Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
THƠ - LẠI VIẾT VỀ NHÂN DÂN

Lê Hoài Nguyên


LGT: Nhà thơ Lê Hoài Nguyên tên thật là Thái Kế Toại, nguyên Đại tá thuộc bộ CA đã nghỉ hưu. Đây là bài thơ mới nhất của anh.


Tôi đi tìm anh
Nhà thơ
Đã gn na thế k véo von
Véo von ca v nhân dân anh hùng
Véo von ca v khu AK, v màu máu đ

Đ hào quang cho nhng trang thơ.Biết anh
Đ
ra t rơm
Ăn khoai lang, ngô, sn
Nh
ưng hôm nay nhà cao ca rng
Làm th
ơ trong bung máy lnh.
Đi th
c tế ng trong khách sn.
Bây gi các anh đâu
Nh
ng nhà thơ tng t nhn mình là con đ ca nhân dân? 

*****
Vn nhng câu thơ véo von
V
éo von v ngc n con gái dy thì
Véo von v
hơi th cánh đng
Véo von v
cánh ong bay
Véo von v
con đường hnh phúc…
Trên các trang thơ chết lâm sàng
Các câu th
ơ véo von đy mùi t khí
M
t cái thây đang thi ra
L
nh tanh khi dân b cướp nhà, b đánh chết
L
ng im khi tr em chết đui tp th
Bà m
già 30 năm hành kht ăn xin
L
ng im khi ngoi bang xông vào cướp bin bn chết dân lành
Khi ng
ười biu tình vì Hoàng Sa, Trường Sa mà b bt
C
ười khy vì nhng bài thơ yêu nước tht
Đeo vòng hoa cho nh
ng bài thơ yêu nước gi
L
i v úp mt vào sông quê
Hát mê man ký
c tui thơ

*****
Chúng tôi – Nhân dân.
Đã no chán nh
ng bài hát câu thơ nht suông, trng rng
mùi la đo
Đang thèm khát ánh sáng và s
tht
Thèm c
ơm ăn và áo mc
Thèm cái mi
ng t do…
Chúng tôi
Nh
ng cuc cách mng b phn bi
B
tước đot mnh đt cm dùi
B
tước đot quyn suy nghĩ làm người
Cái gì
Bi
ến nhng đa con ca chính chúng tôi
Nh
ng đa con được ch che  trong hm bí mt
Thành nh
ng con qu đ thi nay?
Chúng tôi có ti vì o tưởng
Đã hy sinh c
đi mình cho mt lý tưởng
Đã b
  máu xương cho mt bè lũ
Đóng thu
ế nuôi béo mt lũ la m, ma giáo, phn thùng…

*****
Hãy viết li chúng tôi đi
M
t na mt đa cu u ti
M
t na mt đa cu đói rét
Hãy vi
ết li chúng tôi đi
Hèn nhát và s
hãi
Tăm t
i và u mê
Chúng tôi man r

C
n xé ln nhau
Ăn th
t ln nhau
Đi làm đĩ đi
ếm
Làm v
nhng thng đàn ông què qut nước ngoài…
K bán thân cho cm quyn
K
tàn sát các cánh rng
Quy
ết bn chết con tê giác cui cùng
B
đy vào cui con đường sng.

*****
Hãy đng véo von
Hãy đ
ng tán gái bng thơ
H
ãy đng vùi mt vào bàn tic
Mà quên đi lũ tr
đói ngoài đường
Hãy đng ngi ca
Nh
ng đa con cm dùi cui, súng AK bn vào b m mình.
Nh
ng tên cướp đt dâng bn có tin.
Chúng tôi xin li t tiên
Nh
ưng ai có ti vi chúng tôi?
Khi t
tiên giao cho h
V
n mnh ca đt nước
V
n mnh ca chúng tôi.
Xin t tiên
Cho chúng con tr
li nguyên sơ
Cho ch
úng con viết li t nhng dòng đu.
Các nhà th
ơ giúp chúng tôi viết li nhng dòng đu.

Tháng bắt đầu nóng 2012
Lê Hoài Nguyên
http://hoingovanchuong.wordpress.com/2012/04/27/l%E1%BA%A1i-vi%E1%BA%BFt-v%E1%BB%81-nhan-dan/#more-620

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét