Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
THƠ - TRÊN LƯNG EM BÉ UKRAINE

Đặng Chương Ngạn
04/4/2022 


Chú thích: Theo tác giả em bé vẫn còn sống. Tác giả mượn hình em để tỏ bày nỗi bi tráng của một dân tộc đang chống chỏi dưới gót giày bạo tàn của quân xâm lăng.

◾◾◾◾◾
Trí Nhân Media

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét