Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
BÀN VỀ CƠ HỘI CỦA DÂN TỘC

19-5-2015

Tôi vừa đọc bài “ Dân tộc Việt nam ơi, xin đừng để vuột mất cơ hội muộn màng” của bác Trần Quí Cao, đăng trên Boxitvn ngày 18 tháng 5. 

Xin có vài lời bàn . Bác Cao đã kể ra 3 cơ hội cho dân tộc Việt nam trong vòng 60 năm qua, nếu lãnh đạo thật sự vì quyền lợi của dân tộc thì đã nắm bắt được, đưa đất nước phát triển , tránh được chiến tranh và nhiều tai họa khác.
- Năm 1954, cơ hội đất nước hòa bình sau 9 năm chiến tranh.
- Năm 1975, cơ hội sau khi thống nhất đất nước về lãnh thổ.
- Năm 1990, cơ hội khi Liên xô và phe XHCN tan rã. 

Chúng ta đã để vuột cả 3 cơ hội trên chỉ vì quá tôn sùng ý thức hệ cộng sản và cho chính quyền Mỹ là kẻ thù muôn kiếp của giai cấp và dân tộc.

Tôi biết còn một cơ hội nữa, vào năm 1945, vừa là cơ hội cho dân tộc và cho Đảng. Cơ hội cho Đảng đã được lợi dụng thành công, đã được trình bày nhiều, còn cơ hội cho dân tộc đã bị vuột mất. Tôi chỉ xin bàn về cơ hội đã bị vuột đó của dân tộc.

Trong hội nghi Tam cường vào năm 1943 ( gồm người đứng đầu của Liên xô, Mỹ và Anh ) tổng thống Mỹ Roosevelt đưa ra ý kiến không cho Pháp trở lại các thuộc địa của mình sau khi kết thúc chiến tranh, để trừng phạt Pháp đã nhanh chóng đầu hàng Đức. Chắc là Hồ Chí Minh biết rõ những chuyện đó nên đã tìm cách liên lạc với tướng Claire Channelt đại diện Bộ chỉ huy quân đội Mỹ ở Côn minh, nhận viện trợ về chuyên gia và khí tài do Mỹ thả dù cho Đội Tuyên truyền giải phóng quân, thành lập đội Liên quân Việt- Mỹ gồm trên 200 người do Đàm Quang Trung chỉ huy để chống Nhật.

Tháng 4 năm 1945 Việt nam thành lập chính phủ Trần Trọng Kim tại Huế và tuyên bố độc lập, hủy bỏ các hiệp ước ký với Pháp trước đây, thu hồi đất Nam bộ về trong đất nước thống nhất. Chính Trần Trọng Kim đã gặp đại diện của Việt minh tại Hà nội để bàn chuyện hợp tác nhưng đã bị từ chối. Cuộc CM tháng 8 thực chất chỉ là cuộc giành chính quyền. Người ta tuyên truyền là cướp chính quyền của thực dân phong kiến chuyển vào tay nhân dân nhưng thực chất là cướp chính quyền của một đất nước đã tuyên bố độc lập, thuộc chính phủ Trần Trọng Kim chuyển vào tay cộng sản. 

Sau khi giành được chính quyền Chủ tịch Hồ Chí Minh rất muốn được sự công nhận và ủng hộ của Mỹ, đã trích văn kiện của Mỹ để mở đầu Tuyên ngôn độc lập, biết Mỹ không thích cộng sản nên đã để Đảng Cộng sản tuyên bố tự giải tán và đã 3 lần gửi thư cho Tổng thống Mỹ nhưng đều không được trả lời. 

Tại sao vậy. 

Mỹ ghét cộng sản nên tôi đoán Stalin đã giải tán Quốc tế cộng sản 3 vào tháng 5 -1943 để tranh thủ sự ủng hộ của Mỹ trong chiến tranh. Chủ tịch Hồ cũng muốn Mỹ ủng hộ nên mới đề ra việc giải tán Đảng Cộng sản. Tiếc rằng Đảng không giải tán mà chỉ rút vào hoạt động bí mật, điều đó không lừa được tình báo Mỹ. Có thể là Hồ Chí Minh ban đầu xem Đảng Cộng sản là phương tiện chứ không phải mục đích nên thực tâm muốn giải tán và lập ra đảng dân tộc yêu nước, lấy tên Đảng Xã hội hoặc Đảng Dân chủ chẳng hạn. Nhưng rồi chắc có thế lực nào đó ngăn cản nên ông không thực hiện được. Những tưởng đã đi một nước cờ cao nhưng thực ra quá thấp vì đó là mưu mô, là sự lừa dối chứ không phải trí tuệ, không phải thực lòng. Vì không có được sự ủng hộ cần thiết nên Việt nam đã lâm vào nhiều khó khăn, dẫn đến cuộc kháng chiến 9 năm hao người tốn của.

Trong năm 1945 đã có 2 cơ hội tốt cho dân tộc bị vuột. Cơ hội thứ nhất là Việt Minh bắt tay với Trần Trọng Kim lập chính phủ liên hiệp, theo chế độ Quân chủ lập hiến. Nếu nói mục tiêu của Việt Minh là đánh Pháp, đuổi Nhật, giành độc lập thì vào tháng 8 năm 1945 Pháp đã bị Nhật hất cẳng, Nhật đã đầu hàng, chính phủ Trần Trọng Kim đã tuyên bố độc lập. Chỉ còn một điều là Việt Minh muốn lật đổ vua quan, nhưng nếu biết lật đổ được vua quan thì dễ nhưng sau đó vì thế mà đưa dântộc vào thảm họa thì thà cứ để một ông vua theo chế độ lập hiến như Anh, Hà lan, Thụy điển, Bỉ, Nhật, Thái lan, Căm pu chia v.v… còn hay hơn nhiều.

Cơ hội thứ 2 là sau tháng 11 năm 1945,với sự giải tán Đảng Cộng sản. Đã tuyên bố giải tán thì cứ giải tán thật lòng. Rồi cũng vẫn với những đảng viên yêu nước trước đây lập ra đảng Dân chủ chẳng hạn, thu nhận thêm những đảng viên mới trong các thành phần khác. Trong khi Đệ tam Quốc tế đã thực sự bị giải tán, chúng ta “ tát nước theo mưa” giải tán luôn Đảng Cộng sản Đông dương, sau đó cử người sang gặp trực tiếp chính phủ Mỹ thiết lập quan hệ.

Cả 2 cơ hội trên đều đã bị vuột chỉ vì lý thuyết đấu tranh giai cấp , chuyên chính vô sản và sự dối trá về thiên đường của CN cộng sản . Có phải dân tộc đã hoặc sẽ để vuột mất cơ hội không. Tôi nghĩ là không phải. Dân tộc là một tập hợp người chứ không phải một tổ chức chặt chẽ. Dân tộc đi theo sự hướng dẫn, dìu dắt của những người cầm đầu. Như vậy chủ ngữ của “ để vuột mất cơi hội” không phải là dân tộc mà là những người cầm đầu. Chính họ phải chịu trách nhiệm trước dân tộc.

Bác Quí Cao đưa ra một cơ hội mới cho dân tộc VN dựa trên sự phân tích tình hình thế giới hiện tại. Đó là mâu thuẩn chủ yếu giữa Trung quốc và Mỹ. Cơ hội của VN là tìm cách thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung quốc để xây dựng một chế độ thật sự tự do, dân chủ, phát triển. 

Bác Cao kêu gọi “ Dân tộc VN ơi, xin đừng để vuột mất cơ hội muộn màng”.

Tôi nghĩ là lời kêu gọi đó trước hết nên dành cho lãnh đạo ĐCS, cho Chính phủ , cho Quốc hội và cho những đại biểu sẽ tham dự Đại hội 12 của Đảng sắp tới. Đối với dân tộc thì lời kêu gọi sẽ hay hơn là nâng cao dân trí và lòng dũng cảm, biết thế nào là quyền dân chủ và đấu tranh cho quyền ấy, không để người lãnh đạo dẫn đi sai đường, để cơ hội không bị vuột mất.

Nguyễn Đình Cống, FBKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét