Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________
BÁN TRĂNG - BÁN NƯỚC ?

Nguyên Thạch
25-7-2014  
Ai mua trăng?
Tôi bán trăng cho (*)
Trăng ở Việt Nam?
Chết hẹn hò! 

Đất quê cha, đã tưới đầy xương máu
Biển thân thương như tà áo mẹ xinh
Đất biển ngàn năm, dẫu chinh chiến hay hòa bình
Đất, biển...vẫn giữ thắm tình nước Việt.
  
Mẹ hôm nay, muối lòng luyến tiếc...
Biển đất đâu còn xanh biếc như xưa!
Gia tài của mẹ?
Hôm nay đã bị thống trị dưới tay của bọn gian ác mị lừa
Đầy những toan tính... đong đưa dâng bán.

Họ chóng quên mối hận truyền kiếp, xem giặc thù là bạn
Một lũ mặt dày!
Mưu phản tổ tông
Cúi mặt cố quên niềm kiêu hãnh của dòng giống Lạc Hồng
Và bán đứng cả núi sông tan tác.
  
Vùng biển Đông, hắt hiu lời mẹ hát
Một bọn vong nô
Một lũ bạc tình
Một bọn cuồng ngông
Một lũ bội tình...

Trăng chết hẹn hò, đành bán chữ nhục vinh.
  
Nguyên Thạch
-------------------------
Ghi chú: (*) 
Lấy ý từ bài thơ: Phan Thiết ! Phan Thiết !  của Hàn Mặc Tử