Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
CHINA REMEMBER

Kỳ Văn Cục
8/12/2012
Biếm Họa


(TNM) Bài học ê chề năm xưa - giặc Tàu phương Bắc lẽ nào lại quên ? 

FB Nguyễn Tâm Thiện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét