Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
LÒNG MẸ XÓT XA ...

Người Việt 37 
14/1/2022

Bà Lê thị Phú, mẹ Lê Chí Thành đau đớn kể:

"Thôi, dù nó có giết con nọ kia thì con vẫn cam chịu như con đứng lên, lên tiếng cho những anh em lính đỡ khổ và cho người dân đỡ khổ vì những người dân thấp cổ bé họng. Nhưng nó có giết con thì mẹ cũng phải đừng nghĩ gì về con vì con không làm điều gì xấu hết"


◾◾◾◾◾
Trí Nhân Media

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét