Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
“ĐẢNG VIÊN NHƯNG MÀ TỐT” NGHĨ GÌ?

Nguyễn Mạnh Tuấn
6-11-2016

Nhân Hội nghị TW 4, lại nói về “Chuột và Bình”

Một trong những cột trụ – luận thuyết gốc của CN Mác-Lênin (CNMLN) là: Phép Biện chứng duy vật (BCDV). Tuy chỉ là một trong ba bộ phận cấu thành của CNMLN nhưng phép BCDV “là bộ phận nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy nhằm hình thành thế giới quan và phương pháp luận chung nhất cho nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng“. Bài này của một người không chuyên về nghiên cứu lý luận chính trị, chắc hẳn sẽ có nhiều thiếu sót nhưng xin đóng góp một tiếng nói trước hiện tình có thể gọi là bước ngoặt của Đất nước và của ĐCSVN.

Trước hết nói về “chuột”. Chuột là ai? Chuột ở đâu?…

Có thể khẳng định: chuột là tất cả những kẻ đang phá hoại cái đất nước này. Đó là những “con sâu, những bầy sâu liên kết nhau” phá hoại mùa màng. Đích thị chúng là cái mà báo chí cho dù ở lề nào – phải hay trái – đều gọi là các “nhóm lợi ích” theo nghĩa xấu, đang ăn tàn, phá hoại, bòn rút tài sản của Dân, của Nước. Chúng hợp nhau lại “ăn không chừa của dân một thứ gì”.

Chuột đang ở đâu? Chúng đang là những kẻ Có Quyền để “ăn”, để “bòn rút”. Những con người thuộc “giai cấp vô sản lãnh đạo cách mạng”- chẳng hạn những công nhân khu công nghiệp Bình Dương hay Nghệ An đình công vừa rồi-, những người thuộc giai cấp nông dân mất đất hay “tầng lớp” trí thức cách mạng” nói chẳng ai nghe,.v.v. chắc không phải và không thể là “chuột”…

“Những kẻ Có quyền làm chuột” hiện nay, khốn thay cho Dân tộc ta, “là một bộ phận không nhỏ”, “sờ đâu cũng thấy”- là hầu hết các quan tham từ thôn, xã, huyện,…lên tận cấp trung ương và ở khắp các Bộ, ngành. Nói ngắn gọn: đó là những đảng viên ĐCSVN có chức có quyền. Hay nói một cách thẳng thừng: chuột đang phá hoại “Sự nghiệp Cách mạng”, phá hoại Đất nước này là hầu hết những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đang nắm giữ các chức vụ khác nhau ở mọi ngành, mọi cấp trên “cái đất nước này”!

Vậy thì “bình” là cái gì đây? Nó ra sao mà chứa được nhiều chột thế?…

Ai cũng biết ở Việt Nam ta, Đảng Cộng Sản đang là lực lượng tối cao lãnh đạo Đất nước. Hiến pháp 2013-điều 4 ghi rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc” là “lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội“… Vậy có phải Đảng CSVN chính là “bình” chứa nhiều “chuột” –như định nghĩa trên? Bình là nơi chuột đang ẩn nấp, là bình phong chở che cho các bè lũ chuột. Nếu qủa vậy thì chuột nào tuy cắn nhau, mà chẳng liên kết lo giữ cho “bình” không vỡ để tiếp tục “vinh thân phì gia- “kệ cha chúng nó”?…

Biện chứng là ở chỗ: chuột và bình có mối liên hệ ràng buộc với nhau Bình che chuột và chuột lo giữ bình…Phép biện chứng chỉ ra: “Không có bất cứ sự vật, hiện tượng hay quá trình nào tồn tại một cách riêng lẻ, cô lập tuyệt đối với các sự vật, hiện tượng hay quá trình khác mà trái lại chúng tồn tại trong sự liên hệ, ràng buộc, phụ thuộc, tương tác và làm biến đổi lẫn nhau“.

“Còn Đảng còn mình” là một khẩu hiệu minh chứng rõ nhất cho mối quan hệ bình-chuột này.

Công cuộc chống tham nhũng của Đảng CSVN vì vậy là cực kỳ khó khăn hay nói trắng ra là một “nhiệm vụ bất khả thi” nếu quan hệ chuột bình trên vẫn giữ nguyên như thế. Như Tổng bí thư ĐSCVN thú nhận: chống tham nhũng vô cùng khó khăn “vì ta đánh ta”. Câu trả lời do quẫn trí khi bị cử tri dồn vào thế bí? “Ta” nào đánh với “ta” nào vậy? Khác nào thú nhận: Chuột là ta và ta cũng là chuột.? Có lẽ trên “cánh đồng” Nhân dân, có các bầy chuột đồng, chuột cống, chuột nhắt, chuột chù,…vừa “ăn”, vừa đang dàn binh bố trận đánh nhau cũng chỉ để giành ăn? Khác nào thú nhận: dù trắng hay đen chúng ta đều là “chuột” cả?

Đảng CSVN đã bao lần ra nghị quyết về chống tham nhũng, nhiều chục năm trôi qua, gần đây nhất HN TW 4, khóa XI và XII, hô hào khản cổ cũng chỉ làm cho “tham nhũng càng tinh vi hơn” mà thôi.

Bình chính là “môi trường” dung dưỡng chuột, làm chuột sinh sôi và phát triển. Hơn nữa, chuột do bình sinh ra. Bình, đó chính là thể chế, chế độ do ĐCSVN lãnh đạo. Nói cách khác, “bình” ở đây chính là ĐCSVN.

Lối thoát duy nhất vì vậy, để diệt chuột tận gốc hay giảm thiểu số chuột đang nhung nhúc khắp nơi, là ở chỗ phải thay đổi cái “bình”- môi trường đang dung dưỡng bầy chuột. Đảng phải tự giác thay đổi một cách triệt để, hay thậm chí phải “lột xác”. Nội hàm của “phạm trù” lột xác của Đảng xứng đáng là một “siêu đề tài” của Hội đồng lý luận trung ương và huy động trí tuệ toàn Đảng- nhất là của những “đảng viên nhưng mà tốt” – và Nhân Dân đóng góp- nếu Đảng còn coi là “ của dân, do dân và vì dân”.

Mục tiêu cốt lõi, cái “bản chất”, cái “kết quả” hay cái “bất biến” phải xác định ở đây là quyền lợi của Đất nước, Nhân dân và Dân tộc.

Con đường đi tới không thể khác là: 1- xây dựng một xã hội Dân chủ, trong đó coi trọng các tổ chức xã hội dân sự, thể hiện Quyền con người của công dân; 2- xây dựng một Nhà nước Pháp quyền, Hiến pháp và hệ thống luật pháp là tối thượng, thực thi trên thực tế tam quyền phân lập; 3- Xây dựng và phát triển nền Kinh tế thị trường một cách đúng đắn với sự tham gia hợp lý của cả 2 yếu tố là Thị trường và Vai trò của Nhà nước.

Lối thoát?

“ĐỔI MỚI TRIỆT ĐỂ, LỘT XÁC HAY LÀ CHẾT” là khẩu hiệu hành động cấp thiết bây giờ của Đảng CSVN, nếu Đảng không muốn “tự phủ định”.

Tình hình Thế giới, khu vực và Đất nước đang chuyển động, biến đổi nhanh chóng, khôn lường. Vậy mà TBT Nguyễn Phú Trọng yêu cầu toàn Đảng đề phòng và chống “chuyển biến”, “chuyển hóa” được sao? Ông, một người từ trong lò lý luận của Đảng đi ra, lại định chặt đi nốt cái cột trụ có gía trị hơn cả của CN MLN là Phép Biện chứng hay sao? Nhận thức đó vừa không đúng với thực tiễn, vừa phản bội về lý luận.

Bộ chính trị, BCH TW và toàn thể Đảng CSVN – những “đảng viên nhưng mà tốt” trong các bộ phận đó – chỉ có hai sự lựa chọn: hoặc là “đứng yên”, kiên định”, “giữ vững” những cái cũ và mơ hồ được nói đi nói lại nhiều lần; hoặc TỰ GIÁC THAY ĐỔI VÌ DÂN, VÌ NƯỚC VÀ chuyển động theo NHỮNG CON ĐƯỜNG SÁNG MÀ NHÂN LOẠI VĂN MINH ĐANG SẢI BƯỚC.

Đảng CSVN hãy tự giác ngộ và hãy dám dấn thân theo gương các bậc tiền bối trước đây, trước khi quá muộn.

Mong lắm thay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét