Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
NƯỚC VỆ TRIỀU NHÀ SẢN NĂM THỨ 67

Người Buôn Gió
25-7-2012

V n khp nơi, tht nghip khp nơi, kin cáo khp nơi, tham nhũng cũng nơi nơi và tăng giá cũng nơi nơi.

Mùa hè năm y, ngoài bin quân T trin khai tàu thuyn. N lc xây dng nhà ca, kho tàng, chiến lu kiên c trên đo Lam Phu ca V. Khi vic xây ct đã xong, la ngày tt b cáo cho thiên h vic m vùng đt mi, đt tên là Sa Ta.

Vic đng tri y, c nhiên khiến nước V xôn xao.Nhà Sn vô cùng khó x, nước T bên ngoài là láng giếng, nhưng bên trong là tình huynh đ. Bên T cũng do nhà Sn cai tr, anh em vi nhau đã my mươi năm. Sau khi nhà Sn x Xa La Tư b phế trut, Sn V bơ vơ không nơi nương ta. Triu thn kéo nhau sang T khóc thm thiết my ngày trước đin, dâng thơ tha thiết nói rng '


- Người xưa có câu '' quyn huynh thế ph' ' cha chết mi vic do anh quyết. Nay ph thân x Xa La Tư lnh giá , không may đã chng còn. Anh em khác còn xa và thơ di, duy ch có T là anh ln nht li gn k bên. Xin xá ti cho đa em nh di mà nhn v đùm bc, ch bo, dy d đng đ bơ vơ thế lc bên ngoài lôi kéo làm tha hoá. Xu mt c h nhà Sn nói chung.

T nghe thy bèn ra mt s điu kin. V by gi như chết đui v phi cc, cái gì cũng , min sao có ch bám chc chn. Nhà Sn t đó mi yên, mưa thuân , gió hoà ch vic đào tài nguyên, khoanh đt mà bán ly tin. Triu đình quan li ung dung hưởng lc, nhàn nhã, phú quý xênh xang. Tu bit th ngoài bin, xây lâu đài trên núi, cuc sng quan li nhà Sn nước V thnh vượng , xa hoa hết ch nói.

Gi nhà T chính thc tuyên b ly Lam Phu đt thành qun huyn ca T. Triu thn nhà Sn nước V rng ri, bi ri không biết x lý ra sao. Mt mt chy sang kêu nài T hay thư th đ vài năm na nói chuyn. Nhưng thế s ri bi, mai này chưa biết v đâu, T nht quyết ly ngay bng được. 

Nhà Sn nước V hp bàn kế sách v vic Lam Phu. Ch ai đưa ra được ý kiến, lúc c triu đang vò đu bt tai thì có quan tuyên hun đng ra nói.

- Trong cái ho có cái phúc, nước V gp vic này càng may cho nhà Sn.

Triu đình mi hi phúc ho thế nào. Quan tuyên hun nói.

- Vic Lam Phu mà T gây ra s khiến dân tình bc xúc, trong s bc xúc đó s l ra nhiu đa ai oán triu đình, phn đi quan h T- V.  Nay ta nhân cơ hi này mà làm cuc thanh trng, to pht bn phn nghch y. Trit hết mm mng thì có phi nhà Sn ta li kê cao đu mà ng không.?

Có quan hi.

- Thế còn chuyn Lam Phu nói vi dân thế nào.?

Quan tuyên hun nói.

- Nói vi dân thế nào ch được, nói rng mi vic đã có triu đình, làm dân phi yên m làm ăn, không được bàn tán thế s đ bn xu li dng.

Mt quan khác hi.

- Thế dân không nghe thì sao.?

Quan tuyên hun.

- Không nghe rõ là có ý nghch, loi y là mm mng, trước sau cũng nghch. Chng phi đây là cơ hi ta phát hin chúng sao, thế mi gi là trong cái ho có cái phúc.


Lp tc hôm sau, nhà Sn cho người đi lu loa khp ph phường nhng k phn đi T xâm lược Lam Phu ch là mưu đ nhm lt đ triu đình nhà Sn, nhng k này s b trng tr thích đáng. Đi vi vic Lam Phu nhà Sn đang có đi sách, nhân dân tuyt đi bình tĩnh làm ăn. Không nghe theo k khác làm lon.

Sau này Lam Phu b mt v tay T, nhưng nhà Sn nước V vng như bàn thch, to cùng tuế nguyt, xây thêm nhiu nhà th tiên đế khp nơi đ dân chúng cm t.

http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/622

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét