Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
TỰ DO TÍN NGƯỠNG SAU NGÀY "GIẢI PHÓNG MIỀN NAM" 30.4.1975

FB Nguyen Thi HongHậu duệ VNCH
22-3-2017


Tôn Gíáo tiêu biểu cho sự hướng thiện là nơi cung cấp nguồn chân thiện mỹ cho xã hội. Bất cứ một tôn giáo nào thì cũng đều đặt nền tảng cho con người ăn ngay ở lành, làm việc thiện, tránh việc ác. Trong khi đó, giáo điều của cộng sản là tạo ra gian trá. Sống, tuyên truyền và thực hành trong gian dối. Đó là một thứ vô đạo nghĩa, vô luân lý. Đặt nền tảng bằng bạo lực, ác tính. 

Từ đó, gian dối trở thành phương châm hành động của người cộng sàn. Xưa tới nay đều như thế. Cho nên, trong văn bản của Hiến Pháp nước CHXHCNVN có đề cập đến tự do tín ngưỡng, nhưng những người thi hành HP thì làm ngược lại, lời nói của người cộng sản không bao giờ đi đôi với hành động. Họ nói là để nói, còn hành động thì khác...Qua đó người ta mới thấy được chân dung đích thực về bản chất cộng sản, họ nói và làm hoàn toàn khác nhau, vì đó là chính sách, là chiến lược của đảng cộng sản.

Từ ngày cs thiết lập bộ máy cai trị lên miền nam VN sau ngày 30.4.1975, đảng csVN luôn tìm cách triệt hạ các cơ sở tôn giáo không thống thuộc hệ thống Tôn Giáo Quốc Doanh do chúng lãnh đạo. Phật Giáo, Tin Lành, Công Giáo...Hoà Hảo đều bị chúng âm thầm triệt hạ và phá huỷ. Trong quá khứ chúng ta đã thấy, các chùa chiền, thánh thất, nhà thờ đã bị san bằng trong quá khứ, mới đây nhất là chùa Liên Trì tại thành "Hồ" bị chúng cào bằng. Hình thầy trụ trì, hoà thượng Thích Không Tánh ngồi khóc trên cái nền chùa bị nhà cầm quyền cộng sản phá huỷ, đã làm cho hàng triệu con tim Phật tử và đồng bào trong và ngoài nước phải ngậm ngùi theo những giọt nước mắt của bậc chân tu khổ hạnh này.

Trong khi đó về mặt luật pháp, hiến pháp có ghi là được tự do tín ngưởng, nhà nước tôn trọng, nhưng thực tế lại khác. Vừa qua đảng cũng đã đàn áp các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo trong ngày kỷ niệm 70 năm Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt ( bị Việt Minh sát hại) tại Vĩnh Long. Tại sao đám đầu lĩnh Ba Đình lại ngang nhiên có những hành động thô bỉ bất chấp dư luận như vậy? chúng tôi những người trẻ ở Hải Ngoại đi tìm động cơ thúc đẩy họ đi đến những việc làm man rợ trái pháp luật trái tình người, trái với qui định ghi trong điều 18 của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quần 1948, mà CHXHCNVN là một thành viên có bổn phận phải chấp hành. http://thuvienphapluat.vn/…/Tuyen-ng…/65774/noi-dung.aspxvới.

Đế cho mọi việc sáng tỏ hơn, chúng tôi tìm đến những qui định trong bản hiến pháp hiện hành 2013 về tôn giáo, sau hết sẽ đưa ra những nhận định.

HIẾN PHÁP CHXHCNVN QUI ĐỊNH VỀ TÔN GIÁO

Cuốc Hội (QH) nước CHXHCN lập thành văn bản và ghi trong HP mới nhất năm 2013 như sau:

Hiến pháp 2013, tiếp tục khẵng định quyền con người là quyền tự nhiên, Nhà nước phải thừa nhận, tôn trọng và cam kết bảo đảm, bảo vệ quyền con người đúng như những công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trong khi đó, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được trình bày mở rộng hơn, với các chế định toàn diện và sâu sắc theo hướng ngày càng hoàn thiện, dân chủ, tôn trọng, tạo điều kiện tốt nhất cho tín đồ các tôn giáo và tổ chức tôn giáo hoạt động một cách lành mạnh và công bằng nhất.

Tại Điều 24, Chương II quy định:

1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.
2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.


TÀ QUYỀN THI HÀNH HIẾN PHÁP RA SAO ??

Đảng luôn lập đi lập lại trên truyền thông gia nô của chúng là: đảng ta là Đảng của giai cấp công nhân, mang bản chất giai cấp công nhân. Bản chất giai cấp công nhân của Đảng thể hiện ở chỗ: mục tiêu, lý tưởng của Đảng là chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản; nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng là tập trung dân chủ; Đảng liên hệ mật thiết với quần chúng; lấy tự phê bình và phê bình làm quy luật phát triển...

Thế nên, mặc dù trong HP có những qui định về sự tự do TG, nhưng tà quyền csVN luôn tìm cách sách nhiểu và trù dập và dàn áp tôn giáo một cách thô bạo. Gần đây nhất là trong ngày 21.3.2017 vừa qua tại tỉnh Vĩnh Long, chúng đã ngăn cấm các tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo Thuần Tuý tỉnh Vĩnh long hành lễ kỷ niệm 70 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Hòa Hảo, đã bị Việt Minh sát hại ngày 16 tháng 4 năm 1947, Đức ông Huỳnh Phú Sổ đột ngột mất tích khi đến Tân Phú, Đồng Tháp Mười để hòa giải sự xung đột giữa Việt Minh và Phật giáo Hòa Hảo. Theo tài liệu của Tây phương và Việt Nam Cộng hòa thì giáo chủ Huỳnh Phú Sổ bị Việt Minh thủ tiêu.

Đạo Hòa Hảo, hay còn gọi là Phật giáo Hòa Hảo, là một tông phái Phật giáo do Huỳnh Phú Sổ hay còn gọi là Đức Huỳnh Giáo chủ khai lập năm 1939, lấy pháp môn Tịnh Độ tông làm căn bản và chủ trương tu hành tại gia. Số tín đồ Đạo Hòa Hảo hiện nay ước tính khoảng 2 triệu người, tập trung chủ yếu ở miền Tây Nam bộ, Việt Nam. Trước sự đàn áp vô luật đó của tà quyền cộng sản, những người lãnh đạo Ban Trị Sự Trung Ương của Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Tuý, một cơ sở PGHH không được nhà nước công nhận, đã bắt đầu cuộc tuyệt thực phản đối việc đàn áp trong ngày lễ kỷ niệm đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt. Xin hãy cầu nguyện và hiệp thông với các nhà lãnh đạo và tín đồ PGHH/TT đang trên đường truy tìm công lý trong việc tự do tín ngưởng, một việc làm đầy chính nghĩa để thu hồi Nhân Quyền về cho Tôn Giáo.

Nhiều năm qua kể từ khi cs Bắc Việt chiếm được miền nam VN, nhân dân và các tín đồ của các tôn giáo sống dưới chế độ cs đều bị tước đoạt nhân quyền, người phật tử của PGHH nói riêng và các tôn giáo khác nói chung, không bao giờ có được tự do thực thi các quyền qui định về Tôn Giáo có ghi trong "HP 2013" và "bản Tuyên Ngôn QT Nhân Quyền của LHQ" ban hành năm 1948.

Từ ngữ "giải phóng" của các đầu lĩnh Ba Đình là như thế đó, chúng đưa từ cái tốt xuống cái xấu, chúng giải phóng tôn giáo từ sự Tự Do xuống tận cùng của sự chà đạp, đàn áp và phi nhân....đưa ác vào thiện.

BẢN CHẤT CỦA CSVN VỀ TÔN GIÁO

Tôn giáo, một vấn đề nhạy bén rất dể đem đến phiền lòng giửa thế quyền và thần quyền. Chủ nghỉa Cộng sản là một tôn giáo duy vật (khác với tôn giáo duy tâm và duy linh của loài người). Lý thuyết của Marx dựa theo Duy vật sử quan trên nền tảng khoa học "Duy vật biện chứng", người Cộng sản gọi là một 'Chủ nghỉa Nhân văn (?) Cộng sản" tức theo tôn giáo Marx để giải thoát loài người bị áp bức (giai cấp tư sản bóc lột dã man giai cấp vô sản)

Trong thời đại toàn cầu hóa, với kỹ thuật truyền thông Internet mọi bí mật của lịch sử Việt nam đã dần dần được phơi bày ra ánh sáng. Internet đã giúp cho đồng bào Việt nam hiểu được rất nhiều về những tôi ác của "hồ chí minh" và đảng Cộng sản Việt nam trong việc góp phần cho chủ nghĩa bành trướng lãnh thổ để đưa đến "Một quốc gia được bình đẳng" mà Stalin, Mao và HCM gọi là "Thế giới đại đồng" (Chủ nghỉa Xả hội trong một quốc gia do Stalin đề xướng năm 1924) - "Socialism in One country" put forth by Joseph Stalin in 1924, Bolshevik hopes for an imminent world revolution and began promotion of "Socialism in One Country"

Với các mục tiêu đã định, cộng sản đệ III quốc tế bằng mọi cách tiến hành theo lý tưởng "Socialism in One country" của họ. Chí vì quá lý tưởng cho lý thuyết "Đại đồng" của Stalin mà Mao, Kim Nhật Thành, Polpot, Phidel Castro và Hồ Chí Minh đã quá "sùng đạo" nên đã sát hại biết bao triệu sinh mạng người dân của các tôn giáo ngoài "tôn giáo duy vật". Mà hồ chí minh là một tay sai trung thành của QT đệ III cs.

Trong Điều 4 HP 2013 của CHXHCNVN có ghi: "Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật."

Như vậy, từ ngày hcm chết cho đến hôm nay Đảng csVN vẫn luôn trung thành với "Chủ nghĩa Cộng sản do Karl Marx và Frederik Engels"sáng tạo và Lenin là người thành công trong việc áp đặt trên nước NGA từ sau cuộc cách mạng tháng 10 năm 1917 thành công.

Như mọi người đều biết, trong tuyên ngôn đảng cộng sản năm 1848 (Manifesto of the Communist Party by Karl Marx and Frederick Engels. February 1848) là bản văn kêu gọi giai cấp công nhân đoàn kết để bênh vực cho quyền lợi người vô sản có tính cách xả hội, kinh tế chứ không là chính trị. Tuy nhiên khi Lenin chiếm chính quyền của vua Tzar sau cuộc cách mạng tháng 10 năm 1917 thì Lenin đã chính trị hóa và tôn giáo hóa vai trò Bolcheviks của đảng. Từ đó, những người gia nhập đệ tam quốc tế cộng sản vì bao tử và quyền lực, từ đó biến đảng Cộng sản đã trở thành một tôn giáo theo thuyết duy vật của Marx và của Charles Darwin đấu tranh sinh tồn, người cs đệ tam chính thức trở thành những tín đồ cộng sản "tam vô": vô thần, vô gia đình và vô tổ quốc. Những tín đồ cuồng tín theo đạo cộng sản bằng mọi cách, họ tiêu diệt các phong trào, giết hại bất cứ những ai không theo đạo cộng sản.

Còn tà quyền csVN đối với vấn đề tôn giáo ra sao? theo điều 4 HP/2013 đảng lấy chủ nghĩa Mác -Lênin và Tư Tưởng vô đạo của HCM làm nền tảng tư tưởng. Theo cách nói đó của đảng CS thì chính sách về tôn giáo của đảng đã quá rỏ ràng: "vẩn chủ trương triệt hạ tôn giáo theo đúng giáo điều của Marx-Lénin", một chiến lược để tập trung quyền hành vào tay đảng cs.
 
Để che mắt thiên hạ và thế giới trong chiến lược triệt hạ tôn giáo, song song đó chúng thành lập các cơ sở Tôn Giáo Quốc Doanh, mà những người lãnh đạo các cơ sở này đều là đảng viên cs trong ngành CA, được huấn luyện bài bản để đi sâu vào việc lũng đoạn và nắm vững các hoạt động của tôn giáo, chỉ đạo theo tấm bảng chỉ đường của đảng csVN. Thế nên trên khắp 3 miền đất bọn tôn giáo quốc doanh đã hoạt động rầm rộ, được nhà nước ủng hộ để che mắt thế giới về vấn để tự do tôn giáo theo đúng qui định theo điều 24, chương II của HP 2013 qui định tự do tôn giáo chỉ là nét chấm phá cho đẹp thêm bức tranh vẽ do các tay hoạ sĩ của đảng csVN sáng tạo.


Nhận định của người trẻ chúng tôi về tự do tín ngưỡng trong chế độ cộng sản như sau: kể từ đảng cs chiếm được miền nam cho đến nay, nền luân lý trong xã hội Việt Nam bị băng hoại. Bởi lẽ, người khai sáng ra cái chế độ, hay cái "đạo cộng sản" ở Việt Nam là hồ chí minh đã tạo ra hai sự nghiệp vĩ đại:

Thứ nhất: 
Việc công, thì đập phá Đền Miếu, Chùa Chiền, nhà thờ và triệt hạ niềm tin vào các đấng khai sáng điều lành của các tôn giáo, giết hại những vị chân tu, phỉ báng chân lý, đàn áp các tín hữu ....

Thứ hai: 
Việc riêng, thì hủ hóa với Nông thị Xuân, hiếp em đến có bầu, sinh con rồi "hồ" cho người bóp cổ chết, và quăng ra ngoài đường giả như một tai nạn lưu thông. Phạm những loại tội hình sự “vĩ đại” ấy, chẳng những "con qủi râu xanh hcm" đã không bi truy cứu, còn được nhà nước Việt cộng đề cao thành tích, dựng tượng đài ngàn tỷ khắp mọi nơi đã vậy còn đem vào chùa để thờ phượng con ác qủi hcm. 

Trong trường học các nơi công cộng đâu đâu cũa có câu “ sống và học tập theo gương bác Hồ vĩ đại”. Học tập tư tưởng của hcm ngày này qua ngày khác, như vậy thì cái chế độ hiện nay làm gì có đạo đức và luân lý xã hội, làm gì còn biết đến tình người, tình đồng loại? 

Rồi cứ thế, hết lớp này đến lớp khác thi nhau học tập những cái gương khốn kiếp ấy để được làm quan trong bộ máy cầm quyền hoặc trở thành những người lãnh đạo vô nhân tính, vậy thì luân lý đạo đức tìm đâu ra trong cái xã hội mà người cs cầm quyền? từ hang cùng đến các ngỏ hẽm khắp nơi đều thấy nhan nhản những tội phạm hình sự, những tên quan tham trở thành cướp ngày sẳn sàng đạp lên đầu lên cổ nhân dân để vinh thân phì da. Thế nên bản đồ nước VN ngày càng thu hẹp, các quan tham thì lo vơ vét của cài đất của nhân dân, chúng cam tâm cúi đầu làm kiếp nô lệ cho tàu Cộng, sẳn sàng dâng hiến tổ quốc cho ngoại bang. Nhìn cách hành xử của chúng để thấy rằng câu nói của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu nói là chính xác: " Đừng nghe công sản nói mà hãy nhìn những gì chúng làm".


Các tôn giáo hãy đoàn kết lại thành một mặt trận liên tôn rộng lớn và đoàn kết, để kiên trì, dũng cảm đối đầu với bạo quyền trong việc đấu tranh thu hồi nhân quyền và tự do tín ngưởng về cho các tôn giáo đang có mặt trong xã hội VN, để con người thăng hoa trong cộng đồng phát triển và tiến bộ của thế kỷ 21.

Viết cho mùa tưởng niệm thứ 70, người khai sáng đạo Phật Giáo Hòa Hảo, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã bị Việt Minh sát hại cách đây 70 năm.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét