Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
TỔ QUỐC VẤN KHĂN TANG - VUỐT MẶT

Nhạc: Anh Việt Thu
Tiếng hát: Việt Dzũng
YouTube: Vọng Ngày Xanh

Bài hát sáng tác đã gần 50 năm, nhưng vẫn đúng cho hoàn cảnh đất nước dưới chế độ CSVN. 

Ô hay, ô hay chiến tích giải phóng hoà bình 
Những gì người đã hứa nào là dân chủ, tự do 
Người hãy nhìn chân tay xương máu của dân mình 
Người hãy nhìn con đê phơi xác chết phân thây 
Người hãy nhìn trên con sông trôi xác chết vật vờ


1.

Tổ Quốc vấn khăn tang, mây che phủ đầu 
Trên thành phố thân yêu, xóm làng thị trấn thân yêu 
Hàng vạn nhà ra tro ra khói bốc cao trời 
Hàng vạn người dân không cơm không áo rét căm căm 
Hàng vạn người dân tay ôm tay bế bỏ quê nhà 
Xa đất mẹ, xa xóm xa thôn 
Xa nấm mộ, xa lũy tre xanh (láy) 

ĐK: 

Ô hay, ô hay chiến tích giải phóng hoà bình 
Những gì người đã hứa nào là dân chủ, tự do 
Người hãy nhìn chân tay xương máu của dân mình 
Người hãy nhìn con đê phơi xác chết phân thây 
Người hãy nhìn trên con sông trôi xác chết vật vờ. 
Trên gốc rạ, trên lúa trên cây 
Trên búi cỏ, trên rẫy trên nương 

2.

Tổ Quốc vấn khăn tang, mây che phủ đầu 
Trên thành phố thân yêu, xóm làng thị trấn thân yêu 
Người hãy nhìn lên cao cao vút lửa căm hờn 
Người hãy nhìn quê hương tan nát vết gươm đao 
Người hãy nhìn quê hương ta đổ nát vết bom đạn 
Xin cúi mặt giây phút tiễn đưa 
Xin cúi mặt giây phút tiễn đưa 

ĐK: 

Hiên ngang, hiên ngang, tay rắn rỏi bước rộn ràng 
Hỡi hồn thiêng sông núi, đập tan xiềng xích, cùm gông. 
Lời nguyện này ta ghi lên súng thép: căm thù 
Lời nguyện này ta ghi lên xác chết cuả anh em 
Lời nguyện này ta ghi lên trên bia đá cuả mẹ già 
Xin cuí mặt một phút cho anh 
Xin cuí mặt một phút cho emKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét