Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
LÊ ANH TUYẾN: LÁ THƯ PLEIME

Van Pham
(sưu tầm)

Thiếu úy Nhảy Dù Lê Anh Thái tử trận khi tái chiếm Cổ thành Quảng Trị 1972. Khi được đơn vị giao hoàn xác con, người cha là Lê Anh Tuyến đã tìm thấy một lá thư viết gởi bạn chưa kịp gởi trong những di vật còn lại của con.

Ông phổ lá thư đó thành bài thơ sau đây tựa đề là LÁ THƯ PLEIME vì Thiếu úy Lê Anh Thái đã viết từ khi còn ở Pleime cho đến khi chuyển quân đến Quảng Trị vẫn chưa kịp gởi.

“Mày nghĩ, tụi mình như cánh gió
Ai đi nhốt gió được bao giờ!”…◾◾◾◾◾
Trí Nhân Media

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét