Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
TRONG CUỘC CHIẾN NÀY NHÂN DÂN BAO GIỜ CŨNG LÀ KẺ THẤT BẠI.

FB Dương Hoài Linh
28-6-2016

Ngày mai công bố nguyên nhân cá chết. Cho dù có đổ cho lỗi của Formosa hay không thì nhân dân bao giờ cũng vẫn là kẻ thất bại. Vì sao?

Vì ngay từ đầu những người xuống đường đã đặt mục tiêu quá thấp. Đó là "Cá cần nước sạch. Dân cần minh bạch " và "Formosa cút khỏi Việt Nam".Hai mục tiêu này chỉ nhìn qua đã thấy là rất dễ thực hiện vì nó chỉ nhắm vào đằng ngọn chứ không phải cái gốc của vấn đề.

Gốc của vấn đề ở đâu? Chính là ở chỗ " Nếu chính quyền Việt Nam không cho phép thì 10 Formosa cũng không dám xả thải chưa qua xử lý ra môi trường".Vì sao Formosa xả thải được ? Chính là vì Formosa đã đưa hối lộ và chính quyền chấp nhận. Như vậy không phải Formosa mà chính quyền mới là thủ phạm.

Nhưng khi xuống đường thay vì giương cao khẩu hiểu xóa bỏ độc tài,đòi hỏi một nhà nước pháp trị để phát động một phong trào "bất tuân dân sự" trên cả nước người dân chỉ nhắm vào Formosa và nhắm vào sự bao che cho Formosa của chính quyền. Lý do họ đưa ra là sức dân bây giờ chỉ làm được chừng đó trước bộ máy đàn áp của công an, quân đội mà chính quyền có trong tay. Nhưng đó lại là mục tiêu trong bao năm qua nếu xét đến phong trào biểu tình chống chặt cây xanh, chống lấp sông Đồng nai...

Thế nhưng các mục tiêu này chỉ là gãi ngứa và chính quyền càng ngày càng lấn tới. Bằng chứng là tình trạng ô nhiễm môi trường càng ngày càng nhiều hơn.

Và thế là ngày mai chính quyền lại được thêm một phen để mị dân. Trong khi thủ phạm là cái thể chế chính trị độc tài này,nguyên nhân của mọi nguyên nhân vẫn sống khỏe. Người dân chỉ cần một số tiền bồi thường tượng trưng là đã thỏa mãn. Rốt cuộc mèo vẫn hoàn mèo.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét