Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
31-10-2016: TUYÊN CÁO "SỐNG" CỦA NGUYỄN CHÍ TUYẾN

YouTube: Lê Tùng Châu
1-11-2016


Anh Nguyễn Chí Tuyến, nhà hoạt động được nhiều người biết đến qua các cuộc tuần hành chống Trung Quốc và bảo vệ cây xanh ở Hà Nội, là thành viên Câu Lạc Bộ bóng tròn No-U FC và đã từng bị côn an côn đồ của chế độ Hanoi phá rối, hành hung trong suốt một thời gian dài kể từ năm 2011 đến nay.

Sau đây là tuyên cáo của anh về việc côn an ngăn chặn thành viên Câu Lạc Bộ bóng tròn No-U FC tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm thành lập ngày 30-10-2016.
"Sống, sự sống và cái chết, đương nhiên không ai muốn chết cả, mà chúng ta muốn được tồn tại, được sống và được làm những điều có ích với tất cả mọi người. Chứ còn sống dật dờ như một sinh vật sống, chỉ biết cái nhu cầu cơ bản nhất mà các con vật, một con vật nó cũng có thể làm được. Sống như vậy ích gì, sống như vậy chỉ là an tàn phá hại. Sống như vậy chỉ làm tốn cơm tốn gạo của thế gian mà thôi ..."
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét