Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
KẺ THÙ CỦA VIỆT NAM LÀ ..... NGƯỜI VIỆT NAM

12/3/2017
trích "Kẻ Thù Của Viêt Nam Là Ai ?" 

Kẻ thù của Việt Nam là người Việt Nam, chứ không phải là TQ, Mỹ hay Pháp… Người đã làm cho đất nước này nghèo nàn, làm cho dân chúng nước này khổ sở… là người Việt chứ không phải ai khác.

Dĩ nhiên trách nhiệm phần lớn là do giai cấp lãnh đạo, tức là đảng CSVN. Trong tất cả những kế sách xây dựng đất nước của họ, không có một chính sách nào thực sự nhằm vào mục tiêu “phục vụ cho quyền và lợi ích của người dân”.

Nhưng thành phần trí thức cũng gánh trách nhiệm không nhỏ. Người dân cũng chưa bao giờ là mục tiêu phục vụ của tầng lớp trí thức. Điều này hiển hiện ngay cả ở đa số trí thức “làm chính trị”.

Người “trí thức” là người có “thái độ trí thức”, chớ không phải do có bằng cấp, làm giáo sư, tiến sĩ, nhà văn, nhà báo… “Thái độ trí thức” là thái độ dấn thân của người có học vào những vấn đề “bức xúc” của xã hội, với mục đích xây dựng xã hội ngày thêm tốt đẹp. Người trí thức trước hết là một người can đảm, dám dùng trí tuệ, lời nói, ngòi bút... chống lại cường quyền bạo lực.

Khi mà người trí thức, nhứt là trí thức làm báo hay làm chính trị, quay lưng trước những áp bức, bất công trong xã hội, thì họ đã đánh mất thiên chức “trí thức”.

Họ cũng đánh mất tư cách người làm chính trị. Khi một cá nhân ủng hộ những chính sách (sai lầm) của lãnh đạo, thì người này không còn tư cách nào để “đối lập” với lớp cầm quyền.

Mục tiêu làm chính trị là bênh vực và phục vụ cho quyền lợi của người dân, bất kỳ lúc nào và trong bất kỳ trường hợp nào. Không phải chỉ bênh vực khi họ “đúng”. Vì khi “đúng”, người dân đâu cần tới mình?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét