Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM TUYÊN BỐ


ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM TUYÊN BỐ
Về Việc Gia Hạn Thời Gian Góp Ý Sửa Đổi Hiến Pháp

Đồng thời với việc kéo dài thời hạn lấy ý kiến nhân dân đến 30/09/2013 đảng Cộng Sản Việt Nam đưa ra chiêu bài phát phiếu lấy ý kiến đến từng hộ gia đình về bản dự thảo hiến pháp sửa đổi. Thực chất đây là việc làm không tôn trọng nhân dân, không đảm bảo tính dân chủ và có thể nói là mị dân.


Mẫu phiếu lấy ý kiến này có sẵn các ô “Tôi đồng ý” và “Tôi không đồng ý”, người trả lời chỉ có thể lựa chọn giữa hai chọn lựa này. Trong một bối cảnh mà một hộ gia đình ở Việt Nam đều bị giám sát bởi tổ dân phố, công an khu vực và nhiều tầng nấc cảnh sát, an ninh từ trên cao thì phương thức này không khác gì một sự cưỡng bức người dân đánh vào ô "Tôi đồng ý” dù rằng mong muốn của người đó là ngược lại. 

Bằng cách như vậy, đảng Cộng Sản Việt Nam có thể thu được “tuyệt đại đa số” ý kiến ủng hộ duy trì điều 4 trong hiến pháp để độc tôn sự lãnh đạo của đảng này đối với nhà nước, xã hội và điều 70 để buộc quân đội của nhân dân phải tuyệt đối trung thành và bảo vệ đảng đó. 

Mặt khác, ngay cả khi nhận được đa số các ý kiến “Không đồng ý” thì Quốc hội của đảng Cộng Sản Việt Nam cũng sẽ là tuyên bố rằng: “đại đa số nhân dân đồng tình ủng hộ”. Rõ ràng những chiêu bài này không chỉ mị dân mà còn cường quyền, coi thường và áp chế nhân dân.

Vì vậy Đảng Dân Chủ Việt Nam tuyên bố:

1- Phản đối cách phát phiếu lấy ý kiến nhân dân nói trên của đảng Cộng Sản Việt Nam và kêu gọi nhân dân trong nước tẩy chay việc trả lời vào phiếu này. Người dân chỉ cần ghi một ý kiến duy nhất vào phiếu đó là hiến pháp phải được toàn dân phúc quyết.

2 -  Đảng Cộng Sản Việt Nam không chỉ phải tôn trọng ý nguyện của nhân dân mà còn phải tuân thủ những nguyên tắc dân chủ tối thiểu của luật pháp quốc tế mà Việt Nam đã ký kết là: nhân dân có quyền lựa chọn chế độ chính trị và những người lãnh đạo điều hành đất nước của mình thông qua những cuộc bỏ phiếu kín, công bằng, minh bạch và không có sự sợ hãi tạo ra đối với cử tri.

3 -  Nếu đảng Cộng Sản Việt Nam không đáp ứng những đòi hỏi chính đáng này thì nhân dân Việt Nam có quyền và chỉ còn cách biểu tình để buộc chính quyền Cộng Sản Việt Nam phải trao lại quyền lực cho nhân dân.

 Đảng Dân Chủ Việt Nam tin rằng xu hướng phát triển dân chủ ở Việt Nam là không thể đảo ngược và đang diễn ra rất nhanh chóng ở Việt Nam. Nhân dân Việt Nam sẽ lựa chọn chế độ nhà nước tam quyền phân lập, đa sở hữu đất đai trong đó sở hữu tư nhân được đảm bảo và không có bất kỳ đảng phái chính trị nào có quyền đứng trên tổ quốc và nhân dân trong chế độ đó. Đây là một nền tảng thiết yếu để phát triển Việt Nam thành một quốc gia dân chủ và thịnh vượng, đem lại giàu có và văn minh cho dân tộc Việt Nam.

Ngày 9 tháng 3 năm 2013

ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM
Bác sĩ NGUYỄN XUÂN NGÃI
Phó Tổng Thư Ký


__________________________________________________________Đây là mẫu phiếu lấy ý kiến người dân về dự thảo sửa đổi Hiến Pháp do chính quyền Cộng Sản thực hiện để bắt người dân ký vào

 


  
Đảng Dân Chủ Việt Nam cực lực phản đối hình thức lấy  ý kiến nói trên và kêu gọi người dân trong nước 
tẩy chay việc trả lời vào phiếu này.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét