Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
TUYÊN BỐ QUAN ĐIỂM CỦA PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM VỀ QUYỀN CON NGƯỜI

CĐVN
10-12-2012

TNM: Qua cuộc biểu tình ngày 9-12-2012, một lần nữa bạo quyền CSVN lại có những đàn áp vi phạm  nhân quyền trầm trọng. Chính phủ CSVN đã không thực thi đúng đắn những gì họ đã ký kết. Vì vậy nhân ngày Quốc tế Nhân Quyền 10-12 2012, nhiều tổ chức cũng như cá nhân đã lên tiếng tố cáo tình trạng nhân quyền tại Việt Nam ngày càng tồi tệ. 

Trong chiều hướng đó, Phong Trào Việt Nam cũng tuyên bố quan điểm của Phong Trào về quyền con người. Trí Nhân Media đăng tải bản Tuyên bố như một tài liệu để bạn đọc tham khảo.

======000======


TUYÊN BỐ QUAN ĐIỂM CỦA PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM  
VỀ QUYỀN CON NGƯỜI
-----
    
            Nhân ngày Quốc tế Nhân quyền 2012, phong trào Con đường Việt Nam đưa ra tuyên bố quan điểm về việc phát triển quyền con người ở Việt Nam.

            Chính phủ Việt Nam luôn nhấn mạnh việc xóa đói giảm nghèo như một cách thức cơ bản để phát triển nhân quyền tại Việt Nam. Cương lĩnh của đảng Cộng sản Việt Nam cũng định hướng: “xây dựng Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Những quan điểm này rõ ràng cho rằng dân chủ chỉ có được khi người dân đã giàu có và hiện nay dân chủ không phải là điều được ưu tiên phát triển ở Việt Nam.

            Nhìn lại gần 30 năm đổi mới, dù Việt Nam đã cải thiện sự tăng trưởng kinh tế đáng kể nhưng vẫn là nước chậm phát triển. Trong khi cùng khoảng thời gian đó nhiều nước đã nhanh chóng có được dân chủ và thịnh vượng. Việt Nam vẫn thiếu dân chủ và chỉ mới đạt mức thu nhập trung bình thấp. Nỗ lực xóa đói, giảm nghèo của Việt Nam dù được ghi nhận như một thành tích nhưng vẫn không khắc phục được tình trạng bất công và tham nhũng ngày càng gia tăng. Đây là nguyên nhân của nhiều vấn nạn xã hội, từ suy thoái đạo đức đến bất ổn kinh tế làm tái diễn nghèo đói, từ từ xói mòn niềm tin của nhân dân, đến sự suy yếu khả năng bảo vệ quốc gia.

            Thực tế này đòi hỏi nhân dân và chính quyền Việt Nam phải thay đổi quan điểm “phát triển kinh tế là trọng tâm”. Hậu quả vừa qua đã chứng minh rằng các quan điểm và định hướng trên đã không hợp quy luật phát triển. Chúng làm cho người dân bị lệ thuộc về các điều kiện làm ăn, sinh sống vào những người nắm quyền. Từ đó dẫn đến nạn cường quyền làm người dân sợ hãi phải tiếp tay cho tham nhũng. Như thế đương nhiên dẫn đến bất công, nghèo nàn và lạc hậu:

           Cường quyền -> Sợ hãi -> Tham nhũng -> Bất công -> Nghèo nàn -> Lạc hậu.

            Do vậy, nếu không thay đổi thì Việt Nam sẽ không thể phát triển nữa và dừng ở mức thu nhập trung bình thấp hiện nay, đồng thời với tình trạng tham nhũng, bất công, nghèo đói ngày càng nghiêm trọng.

            Phong trào Con đường Việt Nam kêu gọi một sự thay đổi hợp với quy luật phát triển:
    
            Nhân quyền -> Tự tin -> Dân chủ -> Công bằng -> Thịnh vượng -> Văn minh.

            Qua đó, quyền con người phải được tôn trọng trước tiên, phải được bảo vệ trên hết và bình đẳng cho người dân Việt Nam có thể tự tin sử dụng các quyền vốn có của mình để làm chủ đất nước. Nhờ vậy mới có được dân chủ và công bằng xã hội để tạo cơ hội bình đẳng cho mọi người sinh sống, làm giàu chính đáng. Như thế đất nước mới thịnh vượng và văn minh.

            Nhân dân Việt Nam cần đòi hỏi quyết liệt bằng mọi biện pháp tranh đấu phi bạo lực để tất cả các quyền con người của mình phải được hiến pháp, pháp luật tôn trọng, bảo vệ trên hết và bình đẳng, và phải được thực thi trong thực tế.

            Chính quyền Việt Nam phải tôn trọng những đòi hỏi trên và phải đảm bảo những biện pháp hữu hiệu để những đòi hỏi đó được đáp ứng nhanh chóng và thực tế.

            Nếu không chấp nhận sự thay đổi chính trị để đảm bảo một nền dân chủ thực chất cho đất nước, thì phong trào Con đường Việt Nam nhận định rằng đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không thể đưa đất nước vượt qua được sự khủng hoảng trầm trọng hiện nay để phát triển bền vững, và sẽ làm tình hình đất nước ngày càng xấu đi, kéo dài sự khốn đốn của nhân dân và đẩy chủ quyền đất nước đứng trước những nguy cơ lớn.

Tuyên bố tại Việt Nam ngày 10 tháng 12 năm 2012,
Phong trào Con đường Việt NamKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét