Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
TRẢ LẠI CHO DÂN NHỮNG CUỘC BẦU CỬ TỰ DO, CÔNG BẰNG VÀ LƯƠNG THIỆN

http://audio.freevietnews.com/20130204_MacGiao.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130204_MacGiao.mp3

Hải ngoại ngày 4 tháng 2, năm 2013

Kính thưa đồng bào,

Năm mới Quý Tỵ đã đến, chúng tôi xin gửi lời kính chúc đồng bào một năm mới dồi dào sức khỏe, kiên trì vượt qua những khó khăn trong hoàn cảnh nhiễu nhương của đất nước. Chúng ta chỉ có thể cải thiện tình trạng của đất nước và của chính mình bằng cách trực tiếp tham gia đòi hỏi việc tôn trọng quyền của người dân, trong đó có quyền yêu nước và quyền được tự do xây dựng tương lai của mình, không bị những thế lực gian ác bắt nghĩ một chiều, nói một giọng, nghe một điệu, cúi đầu tuân theo mọi thủ đoạn bóc lột, trấn áp, tống tiền của họ.

Trong gần 70 năm ở miền Bắc và 37 năm trên cả nước, Đất Nước không ngừng suy thoái, đời sống của người dân tụt hậu cả về tinh thần lẫn vật chất so với các nước lân bang. Đó là kết quả của việc độc quyền cai trị mà đảng cộng sản áp đặt. 

Tương lai sẽ không có gì sáng sủa, nếu tự chúng ta không tìm cách giải phóng cho chính mình. Chúng ta phải nắm bắt mọi cơ hội, để những người cộng sản và dư luận thế giới hiểu rằng chúng ta không phải là một đàn cừu ngoan ngoãn, dễ dàng chấp nhận bị vặt lông rồi dẫn vào lò sát sinh.

Nhân cơ hội nhà cầm quyền cộng sản bầy trò sửa lại Hiến Pháp 1992, cho phép dân góp ý kiến, chúng ta nên tương kế tựu kế, dùng cơ hội này để đồng thanh nói lớn tiếng là toàn dân Việt Nam không chấp nhận cho đảng cộng sản tiếp tục độc quyền cai trị đất nước. Điều 4 của Hiến Pháp phải được hủy bỏ, vì điều này ban cho đảng cộng sản đặc quyền nắm toàn bộ vận mệnh đất nước trong thời gian vô hạn định. 
Tất cả mọi cơ cấu quốc gia đều trở thành công cụ để đảng cộng sản sai khiến. Quốc hội, chính phủ, tòa án đều do đảng cộng sản chỉ định. Hiến pháp, luật lệ đều do đảng viên đảng cộng sản viết ra theo chỉ thị. Dù vậy đảng cộng sản muốn thi hành, hủy bỏ, hoặc làm ngược điều khoản nào tùy ý, không có cơ quan nào kiểm soát và chế tài. 

Không thể chấp nhận tình trạng một đảng tự cho phép mình đứng trên đất nước, trên nhân dân như vậy trong thời đại văn minh của thế kỷ 21. Vì vậy, khi có hàng vạn, hàng triệu công dân công khai đề nghị hủy bỏ điều khoản cho phép đảng cộng sản độc quyền cai trị, hành động này sẽ có ý nghiã:

Thứ nhất, toàn dân không chấp nhận chế độ chính trị hiện hành được áp đặt do một đảng độc tôn,

Thứ hai, nhân dân đòi hỏi quyền hành phải được trả lại cho dân qua những cuộc bầu cử tự do, công bằng và lương thiện, để dân được tự do bầu chọn những người đại diện đích thực và xứng đáng lo việc quản trị đất nước, tìm hạnh phúc cho đồng bào,

Thứ ba, thức tỉnh những người cầu an hay đang cộng tác với bạo quyền để họ ý thức rằng quyền lợi của đất nước là thiêng liêng, quyền lợi chính đáng của người dân là bất khả xâm phạm, một đảng chính trị chỉ có lý do tồn tại khi phục vụ đất nước và nhân dân. Không thể biến đất nước thành của riêng và nhân dân thành nô lệ,

Thứ tư, để dư luận thế giới hiểu rõ ước muốn vùng lên thoát ách nô lệ cộng sản của nhân dân Việt Nam, để chứng minh cho mọi người thấy đảng cộng sản Việt Nam đã cưỡng từ, cưỡng lý, cưỡng luật,  hầu đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua. Đã đến lúc nhân loại văn minh phải giúp dân tộc Việt Nam một cách cụ thể trong việc tháo gỡ ách ô nhục này.

Việc công khai góp ý kiến về việc sửa đổi Hiến Pháp là điều nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đang hô hào, dù chúng ta chưa biết họ làm việc này với hậu ý gì. Chúng ta hãy lợi dụng cơ hội để nói lên ước vọng tự do của mình.

Mong rằng năm Quý Tỵ sẽ đem lại nhiều thay đổi tích cực cho đất nước và đồng bào, để đến Tết sang năm, chúng ta sẽ được chúc tuổi nhau trong ngày Đai Hội Tự Do của dân tộc, và trong tình anh em tìm lại sau bao nhiêu năm dài khổ đau và xa cách. Trân trọng kính chào đồng bào.

Mặc Giao

Chủ tịch Ủy Ban Canada Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam

Cựu Huynh Trưởng Thanh Sinh Công

Nguyên là Dân biểu Việt Nam Cộng Hòa
Cựu Sứ thần ngoại giao của VNCH tại Pháp


Nguồn: Bạn đọc gửi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét