Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
CHIẾN THUẬT BÁM BIỂN ?

Nguyên Thạch
12-7-2014


  

Xưa chống Pháp có tầm vông gọt nhọn
Nay giữ biển Đông có những toán ngư dân
Tàu chiến bằng gỗ!
Với những tấm thân trần
Quần áo rách rưới, trơ thân đỡ đạn.
Môi hở răng lạnh…
Việt Trung là bạn!
Tình vô biên… Mông Hán nghĩa bằng
Kẻ thù nào cũng đánh thắng, nào ngại khó khăn
Nối vai sẻ cật… chung chăn bầu bạn.

Việt Nam xa xưa vốn chung giòng Đại Hán
Vịnh đất biển Đông?
Cần thì cứ sử dụng…chứ có buôn bán gì đâu!
Bác Hồ “Tập Chương” đã dặn: Tình đồng chí thắm thiết…
Đời chớ tin ai ngoài người Tầu
4 tốt đỏ lè cùng16 chữ vàng khè, làm câu định hướng.

Nối nghiệp “Bác”
Nguyễn Văn Linh
Đỗ 10
Lê Khả Phiêu
Nông Đức Mạnh
Nguyễn Trọng Lú
Tiếp nối nhau làm đảng trưởng

Hội Nghị Thành Đô từng bước chóng thành
Việt -Trung là một
Tổ quốc ngàn xanh
Chiến thuật bám biển?
Sá chi mấy anh ngư phủ!.

Bàn trăng nói cuội chi nữa?
Thì đất nước này, Tàu đã là chủ.Nguyên Thạch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét