Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
CẢNH BÁO SỰ NGUY HIỂM VỀ VIỆC LÊ HIẾU ĐẰNG VÀ HỒ NGỌC NHUẬN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI

Hội Sử Học Việt Nam tại Âu Châu
20-08-2013

Chúng tôi quan niệm rằng, giữa người Việt-Nam với nhau vốn không hề có oán thù, nên không cần thiết phải kêu gọi hòa hợp hòa giải. Nếu chính phủ Việt Nam tương lai là một tập thể có tư thế lãnh đạo, có tầm vóc quốc tế, nhất là có tâm với dân tộc, tự khắc chuyện hóa giải hận thù giả tạo giữa những thành phần dân tộc khác nhau sẽ được giải quyết thích đáng.

*****
Trung tuần tháng 08-2013, ông Lê-hiếu-Đằng, một cán bộ việt cộng nằm thời đệ nhị Việt-Nam Cộng-Hòa đã phổ biến các bài Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh, “Một xã hội dân sự mạnh mới mong huy động được sức mạnh của toàn thể dân tộc để chống lại bành trướng Bắc Kinh”, Cần cho lập thêm các đảng đối lập với đảng Cộng sản Việt Nam.

Tiếp theo ông Hồ-ngọc-Nhuận, một cán bộ Việt cộng nằm vùng khác phổ biến bài Đã đến lúc “phá xiềng”!.

Qua các bài viết nêu trên của Lê-hiếu-Đằng, Hồ-ngọc-Nhuận cho chúng ta thấy là đảng Việt cộng đang có nổ lực dàn dựng một hay nhiều đảng chính trị khác (ngoài đảng Cộng sản). Những đảng mới này sẽ là những bình phong, đối lập cuội trong nhu cầu giải toả sức ép của người dân trong nước và quốc tế trên nhiều lãnh vực khác nhau.

Đồng thời quan trọng hơn, lèo lái dư luận lãng quên tiến trình hán hóa Việt-Nam đang âm thầm được thực hiện, cụ thể qua Tuyên bố chung ký ngày 21-06-2013 giữa Việt cộng Trương-tấn-Sang và Trung cộng Tập-cận-Bình -http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-4859_15-2/;

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu nhận định:

1/ Những điều nêu lên mới đây từ Cần thành lập thêm các đảng đối lập với đảng Cộng sản Việt-Nam của Lê-hiếu-Đằng đến “phá xiềng” của Hồ-ngọc-Nhuận đều nằm trong chủ trương, chỉ thị của đảng Cộng sản Việt Nam nhằm điều hướng, giải nhiệt dư luận trong và ngoài nước.

2/ Lê-hiếu-Đằng, Hồ-ngọc-Nhuận có nhắc đến thảm trạng của người dân Việt-Nam sau ngày 30-04-1975, nhưng cả hai đều không nhắc đến thủ phạm chính yếu là Hồ-chí-Minh và đảng Cộng sản Việt-Nam.

3/ Đảng Cộng-sản Việt-Nam hiện đã tự biến mình thành một loại tôn giáo cực đoan nhất, cuồng tín nhất. Sự cực đoan và cuồng tín đó biểu hiện qua việc tôn sùng hình tượng Hồ-chí-Minh các nơi và đặt tượng này trong một ngôi chùa ở Bình-Dương. Không một ai có thể đụng đến uy quyền tối cao của đảng Cộng sản và Hồ-chí-Minh. Kẻ nào đụng đến chỉ cầm chắc cái chết hoặc tù chung thân.

4/ Những điều nêu ra trong các bài viết của hai ông Đằng và Nhuận chỉ nhằm vào hiện tượng chứ không nhắm đến bản chất chế độ cộng sản.

5/ Hai ông Lê-hiếu-Đằng và Hồ-ngọc-Nhuận không hề đề cập, lên án đến những văn bản bán nước cho giặc Tầu từ Nguyễn-văn-Linh (trước đây, thập niên 90) đến Trương-tấn-Sang (hiện tại, 2013) đã ký để sang nhượng, bán đứt những vùng đất (ải Nam Quan, Bãi Tục Lãm, thác Bản Giốc, núi Đất, bauxit Tây Nguyên v.v…), vùng biển (Hoàng Sa, Trường Sa, vịnh Bắc Bộ), các lãnh vực quốc phòng, văn hóa, kinh tế, giáo dục v.v… trong đời sống dân chúng Việt-Nam cho nhà cầm quyền Bắc Kinh.

6/ Cái đảng hai ông Đằng, Nhuận nhắm đến để thành lập là Dân Chủ Xã Hội. Tại sao không là Dân Chủ Tự Do. Dân chủ xã hội mới chỉ là thay thế đảng cộng sản cũ bằng một đảng cộng sản khác không hơn không kém.

7/ Việc đau khổ, chết chóc chập chùng của dân tộc Việt-Nam từ hơn 70 năm qua (1930-2013), chính hai nhân vật Việt cộng nằm vùng Lê-hiếu-Đằng, Hồ-ngọc-Nhuận phải chịu trách nhiệm trước lịch sử dân tộc, thế mà hai người này không hề lên tiếng xin lỗi đối với dân tộc.

8/ Từ 7 điểm nhận định trên, đưa đến kết luận, những gì hai ông Lê-hiếu-Đằng và Hồ-ngọc-Nhuận đưa ra đều là những sáo ngữ để cứu nguy đảng Cộng sản Việt Nam trên bờ vực của sự sụp đỗ không cưỡng lại được. Đồng thời là một cái bẫy mới để giăng bắt những người có tinh thần dân tộc chống giặc Tầu xâm lược.

Chúng tôi kêu gọi:

1/ Cảnh giác tối đa những gì Lê-hiếu-Đằng, Hồ-ngọc-Nhuận kêu gọi. Không nên tham gia hay ủng hộ những gì họ đưa ra.

2/ Chẳng những không tham gia, ủng hộ, đồng thời cần vạch trần những yếm trá đằng sau các sáo ngữ trong các bài viết của họ được phổ biến.

3/ Không chuyển tải, phồ biến thông tin liên quan đến những vấn đề họ đưa ra.

4/ Triệt để tẩy chay các hình thức đối lập cuội qua việc thành lập “đảng dân chủ xã hội Việt Nam”. Đảng này thực chất là bình phong cho đảng Cộng sản núp bóng để tiếp tục làm tay sai cho giặc Tầu và thống trị dân tộc Việt Nam.

Đề nghị giải pháp:

Để giải quyết tận gốc rễ vấn đề Việt Nam (độc tài Việt cộng, ngoại thuộc Trung cộng), cộng đồng dân tộc Việt-Nam ở hải ngoại cần gia tăng áp lực nhân quyền, kinh tế, ngoại giao đối với nhà cầm quyền Việt cộng trong nước.

Đối với cộng đồng dân tộc Việt-Nam ở trong nước (cho dù chúng tôi không ở trong nước, nhưng xin mạn phép trình bảy quan điểm), chỉ có một cuộc tổng xuống đường, đấu tranh chấm dứt chế độ cộng sản Việt-Nam, thì may ra vấn đề mới được giải quyết.

Một xã hội công dân mạnh chưa đủ để huy động sức mạnh toàn dân chống giặc Tầu xâm lược. Vì sao? Cho dù xã hội công dân có mạnh, nhưng tập thể cầm quyền ở trung ương cũng như địa phương đều là quan sai, thái thú của giặc Tầu thì làm thế nào “huy động được sức mạnh của toàn thể dân tộc để chống lại bành trướng Bắc Kinh” -ngưng trích- tựa đề bài viết của Lê-hiếu-Đằng.

Trong khi chờ đợi một cuộc xuống đường thay đổi lịch sử dân tộc, việc làm trong hiện tại là tích cực phổ biến thông tin trung thực bằng nhiều hình thức. Từ blog, web, email cho đến bài viết. Một khi tầm nhận thức của người dân được nâng cao đến chỗ tự ý thức trách nhiệm, bổn phận đối với nước nhà, việc xuống đường chấm dứt chế độ là chuyện đương nhiên phải đến.

Những giải pháp trung gian, hòa hợp hòa giải, đấu tranh cuội, đối lập cuội (như đề nghị lập đảng dân chủ xã hội của Lê-hiếu-Đằng, Hồ-ngọc-Nhuận) không hề giải quyết tận gốc rễ vấn đề, mà chỉ nhằm duy trì sự độc quyền cai trị của Việt cộng.

Khẳng định lập trường:

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu cương quyết giữ vững lằn ranh quốc cộng. Không chấp nhận những hình thức hòa hợp hòa giải, đối lập cuội.

Đồng thời phối hợp với các tổ chức bạn trong các lãnh vực thông tin, văn hóa, tư tưởng, chính trị để cùng nhau giải quyết vấn nạn Việt-Nam trong khuôn khổ, điều kiện có được.

Chúng tôi quan niệm rằng, giữa người Việt-Nam với nhau vốn không hề có oán thù, nên không cần thiết phải kêu gọi hòa hợp hòa giải. Nếu chính phủ Việt Nam tương lai là một tập thể có tư thế lãnh đạo, có tầm vóc quốc tế, nhất là có tâm với dân tộc, tự khắc chuyện hóa giải hận thù giả tạo giữa những thành phần dân tộc khác nhau sẽ được giải quyết thích đáng.

Trong giai đoạn hiện tại, những ai kêu gọi hòa hợp hòa giải, gác bỏ hận thù quá khứ, đều có động lực chính trị không lương thiện phía sau. Trường hợp như Lê-hiếu-Đằng với câu: “Không nên ngồi tranh luận với nhau về sự đúng, sai khi chọn lựa đứng bên này hay bên kia “ –ngưng trích-

Ngoài ra, ở một vài diễn đàn thông tin điện tử, có người nêu lên rằng: “Vận động toàn dân trong ngoài nước dẹp bỏ quá khứ, hướng về tương lai, đoàn kết nhất trí, kết hợp với quân đội, công an nhân dân, các đảng viên CSVN tiến bộ, phản tĩnh “ –ngưng trích-, chúng tôi cho đây là không có nội lực chính trị vững vàng cũng như không thực tế.

Mới đây có tin cho biết, ông Nguyễn-công-Bằng, tổng thư ký đảng Vì Dân Việt-Nam bị mưu sát tại Cambodia. Hung thủ là một cựu bộ đội Việt cộng. Đây là bằng chứng hùng hồn về sự tàn ác của họ, và cũng là minh chứng lời kêu gọi của Lê-hiếu-Đằng, Hồ-ngọc-Nhuận nguy hiểm cho những ai còn mơ màng về cái gọi là "thiện chí" vốn không hề có của Cộng sản Việt Nam. - http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-86_4-4975_15-2/

Chân thành cám ơn quý vị đã đọc bài viết của chúng tôi và xin tiếp tay phổ biến để rộng đường dư luận.

Âu-Châu ngày 17-08-2013, Việt Lịch 4892, Phật lịch 2557
Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc, tổng thư ký Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

***
Tham khảo bổ túc:Ba bài viết của ông Lê Hiếu Đằng: 

1. “Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh…”
2. “Một xã hội dân sự mạnh mới mong huy động được sức mạnh của toàn thể dân tộc để chống lại bành trướng Bắc Kinh”
3. “Cần cho lập thêm các đảng đối lập với đảng Cộng sản Việt Nam”1 nhận xét:

  1. Nặc danh23/8/13 23:09

    chuu chac ong LHD doi lap cuoi.Trong tinh the hien
    tai toi chi dong tinh HSH doi hoi LHD HNN phai cong khai noi len loi thong hoi va xin loi nhan dan VN de chung to thanh tam cua minh

    Trả lờiXóa