Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
HAI ĐÁNH MỘT KHÔNG CHỘT CŨNG QUÈ

Người Buôn Gió

Tồng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp
xúc cử tri quận Ba Đình, Hà Nội
Tổng bí thư nhấn mạnh 3 mục tiêu: “Kiên quyết giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Một tấc đất cũng phải bảo vệ. Đó là yêu cầu thiêng liêng, là thành quả mà rất gian khổ chúng ta mới giành được. Thứ hai, phải bảo vệ được chế độ. Thứ ba là giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, xây dựng và bảo vệ đất nước”.

Trên đây là lời vàng ngọc của Tổng Trọng trả lời cử tri quận Ba Đình, Hà Nội ngày 29/6/2012.

Rõ ràng là có 3 mục tiêu quan trọng cần phải giữ như nhau.

Thường thì các cuộc biểu tình yêu nước nêu cao tinh thần bảo vệ chủ quyền đất nước thường bị dẹp bởi những lý do giữ vững chế độ, giữ môi trường hoà bình. Thế nên thường sau cuộc biểu tình ở Hồ Gươm sẽ có mấy cán bộ hư trí, tổ dân phố trên màn hình đài Hà Nội. Đứng ở Hồ Gươm ca bài hoà bình, ổn định và chỉ trích những người biểu tình làm xấu bộ mặt thành phố, làm nguy cơ mất hoà bình ổn định, làm cho bọn xấu lợi dụng để chống phá chế độ.

Tổng Trọng quả hiểu rõ đường phố chứ không phải là ngu ngơ trong mớ lý luận, xa rời thực tế như nhiều người nghĩ. Phải hiểu rõ lắm mới đưa ra 3 mục tiêu như thế trước ngày 1/7. Giờ thì mới biết cách mà đài truyền hình Hà Nội đưa tin về người biểu tình, cách chọn diễn viên quần chúng lên đài phát biêu cảm tưởng...là có bài bản từ cấp nào.

Bỗng dưng nhớ chuyện Xiển Bột hay Trang Quỳnh gì đó. Chúa sai người đến ị nhà Bột ( Quỳnh) bị hắn ta cầm dao nói.

- Chúa sai chúng mày ị , nhưng không bảo chúng mày đái, thằng nào đái tao cắt dái.

Đám lính lãnh mệnh Chúa nặng ngàn cân, nhưng cùng đành chịu thua không thể nào hoàn thành sứ mệnh.

Giờ những người muốn biểu tình thể hiện lòng yêu nước phải gánh vác thêm là, làm sao phải bảo vệ được chế độ, giữ vững môi trường, hoà bình ổn định để phát triển xây dựng đất nước ( xây dựng giờ rất nặng nề sau những hệ quả của doanh nghiêp nhà nước để lại , nếu mỗi cân gạo, cân thịt trị giá một tỉ đồng thì sứ mệnh này nặng vài trăm ngìn cân, hơn sứ mệnh xưa kia Chúa sai lính đến nhà Bột( Quỳnh)  hàng trăm lần.)

Khó khăn như thế này, dân sao gánh nổi. Chắc phải để cho Đảng gánh vác, lo toan thế nào thôi. Bảo sao các anh an ninh vẫn nó với  dân biểu tình rằng.

- Mọi việc đã có Đảng và Nhà Nước lo, giờ phải cân nhắc nhiều mặt, không thể manh động mà mất hết những gì đang có.

Chủ quyền ơi ! Bao giờ mới đứng độc lập một mình.

http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/595/595

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét