Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
ĐỖ THỊ MINH HẠNH: "... ĐẤT NƯỚC MÌNH PHẢI DO MÌNH LÀM CHỦ..."

Đỗ Thi Minh Hạnh

"Chúng ta đều là những người dân Việt Nam, và chúng ta thấy trước mắt đất nước Việt Nam đang lâm nguy. Đất nước Việt Nam bị mất dần lãnh thổ Việt Nam và chính vì điều đó mà người dân Việt Nam cần phải có ý thức rằng: Đất nước Việt Nam mình, phải do Mình làm chủ. Phải đứng lên đấu tranh, bởi vì Mình là Dòng máu đỏ da vàng. Và bất cứ người nào sinh ra,  sống trên đất Việt Nam hoặc là người Việt sống bên nước ngoài, cũng là người Việt Nam:

"ĐỀU PHẢI ĐẤU TRANH vì đây là TỔ QUỐC"Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét