Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
GEORGE ORWELL & NHIỆM VỤ MỘT NHÀ VĂN

Quynh-Tram H. Nguyen
23/10/2016


Nói đến hai quyển tiểu thuyết của George Orwell mà bạn Du Minh đề cập đến (xem nguyên văn được sao chép lại tại phần dưới của stt) thì phải nhắc đến quyển sáng tác của ông trước đó: "Homage to Catalonia" (tạm dịch là "Hoài Niệm về Catalonia") vào năm 1938.

Cuốn sách này không được xuất bản tại Hoa Kỳ cho mãi đến tháng Hai năm 1952, lúc có được lời nói đầu quan trọng bởi Lionel Trilling--một trong những người phê bình văn chương hàng đầu của thế kỷ XX chỉ trích guồng máy Hoa Kỳ, và là người chuyên truy tìm ý nghĩa văn hóa, xã hội và chính trị đương đại của văn học.

Một bản dịch khác bằng tiếng Pháp của Yvonne Davet--người mà Orwell đàm đạo qua lại--về ý kiến ​​cho bản dịch cũng như dữ kiện cung cấp các ghi chú 1938-1939 của bà Davet, đã không được công bố mãi cho đến năm năm sau khi Orwell qua đời vào năm 1950.

Quyển "Homage to Catalonia" cung cấp rất nhiều cảm hứng cho Orwell khi ông viết "Trại Thú Vật" (Animal Farm, 1945) và "1984" (1949). Rất nhiều khía cạnh của cuốn sách này liên kết chặt chẽ với hai quyển nổi tiếng sau.

Biểu hiện chung rõ ràng nhất mà cả ba quyển "Trại Thú Vật" (Animal Farm), "1984", và "Homage to Catalonia" là trọng tâm miêu tả quyền lực đáng sợ của chính phủ độc tài toàn trị và chủ nghĩa cộng sản trong đó có sự nhập nhằng của chủ nghĩa xã hội. Hai thể loại xã hội chính này không nhất thiết là một.

Thứ hai, điều cần nhấn mạnh cho rõ hơn là tham vọng của George Orwell, một nhà văn có chủ đích hướng về chính trị, là muốn "viết về chính trị như một nghệ thuật" (xin xem bài tiểu luận của ông mang tựa đề "Tại sao tôi viết" (1946), http://orwell.ru/library/essays/wiw/english/e_wiw).

Quan trọng hơn nữa, nhà văn Orwell nhìn thấy nhiệm vụ của mình nhằm "tấn công cánh hữu, nhưng không tâng bốc cánh tả".

Nghĩa là quan điểm chính trị của ông đã được định hình từ kinh nghiệm của bản thân về chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa toàn trị, và chủ nghĩa đế quốc trên toàn thế giới.

Trong bài viết của Orwell: "Tại sao tôi viết" (1946), ông thừa nhận rằng "Mỗi dòng chữ viết cho công việc nghiêm túc này mà tôi đã làm kể từ năm 1936 trở đi, dù trực tiếp hoặc gián tiếp, đều chống lại chủ nghĩa toàn trị và hướng về thể chủ nghĩa xã hội loại dân chủ theo những gì tôi hiểu biết". ["Every line of serious work that I have written since 1936 has been written, directly or indirectly against Totalitarianism and for Democratic Socialism, as I understand it".]Top of Form

Việc ông Putin đang có tham vọng thay đổi lịch sử nước Nga thì đã rõ. Chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh tầm nhìn và việc làm của ông Orwell không phải chỉ là trắng và đen. Lịch sử luôn được viết bởi thành phần thống trị và hàn lâm có quyền lực--dù là tả hay hữu. Đó là lý do mà lịch sử miền Nam VN và thể chế VNCH hoàn toàn bị xuyên tạc.
_________

Lịch sử - quá khứ - nguồn gốc

Du Minh

Lịch sử, đáng ra chỉ có một, trần trụi theo sự kiện. Những sử gia chỉ có thể giải thích theo ý kiến riêng, chứ cũng không thể định hướng, bóp méo. Nhưng ...

Khi viết cuốn sách "1984", tác giả George Orwell viết "Ai kiểm soát được quá khứ, thì sẽ kiểm soát được tương lai. Ai kiểm soát được hiện tại, thì sẽ kiểm soát được quá khứ". http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx… (*)

Đáng ra là 1948, năm tác giả bắt đầu viết cuốn sách. Nhưng tác giả đổi lại thành 1984, để nói sự tiên đoán của mình. Và tác phẩm này, cũng như tác phẩm khác của cùng tác giả "Trại súc vật"https://www.facebook.com/profile.php…, đều được xếp vào 100 tác phẩm hay nhất bằng tiếng Anh kể từ năm 1923 đến năm 2005, khi tờ Time xếp hạng.

Cả hai cuốn đều nói về hệ thống độc tài và đặc biệt hệ thống cộng sản Stalin, người cha tinh thần, tư tưởng của cộng sản Trung Quốc cũng như Việt Nam.

Khi hai cuốn sách được viết, vào năm 1945 và 1949, rất ít người tin vào nội dung, chỉ cho là sách viễn tưởng. Nhưng, năm tháng qua đi, tất cả đều thấy chúng tả thực trần trụi xã hội độc tài man rợ cộng sản.

Khi cộng sản cướp được chính quyền, họ sửa lịch sử để kiểm soát tương lai. Đó là chính sách ngu dân, đào tạo những con người vô cảm ngoại trừ tinh thần để thần thánh chính quyền. Lenin, Stalin, Mao, Hồ, Kim, Ceaușescu, ..., và nô lệ phục vụ quyền lợi riêng của họ.

Hiện Putin đang có chương trình sửa đổi lịch sử. Putin không phải là người thứ nhất làm điều này. Tất cả các chế độ độc tài, và đặc biệt là chế độ cộng sản đều làm như vậy. http://www.atlantico.fr/…/quand-vladimir-poutine-hesite-pas…

(*) Kể đến những sách tố cáo chế độ cực quyền phát xít hay cộng sản, truyện "1984" của George Orwell là một trong những tác phẩm đứng hàng đầu. Hơn cả chục bộ khảo luận dày cộm, "1984" mô tả một cách xúc động rõ ràng guồng máy độc tài và thân phận hãi hùng của con người bị tước hết quyền tự do, biến thành một đám nô lệ ngoan ngoãn phục vụ một lũ cầm quyền nặc danh vô nhân đạo.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét