Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
CẢNH GIÁC VAI TRÒ "ĐÁNH LẬN CON ĐEN"

Người Lót Gạch
24/09/2012


(Đại Đoàn Kết) - Trong thời gian qua, nhất là gần đây, đã xuất hiện một số âm mưu "diễn biến hòa bình”, thúc đẩy "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch cũng như của các phần tử cơ hội chính trị. Mục đích là lợi dụng nhằm kích động, đả kích gây rối nội bộ trong Đảng. Họ lợi dụng sai phạm của chính quyền ở một số địa phương để tuyên truyền, kích động kêu gọi biểu tình, chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Trong tình hình đó, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) xác định phương châm triển khai thực hiện Nghị quyết, với tư tưởng chỉ đạo: "Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể nang, né trách”. Phương châm đó cũng chính là sự nhìn nhận một cách khách quan, trung thực, khi có "Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèm cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc…”. Đánh giá một cách khách quan, trung thực về tình hình trong Đảng đó là biểu hiện tích cực của một Đảng chân chính. Nhìn được hạn chế, yếu kém phát sinh trong Đảng, đó là sự dũng cảm của một Đảng tiên tiến. Nhận biết được nguy cơ đối với một đảng cầm quyền là sự suy thoái, biến chất ở một bộ phận cán bộ, đảng viên là biểu hiện tiến bộ của một đảng mác xít. Từ sự nhìn nhận thẳng thắn, khách quan đó, Đảng ta khẳng định trong Nghị quyết: "Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đầy lùi tình trạng suy thoái…” đó, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, yếu kém, để xây dựng Đảng ta thật sự là một đảng cách mạng chân chính, ngày càng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Thế nhưng, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị còn cố tình đánh đồng những sai phạm của một số cán bộ ở đây đó, coi nó là biểu hiện phổ biến của hầu khắp đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng ta. Họ tuyên truyền theo kiểu "đánh lận con đen”, cố ý thổi phồng, cố tình phủ nhận một thực tế là một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái không thể đại diện cho đa số cán bộ, đảng viên của Đảng ta vẫn luôn có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân tin tưởng. Đây mới chính là đội ngũ cán bộ, đảng viên đại diện cho Đảng ta, vẫn đầy tâm huyết, trách nhiệm với Đảng, với sự nghiệp chung, với công việc hàng ngày trong chức trách, bổn phận của mình.

Những luận điệu trên không chỉ nhằm bôi đen Đảng ta, chế độ ta, nhằm phá hoại lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với Nhà nước. Nó còn nhằm gây tâm trạng mơ hồ, chán nản, hoài nghi. Nguy hiểm hơn, lợi dụng sai phạm của một số cán bộ, đảng viên trong bộ máy công quyền nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai…, khai thác lối sống buông thả của một số cán bộ; lợi dụng tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn trở ngại, đời sống của một bộ phận xã hội gặp nhiều khó khăn, họ đã, đang ráo riết tuyên truyền, xuyên tạc, kích động trong nhân dân, kể cả trong bộ phận cán bộ, đảng viên bất mãn, kêu gọi biểu tình phản đối Đảng và Nhà nước. Rõ ràng đây là những hành động chống phá có mục đích, nhằm gây bất ổn về an ninh chính trị-xã hội trên địa bàn địa bàn địa phương cũng như trên phạm vi cả nước, chia rẽ nội bộ Đảng và phá hoại mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng. Điều này cũng chứng tỏ, các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch với Đảng Cộng sản Việt Nam, với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã và đang ra sức lợi dụng, khai thác những việc cụ thể, tìm cách khoét sâu xuyên tạc, bôi đen, triển khai "diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Mục đích không gì khác là nhằm chia rẽ, gây rối. Thủ đoạn đó cũng nhằm mục đích đánh lừa dư luận để phục vụ cho các mưu đồ đen tối.

Để ngăn chặn âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình” nguy hiểm trên, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân các cấp cần thực hiện tốt sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước thông qua một số biện pháp như sau. Một là, cần tổ chức tốt việc học tập, quán triệt đến cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân nắm vững tinh thần, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương 4 (khóaXI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nâng cao tinh thần cảnh giác, nhận biết kịp thời luận điệu chống Đảng và Nhà nước ta, kích động biểu tình gây bất ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xử lý nghiêm các trường hợp tung tin bịa đặt, đưa tin kích động sai sự thật. Hai là, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; nắm bắt tình hình tư tưởng và dự báo diễn biến tư tưởng để kịp thời định hướng tư tưởng nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Kịp thời phát hiện và xử lý triệt để những vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở; không để những vụ việc phức tạp có nguy cơ trở thành "điểm nóng” về an ninh chính trị. Ba là, cố gắng giải quyết việc làm, thu nhập cho người lao động, quan tâm đến đời sống, an sinh xã hội của nhân dân; các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; các hoàn cảnh cơ nhỡ, khó khăn, những người nghèo khổ…. Bốn là, quán triệt tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị thật sự gương mẫu về tư tưởng chính trị; về đạo đức, lối sống; về tinh thần trách nhiệm với công việc, dám nghĩ, biết làm và dám chịu trách nhiệm, không đùn đẩy, né tránh trước những bức xúc của nhân dân.

Phạm Như Hùng
http://www.baomoi.com/Home/DoiNoi-DoiNgoai/daidoanket.vn/Canh-giac-voi-tro-danh-lan-con-den/9392062.epi 

Bình Lựng:

Nếu như đoạn tô vàng trên kia là một nhận định chính xác về tình hình của Đảng hiện nay thì ngài TBT NP Trọng phát biểu "một số bộ phận không nhỏ" thoái hóa, biến chất, tham nhũng...đe dọa tới sự tồn vong của chế độ là sự thổi phồng, tiếp tay cho bọn "diễn biến hoà bình" hoặc  cái "bầy sâu"đang phá hoại ăn nát trong đảng như ngài CT Trương Tấn Sang chỉ trích cũng là một nhận định hoàn toán sai lầm, chỉ để gây sốc chơi thôi sao...và cuối cùng cái gọi là NQTW4 cũng chỉ là một trò hề ? Hay đây là lập luận của bọn "cõng rắn cắn gà" nhà như ông Sang vừa mới cảnh báo trong thông điệp gửi nhân dân ngày 2/9  vừa qua, hở ông TBT báo ĐĐK ?

http://nguoilotgach.blogspot.com/2012/09/canh-giac-voi-tro-anh-lan-con-en.html

1 nhận xét:

  1. Trọng Lờ Chấm Vu Em25/9/12 23:51

    Vì Việt nam là một Quốc Gia phát triển theo hướng ... không chỉ ra được , vì theo "hướng không tưởng" , nên chưa có ai tưởng tượng ra chế độ này ra sao , mùi vị nó thế nào và nhất là nó làm việc "Dã Man" kiểu gì ? Chỉ biết là nó "Giặt Nà ...Đười Ươi " , mới Định Hướng theo mà nó đã lộ ngay ra ... Chỉ Toàn Có Đào Mà Không Có Đức , Nên Tham Nhũng Tràn Lan , Khiến Dân Oan Than Ngất trời , Án Oan sai Ngập Đất Và Muốn Dẹp Theo Luôn Mãi Mãi !!!

    Trả lờiXóa