Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
NHẠC - TIẾNG THÉT GÀO CỦA NGƯỜI VIỆT THƯỜNG

Trí Nhân Media: Một bạn đọc gửi bài hát này đến Tòa Soạn nhưng không ghi  rõ chi tiết về tác giả cũng như người trình bày. Trí Nhân Media xin phép tác giả được phổ biến bản nhạc này .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét