Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
SỰ CẦN THIẾT CỦA TỔNG TUYỂN CỬ TỰ DO

Minh Văn (ĐVDVN)
17-8-2014

Các nền dân chủ đều hoạt động dựa trên những nguyên tắc nền tảng, nhằm đảm bảo cho quyền làm chủ của nhân dân. Bầu cử tự do là một trong những nền tảng cơ bản ấy. Đó là quá trình mà người dân đưa ra quyết định để lựa chọn những cá nhân nắm giữ các chức vụ thuộc bộ máy nhà nước như: Lập pháp, hành pháp, tư pháp và chính quyền địa phương. Bầu cử là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc hình thành các cơ quan đại diện của quyền lực nhà nước.

Để có một bộ máy nhà nước thực sự của dân, do dân vì dân thì điều kiện bắt buộc là phải có bầu cử tự do. Không có bầu cử tự do, cũng đồng nghĩa với việc xã hội đó không có dân chủ. Chúng ta đều thấy rằng, lâu nay ở Việt Nam không có bầu cử tự do, vì không có sự tham gia của các đại diện tổ chức, đảng phái. Những cuộc bầu cử này thiếu công khai minh bạch, không có sự giám sát độc lập trong suốt quá trình bỏ phiếu và kiểm phiếu. Thông qua bầu cử giả hiệu, một bộ máy nhà nước phi pháp được lập nên, nhân danh quyền lực nhân dân. Thực chất là nhân dân không hề có vai trò gì trong việc hình thành bộ máy nhà nước đó.

Việc bầu cử hiện nay ở Việt Nam chủ yếu do “Mặt trận tổ quốc” vận động và thực hiện. Đây là một tổ chức nằm trong bộ máy nhà nước, dưới sự lãnh đạo của đảng cầm quyền. Cho nên nó hoàn toàn làm theo sự chỉ đạo của đảng, mà không hề đại diện cho nhân dân. Tình hình đó là rất sai trái và phi pháp, không hề dựa trên một nguyên tắc dân chủ bình đẳng nào cả.

Trong bối cảnh hỗn độn và vô pháp luật đó, nhu cầu bức thiết hiện nay là cần có một cuộc “Tổng Tuyển Cử Tự Do” cho Việt Nam. Với mục tiêu bầu ra một chính phủ mới thực sự đại diện cho ý nguyện và quyền lực của nhân dân. Nhằm đưa đất nước thoát ra khỏi tình trạng độc tài, mất dân chủ và nghèo nàn hiện nay. Cuộc tổng tuyển cử này sẽ có sự tham gia của tất cả các đảng phái và đoàn thể. Một cuộc bầu cử dựa trên nguyên tắc phổ thông đầu phiếu, trực tiếp và có sự giám sát của Liên Hợp Quốc. Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nếu đến tuổi trưởng thành đều được đi bầu cử. Họ được tự do lựa chọn cho mình thành phần lãnh đạo nhà nước, mà không bị ai đe dọa, ép buộc. Họ được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện quyền bầu cử của mình, đảm bảo tính dân chủ, công khai.

Tổng Tuyển Cử Tự Do là yếu tố nền tảng để xác lập chế độ dân chủ. Một chính phủ được thành lập thông qua bầu cử tự do thì mới được coi là hợp pháp, mới vì đất nước và nhân dân mà hành động. Đó thực sự là một chính phủ của dân, vì rằng nó đại diện cho toàn thể dân tộc. Khi đó, lợi ích của đất nước và nhân dân sẽ được đặt lên trên hết mọi lợi ích của đảng phái, tổ chức và cá nhân.

Một chính quyền đúng đắn và dân chủ thì sẽ không sợ bầu cử tự do, vì nó đảm bảo cho các nguyên tắc dân chủ được vận hành và phát triển. Nhiều người cho rằng, nếu tổ chức tổng tuyển cử tự do ngay bây giờ ở Việt Nam, thì đó lại là cơ hội để chế độ hiện hành hợp thức hóa sự cầm quyền của mình (như trường hợp ở Cambodia chẳng hạn). Vì rằng họ nắm các cơ chế pháp luật trong tay, sẽ khuynh loát cuộc bỏ phiếu. Rồi cách thức tiến hành bỏ phiếu sẽ diễn ra như thế nào? Đảng cầm quyền hiện nay có chấp nhận cho các đảng phái khác cùng góp ý bàn thảo thể thức hay không? Các tổ chức nào của phe đối lập sẽ được quyền cử đại diện trong “Ủy ban soạn thảo Luật bầu cử”? Sự lựa chọn đó do ai quyết định? Liệu Quốc Hội mới sẽ làm được gì để đối phó với mối đe dọa thường trực và nhiều phía của chế độ Cộng Sản?

Tóm lại, tương lai gần Việt Nam cần một cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do, mà trong đó:
     - Có tự do ứng cử (không phải qua một tổ chức sàng lọc nào);
     - Có tự do tranh cử (với sự tham gia của tất cả các tổ chức, đảng phái và cá nhân);
     - Người dân được tự do đi bầu cử (không bị cưỡng ép đi bầu);
     - Có sự giám sát của báo chí, truyền thông độc lập trong và ngoài nước.

Đó sẽ là một cuộc bầu cử thực chất, dân chủ, phản ánh đúng tâm tư nguyện vọng của người dân. Nó cho thấy rằng, những cuộc bầu cử trước đây trong chế độ độc đảng chỉ là giả dối và hình thức, nhằm hợp thức hóa cho một đảng duy nhất cầm quyền. Chỉ khi nào có một cuộc bầu cử tự do đúng nghĩa như chúng ta đã nói, thì nhân dân mới thực sự là người làm chủ, đất nước mới hạnh phúc và phồn vinh.

Tổng Tuyển Cử Tự Do, đó là con đường để xóa bỏ nền chuyên chính vô sản, xóa bỏ chế độ độc tài toàn trị ở Việt Nam. Là con đường để tiến tới một chế độ dân chủ đích thực, nhằm đưa đất nước tiến lên mạnh mẽ, sớm thoát khỏi nguy cơ tụt hậu về mọi mặt như hiện nay.

Minh Văn

Đảng Vì Dân Việt NamKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét