Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
TÔN GIÁO GIÚP GÌ CHO TÌNH HÌNH VIỆT NAM ?

Trịnh Ngọc Anh - Trí Nhân Media

Tình trạng khủng hoảng ở Việt Nam phát xuất từ chính sách “phân biệt đối xử” do đảng và chế độ Cộng sản gây ra, cộng với hậu quả từ những mâu thuẫn ý thức hệ còn sót lại sau chiến tranh, và bởi tình trạng độc tài, tham ô, bất công, lạm dụng quyền lực xảy ra trong xã hội.

Chính phủ Việt Nam nói tôn giáo phải tuân thủ pháp luật của Nhà nước

Từ hoàn cảnh đó, bên cạnh một giải pháp chính trị thích hợp cho Việt Nam, Tôn Giáo đóng một vai trò quan trọng trong tiến trình hoà giải các mâu thuẫn của dân tộc.

Dung hòa xung đột

Với bối cảnh chính trị phức tạp hiện nay, ảnh hưởng của các đoàn thể tôn giáo ôn hoà rất cần thiết để dung hoà các xung đột tồn đọng trong lòng các giới tín đồ, kể cả thành phần tín đồ hiện là đảng viên, nhân viên của đảng và chế độ đương quyền.

Khi vai trò của các tôn giáo có nền móng sâu xa trong văn hoá và xã hội được phục hưng, ảnh hưởng tinh thần này sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc thay đổi thể chế chính trị.

Tôn giáo có thể ngăn ngừa hoặc giảm thiểu được tối đa tình trạng trả thù, báo oán -- một vấn đề hiện vẫn gây tâm lý bất an ở những người đang phục vụ cho chế độ. Với căn bản triết lý mang tính từ bi, bác ái được thấm nhuần trong lòng mọi giới tín đồ, vai trò tôn giáo sẽ có thể tạo ra được tâm lý hài hoà, bao dung cần thiết để làm căn bản cho tiến trình hoá giải các mâu thuẫn chính trị đang có.

Mặt khác, tôn giáo cũng có thể đóng vai trò trung gian để giải toả được các trở ngại tâm lý trong tiến trình xây dựng các giải pháp chính trị cho Việt Nam. Vai trò này rất quan trọng trong những bước đối thoại ban đầu: khi nhà cầm quyền muốn giữ thể hiện của phía đương quyền, và các đoàn thể đối lập cũng phải có những dè dặt chính trị cần thiết khi đàm phán, thương thảo.

Với bản chất của một xã hội đang dung chứa quá nhiều yếu tố mâu thuẫn với chế độ, viễn ảnh xảy ra các biến động xã hội, kinh tế, chính trị... mỗi ngày gia tăng một nhiều và nặng nề hơn. Nếu như các chính sách đối nội và đối ngoại không được điều chỉnh nhanh chóng hoặc thay đổi một cách rốt ráo, thì biến động chắc chắn sẽ bộc phát.
Trong tình huống đó, sự thay đổi cơ chế qua đột biến sẽ là một tiến trình không thể ngăn chận được.

Đổi mới rốt ráo
  
Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không có con đường nào khác hơn là phải đổi mới một cách rốt ráo để tạo yếu tố thành hình một chính thể dân chủ pháp quyền thực sự, chứ không phải chỉ là những thay đổi vá víu ở luật pháp, hay các chính sách lưng chừng ở từng giai đoạn.

Đảng có thể tiếp tục tồn tại và sinh hoạt hợp pháp trong tương lai hay không là tuỳ thuộc vào thiện chí cụ thể của đảng này trong giai đoạn chuyển biến hiện nay, trong đó việc trả lại quyền lãnh đạo đất nước cho toàn dân là yếu cầu tiên quyết. 

Tuy nhiên, với hậu quả của một hoàn cảnh lịch sử nhiều sai lầm và mâu thuẫn, vấn đề trả lại quyền tự quyết cho nhân dân không đơn giản chỉ là sự trao quyền lãnh đạo ở giờ phút sau cùng, dù là qua một cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do.

Đảng Cộng sản cần có một giải pháp chuyển thể tốt cho xã hội và an toàn cho chính họ. Giải pháp đó là chuẩn bị một tâm lý bao dung rộng lớn trong mọi tầng lớp người Việt Nam ở cả trong và ngoài nước, để khi Việt Nam có thay đổi thể chế, người ta đã có thể chấp nhận được một tiến trình hoà giải đúng nghĩa.

Trong hướng thay đổi đó, Tôn Giáo đóng một vai trò gạch nối quan trọng.

Trong bối cảnh xã hội và chính trị hiện nay, để có thể hoàn thành được tiến trình hoà giải này, sự độc lập và quyền tự do của các tôn giáo cần thiết được phục hồi một cách trọn vẹn. Nhà nước Việt Nam cần giải toả những kiểm soát và giới hạn đang áp đặt lên các đoàn thể tôn giáo nói chung, và quyền hành đạo của các tu sĩ, tín đồ nói riêng.

Tôn trọng đúng nghĩa 

Sự tôn trọng quyền tự do tôn giáo một cách đúng nghĩa và trọn vẹn của bộ máy nhà nước, đồng thời cũng là của đảng cầm quyền đương thời, sẽ tái tạo niềm tin ở một chính sách thay đổi đúng nghĩa và đúng mức. Từ đó, các tôn giáo mới có thể góp phần một cách hiệu quả trong tiến trình làm trung gian hoá giải các bế tắc chính trị, xã hội, văn hoá và giáo dục của nước ta.

Giải quyết các bế tắc chính trị để đất nước thật sự có dân chủ, tự do là nhu cầu tiên quyết để phát triển quốc gia. Tuy nhiên, muốn xã hội phát triển một cách lành mạnh thì nền tảng đạo đức cần phải được tích cực phục hồi và bảo tồn liên tục.

Với các chức năng tự nhiên của tôn giáo trong vai trò lãnh đạo tinh thần, văn hoá và giáo dục, các tôn giáo sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tiến trình xây dựng một nước Việt Nam mới với tinh thần nhân bản -- một yếu tố then chốt để xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ đúng nghĩa.

Ngày nào quyền Tự do Tôn giáo ở nước ta được thực thi, ngày đó các quyền Tự do khác mới có thể được phát triển một cách tốt đẹp và trọn vẹn.

Khi nào vai trò của các tôn giáo được tôn trọng thực sự thì lúc ấy đất nước mới có điều kiện phục hưng đúng nghĩa từ nền tảng tinh thần và tâm linh.

Trịnh Ngọc Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét