Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
NGƯỜI VIỆT NAM ƠI, XIN ĐỪNG ĐỂ ĐCSVN TIẾP TỤC BẮT MÌNH LÀM CHÓ CỦA TRƯỜNG ĐUA

Nguyễn Chinh 
23-01-2013

Có lẽ các bạn không vui khi đọc những dòng chữ trên.  Tôi nói thật, tôi cũng đang rất là không vui. Không, phải nói cho chính xác là tôi đang nổi điên lên vì mấy chữ “Kiến Nghị Về Sửa Đổi Hiến Pháp 1992” đang được bàn tán ỳ xèo trên các báo.  Nhân dân Việt Nam không phải là những con chó trong trường đua chỉ biết cắm đầu đuổi theo cục xương giả họ móc lên giàn xoay làm mồi dụ để chạy bán sống bán chết hết vòng này sang vòng khác mua vui cho bọn đầu trâu mặt ngựa.
  
Hiến Pháp của một quốc gia dân chủ là một văn bản pháp lý tối thượng ban hành bởi toàn dân của quốc gia đó, không phải ban hành bởi một chính phủ, lại càng không được một đảng bất kể là đảng nào.  Và vì người dân đích thực xác lập hiến pháp cho nên, nếu có kiến nghị để xin sửa đổi, thì phía thỉnh cầu xin sự thay đổi phải là phía chính quyền chứ đâu có chuyện ngược đời như đang thấy tại Việt Nam.  Cứ vài ba năm thì có ai đó lại đem cục xương giả ra móc lên giàn xoay để mọi người hy vọng và chạy đuổi, rồi lại thất vọng.  Người Việt Nam ơi, xin đừng để cho ĐCSVN tiếp tục bắt mình là chó của trường đua. 

Muốn có tự do dân chủ?  Hãy đứng lên xác lập quyền lực của mình!  Muốn có một hiến pháp dân chủ thật sự? Hãy đứng lên xác lập quyền lực của mình!  Muốn bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải của Tổ Quốc Việt Nam (không phải là thứ Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa vong bản và nhục mạ tiền nhân)?  Hãy đứng lên xác lập quyền lực của mình!  Như TS Iris Vinh Hayes đã từng kêu gọi trước đây. Nay nhân cơ hội này tôi cũng xin phép tác giả được đăng lại nguyên văn bài viết để tặng bạn đọc.  Nguyễn Chinh.

KHI MÀ QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI DÂN CHƯA ĐƯỢC XÁC LẬP 
BẰNG CHÍNH SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN THÌ HIẾN PHÁP CHỈ LÀ MỘT MÓN ĐỒ MÃ.

Iris Vinh Hayes

Nhân đọc bài “Hiến Pháp Việt Nam Cần Được Sửa Đổi Một Cách Căn Bản” nội dung ghi lại cuộc phỏng vấn của Duy Ái dành cho ông Mai Văn Lĩnh, đăng trên trang mạng của đài VOA, tôi có một vài lời muốn gởi đến toàn dân và 1001 Ghonim của Việt Nam. 

KHI MÀ QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI DÂN CHƯA ĐƯỢC XÁC LẬP BẰNG CHÍNH SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN THÌ HIẾN PHÁP CHỈ LÀ MỘT MÓN ĐỒ MÃ.  Chỉ có quyền lực của người dân xác lập bằng chính sức mạnh của toàn dân mới có thể đẻ ra một hiến pháp dân chủ khả thi để từ đó hình thành một nền dân chủ thực sự.  Tuyệt đối không có chuyện một hiến pháp đồ mã lại có thể đẻ ra quyền lực của người dân và một nền dân chủ đích thực.  Chính vì sự thật này mà các nền dân chủ --thực sự và bền vững-- trên thế giới đều PHẢI BẮT ĐẦU TỪ SỰ XÁC LẬP QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI DÂN BẰNG CHÍNH SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN. Không có một con đường khác.  Không có một tiến trình khác. Và do đó, không có một sự lựa chọn nào khác. 
  
TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ CHUYỆN NGƯỜI DÂN CẦU XIN TẶC ĐẢNG TIẾM QUYỀN ĐẤT NƯỚC BAN CHO ÂN HUỆ DÂN CHỦ MÀ CÓ THỂ TỪ ĐÓ ĐẺ RA ĐƯỢC MỘT NỀN DÂN CHỦ ĐÍCH THỰC.  Chỉ có hiến pháp đích thực được khai sinh từ quyền lực của người dân xác lập bằng chính sức mạnh của toàn dân mới có thể đẻ ra một nền dân chủ thực sự.  Chỉ có hiến pháp đích thực được khai sinh từ quyền lực của người dân xác lập bằng chính sức mạnh của toàn dân mới có thể đẻ một cơ chế điều hành đất nước biết tùng phục ý muốn của dân.  Chỉ có hiến pháp đích thực được khai sinh từ quyền lực của người dân xác lập bằng chính sức mạnh của toàn dân mới có thể đẻ ra những đảng phái chính trị vì dân và tuyệt đối không dám tiếm đoạt đất nước từ tay của người dân.  Chính vì qui luật này mà các nền dân chủ --thực sự và bền vững-- trên thế giới đều PHẢI BẮT ĐẦU TỪ SỰ XÁC LẬP QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI DÂN BẰNG CHÍNH SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN.  Không có một con đường khác.  Không có một tiến trình khác. Và do đó, không có một sự lựa chọn nào khác. 

 TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ CHUYỆN MỘT TẶC ĐẢNG LỢI DỤNG LÒNG TIN ĐỂ TIẾM ĐOẠT ĐẤT NƯỚC TỪ TAY NGƯỜI DÂN RỒI ÁP ĐẶT MỘT THỂ CHẾ ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ MÀ CÓ THỂ TỰ MÌNH ĐẺ RA MỘT NỀN DÂN CHỦ THỰC SỰ.  Chỉ có quyền lực của người dân xác lập bằng chính sức mạnh của toàn dân mới có thể đẻ ra một hiến pháp dân chủ thực sự để từ đó kiến tạo một nền dân chủ thực sự cho đất nước.  Chỉ có quyền lực của người dân xác lập bằng chính sức mạnh của toàn dân mới có thể bảo đảm được sự ra đời cũng như sự bền vững của một hiến pháp lý tưởng.  Chỉ có quyền lực của người dân xác lập bằng chính sức mạnh của toàn dân mới có thể bảo đảm được sự ổn định và thịnh vượng của quốc gia.  Chỉ có quyền lực của người dân xác lập bằng chính sức mạnh của toàn dân mới có thể bảo đảm được tự do, no ấm và an ninh cho toàn dân.  Chính vì qui luật này mà các nền dân chủ --thực sự và bền vững-- trên thế giới đều PHẢI BẮT ĐẦU TỪ SỰ XÁC LẬP QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI DÂN BẰNG CHÍNH SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN.  Không có một con đường khác.  Không có một tiến trình khác. Và do đó, không có một sự lựa chọn nào khác. 
       
Một hiến pháp không có sự bảo chứng bởi quyền lực của người dân xác lập bằng chính sức mạnh của toàn dân thì dù cho mỗi lời mỗi chữ có đẹp như “rồng bay phụng múa” hay có hay như “phung châu nhã ngọc” đi nữa nó cũng chỉ là một món đồ mã không hơn không kém.  Một hiến pháp không có sự bảo chứng bởi quyền lực của người dân xác lập bằng chính sức mạnh của toàn dân thì dù cho có được đặt trong điện đài bằng ngọc để thờ phượng và được bất cứ ai hay tất cả mọi người tụng niệm mỗi ngày đi nữa nó cũng chỉ là một món đồ mã.  Bởi vì sự thật rất đơn giản này, nếu MUỐN CÓ ĐƯỢC MỘT NỀN DÂN CHỦ ĐÍCH THỰC, MỌI NGƯỜI PHẢI ĐỨNG LÊN (hãy can đảm đứng lên) XÁC LẬP SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN ĐỂ RỒI VỚI QUYỀN LỰC NÀY CỦA DÂN CÓ THỂ BẢO CHỨNG CHO MỘT HIẾN PHÁP LÝ TƯỞNG VÀ TỪ ĐÓ KIẾN TẠO MỘT QUỐC GIA LÝ TƯỞNG. 
  
Đừng tiếp tục theo đuổi một ảo tưởng chắc chắn không bao giờ biến thành sự thật.  Một tặc đảng sẽ không bao giờ tự mình biến thành một chính đảng yêu nước, yêu dân, khiêm tốn và tự trọng.  Chỉ có 1001 Ghonim của Việt Nam mang trát lệnh lịch sử trong tay đến lôi chúng xuống khỏi vũ đài chính trị thì cái hy vọng có được một nền dân chủ thực sự cho đất nước mới có cơ hội biến thành sự thật.  Đừng tiếp tục chờ đợi những hứa hẹn sẽ không bao giờ được thực hiện.  Một tặc đảng đã dám tiếm đoạt đất nước từ tay dân, đã dám mãi quốc cầu vinh ngay trước mắt dân, đã dám chà đạp sĩ phu, trù dập trí thức, đánh đập người tu, trấn lột đồng bào, bịt miệng quần chúng, cấm đoán thanh niên yêu nước, khinh miệt tiền nhân, bội tín với mọi người . . . một cách công khai và táo tợn thì sẽ không bao giờ tự biết phục tùng mệnh lệnh của dân hoặc tôn trọng lời hứa dù có chờ đến một ngàn năm rồi một ngàn năm nữa “cho đến khi nước cạn đá mòn”.  Chỉ có 1001 Ghonim của Việt Nam mang trát lệnh lịch sử trong tay đến lôi chúng xuống khỏi vũ đài chính trị thì cái hy vọng có được một nền chính trị sạch mới có cơ hội thành hình.  Bởi vì sự thật rất đơn giản này, nếu MUỐN CÓ ĐƯỢC MỘT NỀN DÂN CHỦ ĐÍCH THỰC, MỌI NGƯỜI PHẢI ĐỨNG LÊN (hãy can đảm đứng lên) XÁC LẬP SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN ĐỂ RỒI VỚI QUYỀN LỰC NÀY CỦA DÂN CÓ THỂ BẢO CHỨNG CHO MỘT HIẾN PHÁP LÝ TƯỞNG VÀ TỪ ĐÓ KIẾN TẠO MỘT QUỐC GIA LÝ TƯỞNG. 
  
Đừng tiếp tục để cho những PR của chế độ giả danh đấu tranh cho dân chủ dẫn đi vòng vòng chân núi, tính bằng km đường thì tưởng rằng đã đi xa lắm nhưng nhìn chỗ đánh dấu khởi hành mới thấy rõ chỗ lanh quanh.  Chí sĩ chân chính của đất nước không thể không biết, không thể nào không thấy, không thể nào không hiểu là những con chó của trường đua cật lực chạy theo sau khúc xương cao su hết vòng này sang vòng khác, hết ngày này qua ngày khác, theo sự điều khiển của nhân viên trường đua, chỉ cho kết quả sau cùng là “được trở về chuồng chó.  Chỉ có 1001 Ghonim của Việt Nam mang trát lệnh lịch sử trong tay đến lôi tặc đảng khỏi vũ đài chính trị thì cái hy vọng có được một cơ chế điều hành đất nước của dân, do dân và vì dân mới có cơ hội thành hình.  Bởi vì sự thật rất đơn giản này, nếu MUỐN CÓ ĐƯỢC MỘT NỀN DÂN CHỦ ĐÍCH THỰC, MỌI NGƯỜI PHẢI ĐỨNG LÊN (hãy can đảm đứng lên) XÁC LẬP SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN ĐỂ RỒI VỚI QUYỀN LỰC NÀY CỦA DÂN CÓ THỂ BẢO CHỨNG CHO MỘT HIẾN PHÁP LÝ TƯỞNG VÀ TỪ ĐÓ KIẾN TẠO MỘT QUỐC GIA LÝ TƯỞNG. 
                              
Ở thời điểm lịch sử này, toàn dân có quyền chọn lựa là làm một con ếch ngoan ngoãn ngồi yên trong nồi cho đến khi bị luộc chính hay là tự dùng đôi chân mạnh mẽ để nhảy vọt ra ngoài khi nhìn thấy khe hở cơ hội.  Nhưng nếu đã chọn làm con ếch ngoan thì xin đừng trách sao bị bạo quyền áp bức, bốc lột.  Tự Do không thể van xin mà có được.  Thiên thời là bây giờ, Trời đang cho nhân loại dân trát lệnh lịch sử quét sạch tất cả chế độ độc tài bạo cường còn sót lại.  Địa lợi là ngay trên đất Việt, nơi chôn nhau cắt rốn.  Nhân hòa nằm ngay trong trái tim của mỗi người.  Tự Do sẽ không bao giờ đến nếu 87 triệu con tim đều ươn hèn và vô cảm.”                     
  
TB: Tại sao chúng ta (toàn dân) không tiến hành phát họa một bản hiến pháp mới cho Việt Nam ngay từ bây giờ và sau đó chúng ta sẽ xin chữ ký của toàn dân để xác lập giá trị của hiến pháp mới này? Ngay trong việc làm này tự nó đã là một nỗ lực mở rộng giáo dục quần chúng về ý thức và trách nhiệm về dân chủ.  Ngay trong việc làm này có thể tự nó sẽ tạo ra một động lực không nhỏ và động lực đó biết đâu sẽ giúp tạo ra một động lực lớn hơn có thể làm đổi thay cả đất nước.  Đề nghị DÂN LÀM BÁO đứng ra kêu gọi thành lập một ủy ban điều hợp soạn thảo hiến pháp giúp cho TOÀN DÂN XÁC LẬP QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI DÂN thông qua tiến trình soạn thảo.  Đồng thời, đề nghị những báo khác cộng tác và hổ trợ cho nỗ lực này.  

Nguyễn Chính
Trí Nhân Media

2 nhận xét:

  1. Quả là hiểu rõ CS-

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh23/1/13 14:47

    Viết "mạnh" thì tôi có thể viết gấp 3 bài trên. Tác dụng duy nhất là tự "hạ hỏa" trong đầu.
    Các tác giả hãy về nước, ra giữa Ba Đình công khai đứng lên kêu gọi dân, coi thử.

    Trả lờiXóa