Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
THƯ VẬN ĐỘNG ĐỔI TÊN "CHINA SEA" THÀNH "VIETNAM SEA"


Kính gởi đồng bào, đồng hương cùng quý thân hữu,

Sau hơn 1 tuần vận động bằng điện thư để đổi tên biển nam nước Tàu sang biển Việt-Nam, chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ, góp ý từ khắp nơi.

Những góp ý, ủng hộ của quý vị đã đóng góp tích cực cho việc nước Việt-Nam phải có vùng biển mang tên Việt Nam như các nước khác trong vùng Đông Nam Á.

Ngày 27-09-2016 chiến dịch vận động này bước sang giai đoạn hai là vận động người dân Việt Nam qua các diễn đàn quốc tế cũng như người dân ngoại quốc ủng hộ biển Việt Nam. Chúng tôi đã ghi danh cuộc vận-động này vào hai trang: https://avaaz.org và https://www.change.org để có thể tiếp cận được cộng đồng quốc tế.

Mong ước của chúng tôi sẽ thu được 1 triệu chữ ký.

Theo thống kê, dân số Việt-Nam có 94,664,365 tính đến ngày 21 tháng 9 năm 2016. Cộng đồng hải ngoại khoảng 3 triệu 4 trăm ngàn người.

Để đạt được mục đích vừa nêu, mong quý vị vui lòng tiếp tay phổ biến khắp nơi, trên Facebook.comTwitter.com, Google+1 cũng như các diễn đàn quốc tế khắp nơi.

Mời vào 2 trang chuyên vận động chữ ký trên Internet để ký tên:Đồng thời vào Facebook, Twitter của biển Đông Việt-Nam để kết bạn với chúng tôi.


Công việc rất gian nan, mong rằng sẽ luôn nhận được sự tiếp tay, tiếp sức của tất cả quý vị. Chúng tôi cần thêm người dịch thuật các thứ tiếng khác như Đức, Pháp, Ý, Tàu, Bahasa Indonesia, Thái Lan, Cao Miên, Lào v.v... để văn bản được phổ biến rộng hơn. Những vị nào có khả năng xin liên lạc với chúng tôi qua e-mail:vietnamsea@vietnamsea.org.

Trong thời gian vận động, nếu có sự sơ xuất xin vui lòng thông cảm và lượng thứ. 
Chân thành cám ơn sự tiếp tay, tiếp sức của tất cả quý vị.

Ngày 27-09-2016
Trần Đại Việt, 
hội biển Việt-Nam

***

Campaign to Rename the ‘South China Sea’ into ‘Vietnam Sea.'

by: The Vietnamese Sea Association – http://www.vietnamsea.org
on September 27th, 2016 

Please sign the petition and follow on - Vui lòng ký tên ủng hộ ở trang: avaaz.orgChange.org

Mời ký tên đổi danh xưng biển Tàu sang biển Việt gởi về e-mail : vietnamsea@vietnamsea.org (Chỉ gởi tên và quốc gia cư ngụ)

Rename South China Sea to Vietnam Sea, send your support this petition to e-mail: vietnamsea@vietnamsea.org (Only your name and your country are required)

***
To:
- The Presidents and Prime Ministers of 11 countries of Southeast Asia
- The United Nations Environment Organization
- The President of United Nations Atlas of the Oceans, and the CEOs and Presidents of 11 Geographic Organizations 
- The Vietnamese compatriots
- The media organizations of Vietnamese and international
- Le Monde Michelin, Larouse Dictionary, Oxford Dictionary, Encyclopedia Dictionary, Edition Reader Digest, Doctors Without Border, Reporter Without Border

Ladies and Gentlemen,

The Maritime history of the world was formed, survived and developed for over 70 thousand years. Particularly in Southeast Asian according to world historians.

In the Southeast Asian is recognized as the cradle of human civilization development for the peaceful coexistence of races in the region, including our Vietnamese people.

At the beginning of maritime developing tens of thousands of years ago, China had not even existed. China’s presence was only around 2500 BC. At this time, the words such as “marine,” “Ocean” are all unfamiliar to the Chinese, let alone the records.

Thousands of years ago, the Sea of Southeast Asia known as “Yüeh sea” – That means “Viet sea.”

Not until the 16th century, the Portuguese merchant came and did the mapping of the Southeast Asia. They callously called it the “South China Sea” – a lazy way. This is short-sighted, and this is a huge mistake because Vietnam and other countries in Southeast Asia are simply NOT China or any parts of China. They are different and independent nations. They have their own cultural, civilization, the shoreline, and trans-oceanic maritime way before Chinese came.

Note that the Western merchants and missionaries as well have arrived from Southeast Asia by first landed on the Vietnamese ports, then on the road to China mainland afterward.

Due to the wrong and unfortunate name was called the “South China Sea,” it causes the Chinese communist today (founded on 1949) to take advantage. They sent troops to invade the Paracels islands (1974); Gac Ma, Spratly Islands (1988) from the Vietnamese people.

From 1974 to 2016 China has aggressively militarized the Paracels and the Spratly islands by building the naval bases, the military garrisons, airstrips, lighthouses. They also control the customs duty along strategic waterway on the Southeast Asia Sea. They deployed air missile platforms of all sorts (sea-to-air, surface-to-air). Their nuclear submarine fleets are also seen present in the region.

July 12, 2016, the Permanent Court of International Arbitration in The Hague the Netherlands has ruled against China; and rejected China's false sovereignty claim on the entire Southeast Asian Sea; however, the Court has no authority to impose sanctions against any countries which are not complying with the ruling.

Six years ago, Nguyen Thai Hoc Foundation (http://nguyenthaihocfoundation.org) had launched a campaign to change the name South China Sea to Southeast Asia Sea and attracted more than 85,566 signed-up supporters (September 26, 2016) from 134 countries.

Today, once again we the Vietnamese call on the consciousness of the international, especially Southeast Asian opinions. We solemnly launch the online campaign to rename the “South China Sea” into the “ Vietnam Sea.”

The last campaign (carried out on 2010) and the present one (2016) are all in sync with each other to re-enforce the utter rejection of the wrong and unfortunate use of the “China South Sea” name on the Vietnamese coast.

There are four reasons for the new campaign:

1 / Philippines with the Philippine Sea and West Philippines Sea, Indonesian Natuna Sea, Amanda Sea for Thailand, Malaysia has the Java Sea.

2 / Vietnamese’ coastline is up to 11 409, 1 kilometer - three times the previous calculation according to the World Resources Institute (Word Resources Institute) and the United Nations Environment Organization. Vietnam Sea area has over 1 million kilometers under The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) in 1982 - accounted for almost 30% of the Southeast Asia Sea.

3/ Freedom of navigation is the sacred right of humanity. There is no single country which can militarily control and or prohibit the exploration of natural resources of the sea; as China has been doing.

4/ The renaming from the South China Sea to Vietnam Sea is consistent with international law, regional and geographical reality. Also, this will contribute positively to the promotion of world peace.

The Vietnamese Sea Association, we do not oppose the name the South China Sea, but this name needs to be adjusted to suit the geographical reality. It means that the name of China South Sea is to be used and recorded in the adjacent of China coastline, not use and recorded for Vietnamese coastline. Note that the Southern coast of China is measured only about 2,800 km (1,750 miles).

The South China Sea is recorded only from the coast of China's Hainan Island to the boundary. Hainan Island has never been 200 nautical miles “territory waters” (i.e mer territorial).

China Nation as a G20 and the Security Council member, needs to respect international law and justice.

Please join the campaign to demand the Presidents, Prime Minister of 11 Southeast Asian nations, the UN, the CEOs and Presidents of 11 geographic organizations around the world, the CEOs Dictionary Editors to rename the South China Sea to the Vietnam Sea.

Russian and China launched joint naval drill in Vietnam Sea (Southeast Asia Sea) from 14-09 to 20-09-2016. This provocative act couldt earily start the war in the East Sea between China and its neighboring countries. The renaming of the South China Sea to Vietnam Sea is imminent for this moment and the Vietnamese people.

Please take just action by signing the petition. Your signature is crucial to make a maritime history of this 21st century and will forever be remembered in Vietnam Sea, Southeast Asia Sea modern history.
This campaign is your campaign. We respectfully call for your participation to change the name of “South China Sea” into “Vietnam Sea.” The campaign has no time limit.

Van Giang Tran révised EN version.
September 27, 2016
Secretary-Général of The Vietnamese southeast-asian-sea association Tran Dai Viet

Related articles: Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét