Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
"THẬM CẤP CHÍ NGUY" "THẬM CẤP CHÍ NGUY": ĐẰNG SAU CHIÊU BÀI SỬA ĐỔI ĐỔI HIẾN PHÁP CỦA HỌ

Thằng Bờm
5-03-2013

Có thể hiểu nôm na VN không thể nào thoát được chiếc bóng TQ, đồng nghĩa với việc một nhà nước chuyên quyền vẫn đè nặng trên mảnh đất VN. Con cháu các ông “hùng dũng sang trọng v…v…” có thể lập ra 1 cái đảng gì đó với cái tên nghe rất kêu, chẳng hạn như “đảng cọng hoà dân chủ độc lập tự do hạnh phúc VN”, đằng sau là chiếc trụ cột hệ thống tình báo TQ chống lưng

Hiệp định Quan Hệ Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) được thúc đẩy sẽ ra mắt một văn kiện cụ thể vào tháng Mười, 2013.

Có thể hiểu nôm na đây là một mặt trận kinh tế sống còn giữa 1 bên là Trung quốc (TQ) với “kinh tế thị trường định hướng sở hữu nhà nước” và 1 bên là Mỹ với “kinh tế thị trường định hướng sở hữu tư nhân”.

Có thể hiểu nôm na trước 2020, TPP sẽ không có mặt TQ. TPP là một vũ khí trong “xoay trục đến châu Á” của Mỹ. Từ bước đầu, Việt Nam (VN) đã hăng hái tham gia vào TPP. Và TPP chính là “đoạn cuối đường tình” của 2 nhà nước xã hội chủ nghĩa VN -TQ đang cùng cõng trên vai cụm từ vô nghĩa “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Có thể hiểu nôm na lúc này là giai đoạn “thậm cấp chí nguy” của ĐCSVN, nguyên nhân chưa phải bởi do người dân trong nước mà bởi, nếu ĐCSVN tiếp tục bước theo TPP tức là đồng nghĩa với việc quay lưng chống lại thiên triều Bắc Kinh. Ai ai cũng rỏ, sự sống còn của từng đảng viên ĐCSVN nằm trong tay hệ thống tình báo TQ, sự sống còn của ĐCSVN nằm trong tay tập đoàn lãnh đạo TQ. Chẳng ai dại dột tự kết thúc vai trò “ăn trên ngồi trước ” của mình, nếu không bị áp lực, ĐCSVN cũng vậy. Vì thế cho nên.

Có thể hiểu nôm na nhà nước VN đưa ra câu chuyện sửa đổi hiến pháp chỉ với 1 mục đích : “thôi đi với TPP, đi theo Tàu một cách danh chính ngôn thuận (!) được ghi rõ trong hiến pháp”.

Có thể hiểu nôm na bỏ điều 4 trong HP hiện nay, OK ; đa nguyên đa đảng, OK ; mọi điều khoản “lùm xùm” trong nội bộ VN, OK. ĐCSVN chỉ cần ràng buộc 1 điều đủ cho họ tồn tại , ví dụ : “Để đưa đất nước theo kịp bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay trong thực tiển kinh tế, văn hóa của VN. Nước ‘x…y…z…Việt Nam’ cần cương quyết giữ vững con đường phát triển đất nước thông qua nền kinh tế thị trường định hướng sở hữu nhà nước.”, (họ có đủ mánh khoé để ràng buộc thi hành). Như vậy.

Có thể hiểu nôm na VN không thể nào thoát được chiếc bóng TQ, đồng nghĩa với việc một nhà nước chuyên quyền vẫn đè nặng trên mảnh đất VN. Con cháu các ông “hùng dũng sang trọng v…v…” có thể lập ra 1 cái đảng gì đó với cái tên nghe rất kêu, chẵng hạn như “đảng cọng hoà dân chủ độc lập tự do hạnh phúc VN”, đằng sau là chiếc trụ cột hệ thống tình báo TQ chống lưng.

Cóc nào mà kêu cho thấu trời !

ĐCSVN có đủ khả năng biến cái “thậm cấp chí nguy” của họ thành cái “THẬM CẤP CHÍ NGUY” của đất nước ; nếu người dân VN chưa nhìn thấy rỏ dã tâm bán nước trong chiêu bài sửa đổi hiến pháp của họ.

@ Quân-Sử Việt-Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét