dân Mới: 

Luận điệu này không đứng vững, do mâu thuẫn:

Đã là thực dân mới thì không đem quân xâm lược, và ngược lại. Đại khái đó là sách lược kinh tế và chính trị của một cường quốc thi hành để duy trì và mở rộng ảnh hưởng trên các nước chậm tiến, đặc biệt để khai thác tài nguyên và thương mãi, mục đích tối hậu vẫn là lợi nhuận.

Hồi đó, tư bản Mỹ không qua Việt Nam đầu tư, khai thác. Đúng là Mỹ thời chiến, có làm áp lực trên VNCH, song thuần là về chiến lược, chỉ để hối thúc VN nhanh chóng thực hiện đoàn kết, dân chủ toàn diện nhằm hữu hiệu việc chống cọng.

Trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) tướng Bành Đức Hoài, chỉ huy chí nguyện quân Trung Hoa, đòi hỏi chủ tịch Kim Nhật Thành đặt quân đội Bắc Hàn dưới quyền chỉ huy của ông ta. Kim từ chối nhưng rồi vẫn phải nhượng bộ khi có chỉ thị của Stalin. Xem ra không bằng VN, nhưng chẳng ai nói Bành là xâm lược hoặc thực dân mới.

3) Giải Phóng Miền Nam:  

CS hô hoán nhân dân miền Nam bị Mỹ, thực dân mới, kềm cặp bóc lột tận xương, mất tư do… CS phải vào giải phóng, cứu nghèo, cứu đói, tháo gỡ gông cùm như xưa Sở Khanh giải cứu Kiều nhi,”ra tay tế độ, vớt người trầm luân!”

Chuyện này bây giờ thì ai cũng biết rõ: bộ đội cs chiếm được miền Nam như chuột sa chĩnh gạo, đã sửng sốt về sự sung túc của cô Kiều - nhân dân miền Nam - và Sở Khanh hốt chuyển tải ra Bắc nhiều của cải. Kiều thì Sở Khanh cứu độ, xô vào chốn đoạn trường, kém gì đi vùng kinh tế mới!  
“Thôi thì mắc lận thì thôi ! Đi đâu chẳng biết con người Sở Khanh?”

4) Kết Thúc Vẻ Vang:

Có 2 loại chiến kết thúc vẻ vang khác biệt:

- Loại 1: cả nước mừng chiến thắng, đánh tan quân thù, cứu nước. Đó là các chiến công tự sức tự lực kháng Nguyên, trục Minh, phá Thanh…danh để ngàn thu.

- Loại 2 : nửa nước mừng chiến thắng, nửa nước ôm hận, nồi da xáo thịt, “củi đậu nấu đậu, đốt nhau (tàn khốc) sao đành? ”

Những cuộc tranh giành, người trong nước đánh nhau, – có người ngoài trợ giúp hoặc không - giữa Trịnh và Mạc, Nguyễn Ánh và Tây Sơn, CS miền Bắc và Nhân dân miền Nam tự do… thì lịch sử không thể gọi là chiến tranh cứu nước.

Đúng thôi! "ngày 30/4, ngày có triệu người vui nhưng cũng có triệu người buồn" - như phát ngôn của một cố thủ tướng CS lúc nghỉ hưu - mà CS gọi là cứu nước thì quá khiên cưỡng!

Mỗi năm đến ngày 30/4 csvn lại tưng bừng tổ chức, ngày càng lớn, chào mừng chiến thắng, tăng cường kể lể công ơn, đẩy mạnh chửi bới người anh em bại trận. Vậy là cứu nước ư!

5) Chiến Tranh Lâu Dài Nhất :

Năm 905 Trung Hoa rối loạn, Khúc Thừa Dụ, hào trưởng Hồng Châu (Hải Dương), được dân chúng ủng hộ, đã khởi nghĩa, tiến quân ra chiếm đóng phủ thành Đại La (Tống Bình cũ - Hà Nội), tự xưng là Tiết độ sứ[2][3] (trị vì 905-907).

Quân Nam Hán kéo sang, chiến cuộc giằng co cho đến năm 938, Ngô Quyền đại thắng trận Bạch Đằng, lên ngôi, lập nên nhà Ngô, chấm dứt nền đô hộ Bắc thuộc trên một ngàn năm.

Tính ra cuộc khởi nghĩa và chống ngoại xâm kéo dài 33 năm (905-938), dài nhất trong lịch sử.

Trần Hưng Đạo (1228-1300) đẩy lùi ba lần cuộc xâm lược của quân Mông Cổ , 1258, 1285, 1288 (30 năm). Quân Mông Cổ hồi đó bách chiến bách thắng, tiến quân sang tận châu Âu.

6) Chiến Tranh Vĩ Đại Nhất

Để làm việc này, csvn không lo tự lực, trăm sự nhờ vả, đánh cho Liên Xô, Trung Quốc, “vô trung sinh hữu” bịa đặt Mỹ xâm lược và thực dân mới, gây chiến tranh để có danh nghĩa cứu nước mà thao túng, là vĩ đại hay tội đồ? (1). 

Ngày 2/9/1945 csvn đã dụng tâm giành giựt từ triều Nguyễn một nước Việt Nam độc lập và thống nhất từ Nam chí Bắc thì có bổn phận giữ gìn nền độc lâp thống nhất đó, kể công ơn vĩ đại cứu nước nỗi gì!

      ------

II) LÂP LUẬN CỦA NHÂN DÂN MIỀN NAM.

Quân dân miền Nam gọi ngày 30 /4 là ngày Quốc Hận.

Về lâu về dài, ý nghĩa “quốc hận” càng đúng đắn do ngày 30/4 không những mất tự do, mất miền Nam cho cs quốc nội mà nay còn cận ảnh mất luôn cả nước cho cs lân bang.

Miền Nam bị chiếm đoạt thể xác, như một vụ cưỡng hôn, kẻ tự xưng giải phóng không chiếm được tâm hồn, có độc lập tự do cũng chẳng có Hạnh Phúc!

Đai thắng mùa xuân 1975 đã tạo ra một giới lãnh đạo chxhcn vn, đhtt, cực kỳ tham nhũng, câu kết với kẻ bá quyền phương bắc, siêu cường 4 tốt, thực dân mới 16 chữ vàng.

Hiện tại cứ thực tế mà nói thì đã trên 4 thập kỷ trôi qua, kết quả ngày 30/4 mang đến là một nước chxhcn vn, dân làm… khổ chủ, nợ như chúa Chổm, kinh tế tụt hậu, phong hóa đảo điên, đất biển cầm cố, độc nhiễm tơi bời… Tàu chúa Việt tôi, nô lệ giống nòi.

KẾT

Về ngày 30/4 csvn sai tất cả chỉ nói đúng: “toàn thắng”, dù đó là chiến thắng của cuồng tín, man rợ dùng súng đạn do ngoại bang cung cấp để khủng bố, tàn sát thay vì để tự vệ.

Thống nhất ư ? thì đất nước VN đã thống nhất lúc nước vndcch thành lập năm 1945, và sau tháng tư 1975 ở miền Nam là chính phủ (bù nhìn) Cọng Hòa Miền Nam Việt Nam (2).

Chiến thắng ngày 30/4 của csvn mở ra một trang sử mới cực kỳ đen tối cho nước nhà.

“Tham nhũng lên ngôi, đạo đức lùi bước, giả dối ngự trị, hận thù triền miên…”

Là các điều làm mất nước.

Đó là nhận định của tôi “thức lâu mới biết đêm dài…” và chắc là của hầu hết nhân dân vn. 
Sau này, khi đất nước có một chính phủ dân chủ thay thế cs, các nhà sử học sẽ viết đúng lại lịch sử.  Tuy nhiên VN đã bị Tàu thôn tính thì lịch sử Tàu viết lại là khác.

Lê Bá Vận

------------------------------------
Chú Thích:

(1) Vô trung sinh hữu (無中生有), không có mà làm thành có, dựng chuyện lên để vu khống.
Là kế thứ 7 trong “Tam Thập Lục Kế”, sách lược trọng yếu của csvn xử dụng thường xuyên.

(2) Cuối tháng 4/1976 csvn tổ chức trên toàn quốc bầu cử Quốc hội chung, sáp nhập miền Nam, và ở miền Nam đó là trò bầu cử bịp bợm, bỏ phiếu tập thể, lộ liễu (hình các nữ công nhân ở miền Nam sắp hàng bỏ phiếu chung).


Hiện tại theo luật bầu cử hiệp thương, csvn qui định mỗi hạt bầu cử chỉ được đưa ra 1 ứng cử viên, nếu có lãnh đạo Đảng ứng cử để bảo đảm tập trung số phiếu thuận quá 90%. 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét