Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
TỐNG CỔ FORMOSA RA KHỎI VIỆT NAM

13-3-2017


ACE là lãnh đạo, và tự hoàn thiện vai trò của mình. Lãnh đạo là tiên liệu, và tự nỗ lực, xây dựng chứ không tự phong. Và không cần ai kêu gọi biểu tình nữa, bạn chủ động biểu tình

Nhu thắng cương, ít thắng nhiều, và động thắng tĩnh

Tình hình trong các đợt biểu tình vừa qua, phản ứng của csvn và những cách ứng phó của ACE Dân chủ, nhân dân các tỉnh miền Trung, sự thụ động vì sợ hãi, chia rẽ vì thiếu đồng bộ, lãnh đạo, phối hợp, nghi kỵ v.v....đặt chúng ta một số thử thách cần gợi ý như sau.

Mục tiêu là gửi tín hiệu rộng rãi trong cả nước về thảm trạng formosa. Đánh động tâm thức dấn thân, biết sự kiện, vượt sợ hãi, bớt thụ động, từng bước tham gia ở mức độ cả nước. Đồng thời tránh bị đàn áp, đánh đập bắt bớ, ngăn chận, giải tán biểu tình, giảm thiệt hại để giữ gìn lực lượng Dân chủ đang còn yếu và mỏng, chưa thể phối hợp công khai, rộng rãi và thống nhất.

1. Thời gian - Biểu tình bất cứ lúc nào có điều kiện. Không ràng buộc bị động thời gian, ngày hay cuối tuần. Càng bất ngờ, càng không thông báo trước càng làm cho địch từ chủ động, trở nên bị động.

2. Nhân sự - Ai ủng hộ đuổi formosa ra khỏi VN, đều tham gia bày tỏ chính kiến ôn hòa. Đó là quyền csvn tự ghi trong hiến pháp. Cá nhân hay chia ra nhiều nhóm nhỏ để phân tán lực lượng. Các ACE tiên phong, mục tiêu xác định là bày tỏ chính kiến, và kêu gọi người khác cùng tham gia bày tỏ như mình. Thanh niên sinh viên, trí thức là người đi đầu, cần tuyên truyền và lôi kéo rộng khối đông đang thụ động. Anh công nhân, chị bán hàng, lái taxi, nhân viên nhà nước, nông dân, v.v...khi nhiều tầng lớp được lay chuyển, cơn sóng ngầm sẽ biến thành bão. Ta lấy ít (Dân chủ) thắng nhiều (csvn, công an, mật vụ) trong giai đoạn này để vận động (lấy động), đánh thức quần chúng đang thụ động (thắng tỉnh). Lấy ôn hòa, nhu thắng cương, tránh đối đầu để bảo toàn nhân sự Dân chủ, bị bao vây, đàn áp đánh đập.

Khi nào có đông sức mạnh, từ vài chục lên vài ngàn, vài chục ngàn người, thì thế trận và cục diện sẽ tự thay đổi. Cùng tất biến để thông nếu muốn sống còn, và đạt mục tiêu. Sức mạnh của quần chúng là vô bờ. Mục tiêu là lay động và đánh thức cái sức mạnh đó. Hãy linh động và uyển chuyển như nước, ở tròn thì thể bầu, ở ống thì dài, nước chở thuyền và nước sẽ lật thuyền.

3. Phương thức - Vẽ khẩu hiệu chống formosa cả nước, cố định và bất cứ ở đâu, trên tường, ở nhà, ngoài phố, nơi công cộng. Dán khẩu hiệu trên xe lưu động, chuẩn bị bảng nhỏ đem theo, ngừng bất cứ địa điểm chiến lược nào để biểu tình (picket line's strategy). Năm ba người cùng bất ngờ giăng biểu ngữ trong một thời gian nhất định rồi ngưng, chuyển địa điểm. Có thể trên xa lộ, trong thành phố, trường Đại học, chợ, sứ quán Mỹ, Tàu, Nhật v.v.. Cần viết lời giải thích trên giấy, có hình minh họa, có tiếng Anh càng tốt. Phân phối cho người qua đường. Giải thích formosa là gì, tại sao cần chống, và kêu gọi cùng tham gia để cứu đất nước Việt Nam. Ai mạnh dạn thì biểu tình, vẽ khẩu hiệu. Ai ngại thì ký tên trong các bản lên tiếng. Mỗi người là một chiến sĩ Dân chủ đường phố.

Trong khi đấu tranh, kinh nghiệm và va chạm thực tiễn sẽ giúp nảy sinh sáng kiến. ACE là lãnh đạo, và tự hoàn thiện vai trò của mình. Lãnh đạo là tiên liệu, và tự nỗ lực, xây dựng chứ không tự phong. Và không cần ai kêu gọi biểu tình nữa, bạn chủ động biểu tình và không cần phải báo trước cho công an chuẩn bị phương án giải tán.

Phải liên tục thay đổi phương cách đấu tranh để đạt mục tiêu, và không có phương thức nào là chân lý cả. Đừng mất thời giờ tranh cãi, và khi ta thay thì địch cũng đổi, cho đến khi đạt mục tiêu, cấp bách nhất hiện nay là "tổng cổ formosa" ra khỏi đất nước Việt Nam.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét