Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________
PHIM HẢI CHIẾN HOÀNG SA CỦA VNCH 1974 LẦN ĐẦU TIÊN ĐƯỢC DÙNG LÀM TÀI LIỆU TRÌNH CHIẾU TẠI VN

YouTube: Tiếng Chim Việt

Đài Đồng Nai Radio và Television đã cho trình chiếu cuốn phim tài liệu về Hải CHiến Hoàng Sa do VNCH thực hiện vào năm 1974. Phim tài liệu này làm khoảng 1 tháng sau trận Hải Chiến Hoàng Sa vào ngày 14 tháng 2 năm 1974.

Nguồn: Đài truyền Hình Đồng Nai - Hải Chiến Hoàng Sa 1974 http://www.dnrtv.org.vn/tvod/video/1556